Breznický beh

 • Pretek
kedy?
13:00
7. okt 2023
kde?
Breznička, okr. Poltár
Areál Základnej školy Breznička

Štartovné

Beh 5 000

 • od 6.9.2023 do 6.10.2023 10,00 €
 • na mieste 10 €

Beh 10 000

 • od 6.9.2023 do 6.10.2023 10,00 €
 • na mieste 10 €

NW 5000

 • od 6.9.2023 do 6.10.2023 10,00 €
 • na mieste 10 €

Miesto

Breznička, okr. Poltár - Areál Základnej školy Breznička

Kategórie

 • Dorastenky 5km (2004 - 2007)
 • Dorastenci 5km (2004 - 2007)
 • A muži do 39r. 10km (1984 - 2003)
 • B muži 40-49r. 10km (1974 - 1983)
 • C muži 50-59r. 10km (1964 - 1973)
 • D muži od 60r. 10km (1924 - 1963)
 • A ženy do 39r. 10km (1984 - 2003)
 • B ženy 40-49r. 10km (1974 - 1983)
 • C ženy od 50r. 10km (1924 - 1973)
 • Ženy NW do 55 r. (1968 - 2003)
 • Ženy NW od 56 r. (1924 - 1967)
 • Muži NW do 55 r. (1968 - 2003)
 • Muži NW od 56 r. (1924 - 1967)
 • A muži do 39r. 5km (1984 - 2003)
 • B muži 40-49r. 5km (1974 - 1983)
 • C muži 50-59r. 5km (1964 - 1973)
 • D muži od 60r. 5km (1924 - 1963)
 • A ženy do 39r. 5km (1984 - 2003)
 • B ženy 40-49r. 5km (1974 - 1983)
 • C ženy od 50r. 5km (1924 - 1973)

Trate

Beh 5 000 5 km
Beh 10 000 10 km
NW 5000 5 km

19. ročník BREZNICKÝ BEH

Usporiadateľ: Obec Breznička, TJ Tatran Breznička

Termín a miesto: 7. október 2023 – štart 10:00 hod - Areál ZŠ Breznička /13 km v smere z Lučenca do Poltára/

Organizačný výbor

Riaditeľ pretekov: Peter PAGÁČ – kontakt : 0908 909 344

Stavba tratí: Peter PAGÁČ – kontakt : 0908 909 344Miroslav Nedbal – kontakt : 0915 344 381

Hlavný rozhodca: Dušan Šulaj – kontakt : 0950 689 800

Tajomníčka preteku: Jana NEDBALOVÁ – kontakt : 0907 802 796

Členovia výboru: Monika Košová, Andrea Harániová

Zdravotné zabezpečenie: Monika Košová– kontakt : 0915 866 419

Technické zabezpečenie: Elektronická časomiera: Mišo – Peter Drozdík

Prihlášky: Online cez www.misosport.sk (trate 5 000 a 10 000m) alebo na mieste štartu pri prezentácii. Prezentácia 30 minút pred štartom kategórie.

Štartovné: Uhrádzajú pri prezentácii len dorast, juniori a dospelí  10.- eur. Žiacke kategórie štartovné neplatia.

ČASOVÝ ROZPIS:

9:00 začiatok prezentácie deti, ukončenie prezentácie 10 minút pred štartom kategórie

10:00 otvorenie pretekov

12:00 začiatok prezentácie dorast, dospelí, Nordic Walking

ČASOVÝ ROZPIS ŠTARTOV

Kategória

Dĺžka (m) Čas štartu

1. DROBIZG Dievčatá a chlapci do roku narodenia 2020 (vrátane) 200m, štart 10:00 hod.

2. Dievčatá a chlapci, predškolské ročníky narodenia 2018 – 2019 200m, štart 10:05 hod.

3. Dievčatá, ročníky narodenia 2016 – 2017 600m, štart 10:15 hod.

4. Chlapci, ročníky narodenia 2016 – 2017 600m, štart 10:15 hod.

5. Dievčatá, ročníky narodenia 2014 – 2015 600m, štart 10:30 hod.

6. Chlapci, ročníky narodenia 2014 – 2015 600m, štart 10:30 hod.

7. Dievčatá, ročníky narodenia 2012 – 2013 600m, štart 10:45 hod.

8 Chlapci, ročníky narodenia 2012 – 2013 600m, štart 10:45 hod.

9 Dievčatá, ročníky narodenia 2010 – 2011 1000m, štart 11:00 hod.

10 Chlapci, ročníky narodenia 2010 – 2011 1000m, štart 11:00 hod.

11 Dievčatá, ročníky narodenia 2008 – 2009 2000m, štart 11:15 hod.

12 Chlapci, ročníky narodenia 2008 – 2009 2000m, štart 11:15 hod.

13 Dorastenky, ročníky narodenia 2004 – 2007 5000m štart 13:00 hod.

14 Dorastenci, ročníky narodenia 2004 – 2007 5000m štart 13:00 hod.

15 Muži A do 39 rokov - roky narodenia 2003– 1984 5000m štart 13:00 hod.

16 Muži A do 39 rokov - roky narodenia 2003– 1984 10 000m štart 13:00 hod.

17 Muži B od 40 do 49 rokov - roky narodenia 1983 –1974 5000m štart 13:00 hod.

18 Muži B od 40 do 49 rokov - roky narodenia 1983 –1974 10 000m, štart 13:00 hod.

19 Muži C od 50 do 59 rokov - roky narodenia 1973 - 1964 5000m štart 13:00 hod.

20 Muži C od 50 do 59 rokov - roky narodenia 1973 - 1964 10 000m štart 13:00 hod.

21 Muži D nad 60 rokov - roky narodenia 1963 a menej 5000m štart 13:00 hod.

22 Muži D nad 60 rokov - roky narodenia 1963 a menej 10 000m štart 13:00 hod.

23 Ženy A do 39 rokov - roky narodenia 2003 – 1984 5000m štart 13:00 hod.

24 Ženy A do 39 rokov - roky narodenia 2003– 1984 10 000m štart 13:00 hod.

25 Ženy B od 40 do 49 rokov - roky narodenia 1983 – 1974 5000m štart 13:00 hod.

26 Ženy B od 40 do 49 rokov - roky narodenia 1983 – 1974 10 000m štart 13:00 hod.

27 Ženy C nad 50rokov- roky narodenia 1973 a menej 5000m štart 13:00 hod.

28 Ženy C nad 50rokov- roky narodenia 1973 a menej 10 000m štart 13:00 hod.

29 Ženy Nordic Walking do 55 rokov 5000m štart 13:00 hod.

30 Ženy Nordic Walking 56 rokov a viac 5000m štart 13:00 hod.

31 Muži Nordic Walking do 55 rokov 5000m štart 13:00 hod.

32 Muži Nordic Walking 56 rokov a viac 5000m štart 13:00 hod.

Vyhodnotenie detských kategórií priebežne po ukončení preteku

14:30 Vyhodnotenie kategórií dorastencov, dospelých:

Chlapci a dievčatá, muži a ženy budú vyhodnotení osobitne.

Občerstvenie: Organizátor pretekov zabezpečí desiatové balíčky v cieli.

Tešíme sa na vašu účasť!

Mgr. Branislav Knechta, starosta obce Breznička

Peter PAGÁČ, riaditeľ pretekov