Beh oslobodenia mesta Zvolen

  • Pretek
kedy?
11:00
9. mar 2024
kde?
Zvolen, Zlatý Potok
Zlatý Potok, Základná škola M. Rázusa

Štartovné

Hlavný beh

  • od 1.1.2024 do 8.3.2024 8,00 €
  • na mieste 10 €

Miesto

Zvolen, Zlatý Potok - Zlatý Potok, Základná škola M. Rázusa

Kategórie

  • A muži (1985 - 2009)
  • B muži (1975 - 1984)
  • C muži (1965 - 1974)
  • D muži (1925 - 1964)
  • E ženy (1985 - 2009)
  • F ženy (1975 - 1984)
  • G ženy (1925 - 1974)

Trate

Hlavný beh 4.6 km s prevýšením 80 metrov

Okruh vedie sídliskom Zlatý Potok. Prevýšenie na jeden okruh je 40 metrov. Povrch 90% asfalt, 10% tráva, šotolina.  Bežia sa dva okruhy    

ŠTARTOVÁ LISTINA ONLINE - ZAPLATENÍ: https://lnk.sk/zyeg

ŠTARTOVÁ LISTINA ONLINE - NEZAPLATENÍ: https://lnk.sk/iaeg

Štart:

11:00 hod. Hlavné kategórie                                       

Registrácia: na www.misosport.sk do 08.03.2024 alebo osobne v deň podujatia od 09:00 do 10:30 hod. 

Prezentácia:  v deň pretekov od 09:00  do 10:30 hod. VI. ZŠ, Zlatý Potok, Zvolen 

Podmienky: Preteká sa podľa týchto propozícií.

Dĺžka trate: 2 okruhy, spolu 4,6 km                             

Meranie časov:  Časy budú merané elektronickou časomierou 

Vyhlásenie víťazov:   V kategóriách budú samostatne vyhlasovaní a ocenení pretekári ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach.

Prihlášky: 

on-line do 08.03.2023 na stránke www.misosport.sk 

osobne 09.03.2024 od 9:00 do 10:30, VI. ZŠ, Zlatý Potok

Štartovné: Platia len kategórie A - G

8 € pri zaplatení kartou alebo prevodom do 08.03.2024 na č.účtu: IBAN: SK66 0900 0000 0051 2841 7430

10 € pri zaplatení osobne v deň podujatia 09.03.2024

Upozornenie: zaplatené štartovné sa späť nevracia!                                  

Štartovné zahŕňa: Pripravenú bežeckú trať, štartovné číslo, meranie času elektronickou časomierou, občerstvenie, ceny pre umiestnených.

Súťažiaci pod 18 rokov štartujú iba so súhlasom zákonného zástupcu. Všetci plnoletí súťažiaci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní sa poistiť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.