JKBOZ GAVURKY RIDE

  • Pretek
kedy?
10:30
11. jún 2023
kde?
Dobrá Niva, Námestie SNP
Dobrá Niva, Námestie SNP

Štartovné

Ride

  • od 1.4.2023 do 10.6.2023 25,00 €

Miesto

Dobrá Niva, Námestie SNP - Dobrá Niva, Námestie SNP

Kategórie

  • A muži (1994 - 2020)
  • B muži (1984 - 1993)
  • C muži (1974 - 1983)
  • D muži (1964 - 1973)
  • E muži (1924 - 1963)
  • F ženy (1924 - 2020)

Trate

Ride 78.51 km s prevýšením 1200 metrov

Dobrá Niva – Sása – Pliešovce – Zábava - Senohrad – Sucháň – Litava – Trpín – Kozí Vrbovok – Jalšovík – Senohrad – Zábava – Pliešovce – Sása – Dobrá Niva

Organizátor: ŠPORTKLUB Dobrá Niva, o.z, 

Kontakt: gavurkyrun@gmail.com Riaditeľ pretekov: Rastislav Koštialik, 0915 802 774 Pavel Petruš, 0905 750 021 

Zdravotná služba: lekár v pelotóne 

Časomiera: VIDEOCOM Stancel s.r.o. 

Miesto konania: Dobrá Niva, Námestie SNP 

Dátum: 11.6.2023, nedeľa o 10:30 

Dĺžka trate: 78 km pre obe kategórie (3 km obcou po letmý štart, 75 km samotný pretek) 

Trasa pretekov: Dobrá Niva – Sása – Pliešovce – Zábava - Senohrad – Sucháň – Litava – Trpín – Kozí Vrbovok – Jalšovík – Senohrad – Zábava – Pliešovce – Sása – Dobrá Niva

Kategórie: 

A - muži (do 29 rokov) ročník 1994 - 2023 

B - muži (30 – 39 rokov) ročník 1984 - 1993 

C - muži (40 – 49 rokov) ročník 1974 - 1983 

D - muži (50 – 59 rokov) ročník 1964 - 1973 

E - muži (nad 60 rokov) ročník 1900 - 1963 

F - ženy 

(pri pretekároch mladších ako 18 rokov je nutný písomný súhlas rodiča) 

Bodovanie horských prémií (1. až 10. miesto), body sa sčítavajú: 15 – 12 – 10 – 8 – 7 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1 

1. prémia (kilometer 2) 2. prémia (kilometer 16,1) 

Bodovanie rýchlostných prémií (1. až 10. miesto), body sa sčítavajú: 15 – 12 – 10 – 8 – 7 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1 

1. prémia (kilometer 59,4) 2. prémia (kilometer 73,3) 

Odmeny Celkové poradie: 

1. miesto: 150 EUR, cyklistický dres, trofej, šampanské 

2. miesto: 100 EUR, trofej, šampanské 

3. miesto: 70 EUR, trofej, šampanské 

4. miesto: 50 EUR 

5. miesto: 40 EUR 

6. miesto: 20 EUR 

7. miesto: 20 EUR 

8. miesto: 20 EUR 

9. miesto: 20 EUR 

10. miesto: 20 EUR 

 

Poradie v kategórii:

1. miesto: medaila + vecné ceny 

2. miesto: medaila + vecné ceny 

3. miesto: medaila + vecné ceny 

Víťaz horskej prémie: 50 EUR, cyklistický dres, šampanské 

Víťaz rýchlostnej prémie: 50 EUR, cyklistický dres, šampanské 

Registračné informácie Registrácia: Iba online – do 9.6.,23:59. 

Prihlásenie, ani platba na mieste nebude možná. 

Registrácia: my.raceresult.com, www.misosport.sk, www.cyklistikaszc.sk 

Kancelária pretekov a výdaj štartového balíčka: Nám. SNP, Dobrá Niva 

Prezentácia: 11.6.2023, 8:00 – 10:00, pre urýchlenie prezentácie prosíme pripravte si doklad na identifikáciu (OP, vodičský preukaz, iný osobný doklad s fotografiou) 

Štartovné: 25 EUR, len bankovým prevodom/platobnou kartou. 

Limit účastníkov je 150 (prvých 150 registrovaných a zaplatených). Podrobnosti o platbe sú zasielané na email po registrácii. Registrácia je platná až po zaplatení štartovného poplatku. V prípade zrušenia pretekov (vyššia moc), sa štartovné vracia na účet pretekára vo výške upravenej o reálne nevyhnutne už vynaložené náklady organizátora. Štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia ani neprenáša na iný rok. 

