Ponickými kiarmi - cyklistická časovka

  • Pretek
kedy?
10:00
7. sep 2024
kde?
Poniky, okr. Banská Bystrica,
Poniky

Štartovné

Miesto

Poniky, okr. Banská Bystrica, - Poniky

Trate

Hlavná Trať 3 km s prevýšením 230 metrov
Trať-e bike 3 km s prevýšením 230 metrov

Program podujatia:

8:30 -  09:45 registrácia

9:45  odvoz batožiny do cieľa

9:55   povinné poučenie pred štartom

10:00  štart kategórie elektro bike

10:15  štart ostatných kategórií

11:00 občerstvenie, guláš, futbalové ihrisko ŠK OPL Poniky

12:00 vyhlásenie výsledkov a tombola

Všetci účastníci pretekov v kategóriách M0 a Z0 musia predložiť pred štartom písomný súhlas rodičov, alebo rodičmi splnomocnených zákonných zástupcov so štartom účastníka pretekov.

Všetci pretekári štartujú na vlastné riziko a odporúča sa mať platné poistenie rizík spojených s účasťou na športovom podujatí. Organizátor nepreberá zodpovednosť za akýkoľvek úraz, poškodenie zdravia a straty majetku.

V kategórii elektrobicyklov môžu byť použité len štandardné bicykle s maximálnym výkonom 250 W, bez dodatočného zvýšenia výkonu a akéhokoľvek tuningu.

Víťazi jednotlivých kategórií získajú cyklistický dres, cena sa neudelí ak je počet pretekárov v cieli menší ako tri. Dres získa aj najstarší pretekár, najvzdialenejší účastník a najrýchlejší Poničan a Poničanka.

Všetci štartujúci musia jazdiť povinne s prilbou.

Počet pretekárov: limitovaný na 80 účastníkov v kategóriách M0, M1, M2, M3, Z0, Z1, Z2 a 40 účastníkov v kategóriách ME a ZE.

Meranie času:  elektronické s kontrolným kamerovým záznamom v cieli.

Registrácia: www.misosport.sk, sekcia cyklistika.

V prípade zrušenia pretekov v dôsledku protipandemických opatrení, alebo iných nepredvídateľných okolností sa zaplatené štartovné vracia.

Organizátor: Obec  Poniky, starostka – Ing. Jana Ondrejková

Organizačný výbor: 

riaditeľ pretekov: Igor Šalko 

vedúci trate: Jana Ondrejková

registrácia: Pavol Ondrejko