Breznický beh

 • Pretek
kedy?
13:30
8. okt 2022
kde?
Breznička, okres Poltár
Areál Základnej školy Breznička

Štartovné

10 km trať

 • od 30.9.2022 do 8.10.2022 10,00 €
 • na mieste 10 €

5 km trať

 • od 30.9.2022 do 8.10.2022 10,00 €
 • na mieste 10 €

NW 5 km trať

 • od 30.9.2022 do 8.10.2022 10,00 €
 • na mieste 10 €

Miesto

Breznička, okres Poltár - Areál Základnej školy Breznička

Kategórie

 • Dorastenky (2003 - 2006)
 • Dorastenci (2003 - 2006)
 • A muži 5km (1983 - 2002)
 • A muži 10km (1983 - 2002)
 • B muži 5km (1973 - 1982)
 • B muži 10km (1973 - 1982)
 • C muži 5km (1963 - 1972)
 • C muži 10km (1963 - 1972)
 • D muži 5km (1922 - 1962)
 • D muži 10km (1922 - 1962)
 • A ženy 5km (1983 - 2002)
 • A ženy 10km (1983 - 2002)
 • B ženy 5km (1973 - 1982)
 • B ženy 10km (1973 - 1982)
 • C ženy 5km (1922 - 1972)
 • C ženy 10km (1922 - 1972)

Trate

10 km trať 10 km
5 km trať 5 km
NW 5 km trať 5 km

Usporiadateľ: Obec Breznička, TJ Tatran Breznička

Termín a miesto: 8. október 2022 – štart 10:00 hod - Areál ZŠ Breznička /13 km v smere z Lučenca do Poltára/

Organizačný výbor

Riaditeľ preteku: Peter PAGÁČ – kontakt : 0908 909 344

Stavba tratí: Peter PAGÁČ – kontakt : 0908 909 344

Miroslav Nedbal – kontakt : 0915 344 381

Hlavný rozhodca: Dušan Šulaj – kontakt : 0950 689 800

Tajomníčka preteku: Jana NEDBALOVÁ – kontakt : 0907 802 796

Členovia výboru: Monika Košová, Andrea Harániová

Zdravotné zabezpečenie: Monika Košová– kontakt : 0915 866 419

Technické zabezpečenie: Elektronická časomiera: Mišo s.r.o. Zvolen

Prihlášky: Online, na mieste štartu pri prezentácii. Prezentácia 30 minút pred štartom kategórie.

Štartovné: Uhrádzajú pri prezentácii len dorast, juniori a dospelí – 10.- eur. Žiacke kategórie štartovné neplatia.

ČASOVÝ ROZPIS

9:00 začiatok prezentácie deti, ukončenie prezentácie 10 minút pred štartom kategórie

10:00 otvorenie preteku 

12:00 začiatok prezentácie dorast, dospelí, Nordic Walking

 

 ČASOVÝ ROZPIS ŠTARTOV

 

 

 Kategória

Dĺžka (m)

Čas štartu

1

DROBIZG Dievčatá a chlapci do roku narodenia 2019 (vrátane) 

200

10:00

2

Dievčatá a chlapci, predškolské ročníky narodenia 2017 – 2018

200

10:05

3

Dievčatá, ročníky narodenia 2015 – 2016

600

10:15

4

Chlapci, ročníky narodenia 2015 – 2016

600

 

5

Dievčatá, ročníky narodenia 2013 – 2014

600

10:30

6

Chlapci, ročníky narodenia 2013 – 2014

600

 

7

Dievčatá, ročníky narodenia 2011 – 2012

600

10:45

8

Chlapci, ročníky narodenia 2011 – 2012

600

 

9

Dievčatá, ročníky narodenia 2009 – 2010

1000

11:00

10

Chlapci, ročníky narodenia 2009 – 2010

1000

 

11

Dievčatá, ročníky narodenia 2007 – 2008

2000

11:15

12

Chlapci, ročníky narodenia 2007 – 2008

2000

 

13

Dorastenky, ročníky narodenia 2003 – 2006

5000

 

14

Dorastenci, ročníky narodenia 2003 – 2006

5000

 

15

Muži A do 39 rokov - roky narodenia 2002– 1983

5000

 

16

Muži A do 39 rokov - roky narodenia 2002– 1983

10 000

 

17

Muži B od 40 do 49 rokov - roky narodenia 1982 –1973

5000

 

18

Muži B od 40 do 49 rokov - roky narodenia 1982 –1973

10 000

13:30

19

Muži C od 50 do 59 rokov - roky narodenia 1972 - 1963

5000

 

20

Muži C od 50 do 59 rokov - roky narodenia 1972 - 1963

10 000

 

21

Muži D nad 60 rokov - roky narodenia 1962 a menej

5000

 

22

Muži D nad 60 rokov - roky narodenia 1962 a menej

10 000

 

23

Ženy A do 39 rokov - roky narodenia 2002 – 1983

5000

 

24

Ženy A do 39 rokov - roky narodenia 2002– 1983

10 000

 

 

25

Ženy B od 40 do 49 rokov - roky narodenia 1982 – 1973

5000

26

Ženy B od 40 do 49 rokov - roky narodenia 1982 – 1973

10 000

 

 

 

27

Ženy C nad 50rokov- roky narodenia 1972 a menej

5000

28

Ženy C nad 50rokov- roky narodenia 1972 a menej

10 000

29

Ženy Nordic Walking do 55 rokov

5000

13:30

30

Ženy Nordic Walking nad 55 rokov

5000

 

31

Muži Nordic Walking do 55 rokov

5000

 

32

Muži Nordic Walking nad 55 rokov

5000

 

Vyhodnotenie detských kategórií priebežne po ukončení preteku

14:30 Vyhodnotenie kategórií dorastencov, dospelých.

Chlapci a dievčatá, muži a ženy budú vyhodnotení osobitne. 

Občerstvenie: Organizátor pretekov zabezpečí  desiatové balíčky v cieli.

 

Tešíme sa na vašu účasť! 

 

Mgr. Branislav Knechta                                                                    Peter PAGÁČ

Starosta obce Breznička                                                                   riaditeľ preteku