telefón

+421 905 639 560

+421 908 938 370

e-mail

info@misosport.sk

adresa

Zvolen

BIOBEH vinohradmi Veľký Krtíš

kedy?
10:00
17. Oct
2020
kde?
Veľký Krtíš
Veľký Krtíš, ul. Poľná 5, Vinárstvo Domin & Kušický

Prihlásiť sa môžete elektronicky od 24.7.2020 do 11.10.2020 . Osobne na mieste v deň konania podujatia.

Štartovné

 • Beh
 • od 24.7.2020 do 11.10.2020 17 €
 • Nordic Walking
 • od 24.7.2020 do 11.10.2020 17 €
 • Duatlon
 • od 24.7.2020 do 11.10.2020 17 €
 • XC MTB
 • od 24.7.2020 do 11.10.2020 17 €
 • na číslo účtu IBAN SK10 8330 0000 0022 0154 7415 Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko.
 • Zaplatené štartovné sa späť nevracia!

20 € na mieste

Miesto

Veľký Krtíš - Veľký Krtíš, ul. Poľná 5, Vinárstvo Domin & Kušický

Kategórie

 • A juniori, juniorky (2003 - 2005)
 • A muži (1981 - 2002)
 • B muži (1971 - 1980)
 • C muži (1920 - 1970)
 • E ženy (1981 - 2002)
 • F ženy (1971 - 1980)
 • G ženy (1920 - 1970)
 • NW muži (1920 - 2002)
 • NW ženy (1920 - 2002)
 • Duatlon muži (1940 - 2002)
 • Duatlon ženy (1940 - 2002)
 • MTB muži (1940 - 2002)
 • MTB ženy (1940 - 2002)

Traťe

Beh 7 km

Trať je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľných a lesných cestách

Nordic Walking 4 km

Trať je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu (pretekári sú povinní používať palice určené na nordic walking a techniku nordic walkingu, pri nesplnení tejto požiadavky môžu byť organizátorom diskvalifikovaní)

 

Duatlon 22 km

Duatlon – 15 km cyklo MTB (4 okruhy vedené po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu) + 7 km hlavná trať je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľných a lesných cestách

XC MTB 15 km

XC MTB – 15 km ( 4 okruhy vedené po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu) 
 

ŠTARTOVNÉ: 
Hlavný pretek 7 km - štartovné 17 eur
Nordic walking 4 km - štartovné 17 eur
Veková kategória 60r. a viac zľava na štartovnom 50% 
Na mieste min. 30 min. pred štartom hlavného preteku, nordic walking, duatlon a cyklocross - štartovné 20 eur
PLATBA : Na účet SK10 8330 0000 0022 0154 7415 do 14. októbra 2020 vo výške 17 eur, po tomto termíne 20 eur. 
KAPACITA: 200 pretekárov ( bežcov + nordic walking) + 200 pretekárov ( duatlon a cyklo MTB)

V cene štartovného je: 
- štartovné číslo
- občerstvenie na úseku trate 3,5 km a v cieli
- žetóny v hodnote 5.- €, ( možnosť degustácie alebo výberu vína – fľaše, prípadne iných bio výrobkov)
- sklenený vínny pohár a vrecúško na vínny pohár
- účastnícka medaila pre prvých 150 platiacich registrovaných (účastníkom sa udeľuje v cieli po absolvovaní trate) 
- kultúrny program 
- mapa miesta konania festivalu 

PREZENTÁCIA: najneskôr 30 min. pred štartom svojej kategórie ul. Poľná 5 vo Veľkom Krtíši pred vstupom do areálu vinárstva Domin & Kušický.

