Barborskou cestou - 191 kilometrový nonstop beh

Barborskou cestou - 191 kilometrový nonstop beh
16. nov, 1 hod. 30 min. 58 sek. #hip_hyb_hybaj_060

Rozprávanie o prebehnutí Barborskej cesty, spájajúcej pamiatky a zaujímavosti stredného Slovenska, tromi nadšencami ultrabehu Mariánom Oráčom, Vladom Buchalom a Štefanom Gregorom. Bez spánku, s niekoľkými prestávkami na občerstvenie, zvládli výzvu, ktorá bola pre niekoho posunutím osobného rekordu, pre niekoho splnenie myšlienky. Čo všetko zažili, ako sa pripravovali, kde a kedy bolo najťažšie, ako sa cítili v cieli, príbeh ktorý sa neuskutočňuje každý deň. Príbeh, ktorý podporila svojim pohľadom aj Michaela Oráčová, ako jedna z členiek podporného tímu.