Ceny: prví traja v každej kategórii 

Zverejnenie výsledkov: zaslané mailom a sms správou každému účastníkovi, zároveň na: https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cyklistika-pre-vsetkych/kalendar-prop-vysl https://misosport.sk/vysledky/gavurky-ride-2023 

Harmonogram dňa: 

8:00 – 10:00 Registrácia pretekárov 

10:15 – 10:25 Poučenie pretekárov, príhovor 

10:30 / 10:35 Štart pretekov/ostrý letmý štart 

12:30 – 13:30 Príchod pretekárov do cieľa 

12:30 – 14:30 Výdaj občerstvenia 

13:30 Vyhlásenie víťazov, poďakovanie 

14:30 Záver podujatia 

Štartovací balík - Štartové číslo na dres, pod sedlo a prilbu - Čipové meranie času - SMS a e-mail s výsledným časom a poradím + komplet výsledky - Sťahovací vak s čelenkou a energetickou tyčinkou - 2x občerstvovacia stanica (na 20 km a na 55 km) - Obed formou dvoch druhov cestovín v cieli - Neutrálne servisné vozidlo a zberné vozidlo - Zdravotné zabezpečenie - Foto servis - Neobmedzený pitný režim v mieste štartu a cieľa pretekov - Zabezpečenie trasy políciou a dobrovoľníkmi 

Občerstvenie - Prvá občerstvovacia stanica je pred obcou Senohrad na 20. km. K dispozícii budú cyklistické fľaše s vodou, Cola, iontový nápoj, čokoláda, banány, citróny, soľ - Druhá občerstvovacia stanica bude na tom istom mieste - smere jazdy, pri 55. km - Vlastné občerstvenie je možné každému z pretekárov vyviesť vo vozidle organizátora na občerstvovaciu stanicu. Požadované je potrebné priniesť k miestu prezentácie najneskôr do 10:00 - Po príjazde do cieľa je pre každého pretekára pripravený obed formou mäsitých aj bezmäsitých cestovín, voda, kofola, iontové nápoje, ovocie - Pre sprievod a divákov bude pripravené občerstvenie – guľáš, kofola, pivo 

Iné informácie:

WC, hygienické zariadenie a možnosť prezlečenia je možná v kultúrnom dome priamo na námestí 

Parkovanie je možné na miestach zakreslených v mapke nižšie, prosím rešpektujte usmernenia organizátorov a dobrovoľníkov Podmienky a pravidlá 

Preteká sa podľa pravidiel cyklistiky a týchto propozícií 

Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za ním spôsobené škody sebe alebo iným. Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené.

Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky, križovatky a zmeny smeru jazdy budú zabezpečené grafickým značením, organizátormi a políciou. 

Z priebehu podujatia môžu byť/budú realizované fotografie a audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na webovom sídle SZC, alebo FB stránke SZC a organizátora. Svojou účasťou dáva pretekár súhlas so zverejnením materiálov na tieto účely.

Prísny zákaz štartu bez prilby a štartového čísla, tieto sú povinné počas celých pretekov. Počas pretekov je možné sa zbaviť odpadkov len v priestore štartu, cieľa a občerstvovacej stanice. Pretekár, ktorý poruší toto ustanovenie bude diskvalifikovaný - Neutrálne mechanické vozidlo pre rýchle opravy, zberné vozidlo a lekársky doprovod bude na konci pelotónu - Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií, prípadne i na zrušenie podujatia v prípade nepredvídaných okolností

Podmienky spracovania osobných údajov: Prehlasujem, že štartujem na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, že zodpovedám za svoj zdravotný stav a som fyzicky spôsobilý absolvovať trať. Organizátor nezodpovedá za žiadne materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví súvisiace s účasťou na podujatí ani s cestou a pobytom v mieste konania podujatia. Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s GDPR (Nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2016/679 a podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a jeho sprostredkovateľom ako i spoločnosti zabezpečujúcej časomieru na spracovanie štartovnej listiny a výsledkov podujatia. Súhlasím s vytvorením, spracovaním a šírením zvukového, obrazového alebo zvukovo obrazového záznamu z podujatia a jeho uverejnením v printových a obrazových médiách a s ich využitím na marketingové účely podujatia. 

Informačná tabuľka dôležitých bodov na trati:

 Štart -2,9 

Ostrý štart 0,0 

HP1 2,0 

HP2 16,1 

Občerstvenie 1 20,0 

Občerstvenie 2 55,5 

RP1 59,4 

RP2 73,3 

Cieľ 75,5