MODERÁTORI : Bežci VK – Bartolomej Bretl a Andrea Györgyová

KATEGÓRIE A PROGRAM:
9:00 – deti   -  150 m, roč. 2014  a mladší
9:15 – žiaci  -  400 m, roč. 2013 - 2010 
9:30 – žiaci  -  800 m, roč. 2009 -  2005

10:00 hod. – bežecké preteky – 7 km 

10.00 hod. - preteky v nordic walkingu – 4 km

10.20 hod. – Duatlon (15 km cyklo MTB + 7 km beh)

10.20 hod. – Cyklo MTB ( 15 km trať )

DĹŽKA TRATE:

7 km hlavná trať je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľných a lesných cestách

4 km trať – kategória nordic walking je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu (pretekári sú povinní používať palice určené na nordic walking a techniku nordic walkingu, pri nesplnení tejto požiadavky môžu byť organizátorom diskvalifikovaní)

Duatlon – 15 km cyklo MTB (4 okruhy vedené po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu) + 7 km hlavná trať je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľných a lesných cestách

Cyklo MTB – 15 km ( 4 okruhy vedené po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu) 

POVRCH : tráva, poľná a lesná cesta

Vyhodnotenie kategórii A – I, kde budú samostatne vyhlasovaní a ocenení pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach vo svojich kategóriách, vyhlásenie od 12.30-13.00 hod. v mieste štartu a cieľa. 

ŠATNE A TOALETY : V areáli vinárstva VÍNO NATURAL Domin & Kušický.

Vis maior:

Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.

Prehlásenie účastníkov pretekov BIOBEH VINOHRADMI Veľký Krtíš

Účastníci prehlasujú, že:

- sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,

- nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,

- majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,

- sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov.

Organizátor Bežci VK, Venevská 769/16 38, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45757861 spracúva osobné údaje registrovaných účastníkov pretekov:

- na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia BIOBEH Vinohradmi

- na zasielanie informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s týmto podujatím

- na organizačné účely

Ďalej organizátor v priebehu podujatia zhotovuje fotografické, zvukové a obrazové záznamy na účel prezentácie podujatia v médiách, na webstránke organizátora a v propagačných materiáloch podujatia.

Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46”

OBČERSTVENIE : Občerstvovacia stanica pre hlavný pretek bude pri štarte a vstupe do druhého vinohradu – občerstvovací stolík s minerálnou vodou a lahodným vínom

CENY : Prví traja v každej z kategórií (A-M)

RIADITEĽ PRETEKOV: Tibor Kušický

HLAVNÝ ROZHODCA: Imrich Domok

PREDSEDA: Ivan Gyorgy (+421 907 765 097)

ORGANIZAČNÝ TEAM : Bežci VK 

Zoznam prihlásených

 1. Veronika Nagyová
 2. Hana Dobrocká
 3. Iveta Dobrocká
 4. Juzef Sulaček
 5. Anna Kóšová
 6. Zuzana Páleníková
 7. Juraj žemba Žemba
 8. Helena Lenčová
 9. Eva simonicsová Simonicsová
 10. Marian Haris
 11. Ulrika Simonicsová
 12. Rudolf Bartošík
 13. Marián Polák
 14. Peter Machata
 15. Timea Barjanová
 16. Jano Macejka
 17. Mario macek Macek
 18. Radovan Marcinek
 19. Bea Vlnková
 20. Tomáš gonda Gonda
 21. Hana Sedliačiková
 22. Bibiana Lovašová
 23. Csaba Méhes
 24. Marianna Longauerová
 25. Tomáš krajčovič Krajčovič
 26. Pavol Liptak
 27. Lucia Lukáčiková gálová
 28. Robert Vereš
 29. Stanislav Vrbický
 30. Marta Kminiaková
 31. Gabriel Kelemen
 32. Juraj Pobjecky
 33. Diana Karpjáková
 34. Martin Ďuríček
 35. Pavel Ruman
 36. Zuzana Zimanová
 37. Maria Fertálová
 38. Lukáš Lipták
 39. Elena Herdova
 40. Katarína Priadková
 41. Michal Králik
 42. Michal Králik
 43. Veronika Kalmáneková
 44. Peter Kozárik
 45. Marie Kozáriková
 46. Milan Valocka