Štafetový beh Spišiakov

  • Pretek
kedy?
17:15
5. aug 2023
kde?
Novoveská Huta
Reštaurácia Poľovník

Štartovné

Miesto

Novoveská Huta - Reštaurácia Poľovník

Kategórie

  • do 199 rokov (1923 - 2008)
  • nad 200 rokov (1923 - 2008)

Trate

Okruh 2.2 km

Družstvo beží 5x2,2 km