Beh oslobodenia obce Budča

  • Pretek
kedy?
12:00
29. apr 2023
kde?
Budča
Lehnická 33, Obecný úrad

Štartovné

Hlavný beh

  • od 1.3.2023 do 28.4.2023 8,00 €
  • na mieste 10 €

Miesto

Budča - Lehnická 33, Obecný úrad

Kategórie

  • A muži (1984 - 2008)
  • B muži (1974 - 1983)
  • C muži (1964 - 1973)
  • D muži (1923 - 1963)
  • E ženy (1984 - 2008)
  • F ženy (1974 - 1983)
  • G ženy (1923 - 1973)

Trate

Hlavný beh 8.4 km s prevýšením 230 metrov

Okruh okolo obce lesom cez „Kremenný Jarok“ a „Sietno“, štart a cieľ pri obecnom úrade, asfaltová cesta, lesná cesta, občerstvovacia stanica na cca 4 kilometri

Podujatie je súčasťou Zvolenskej bežeckej ligy - srdcom pre Svetielko nádeje

Miesto konania: Budča, Obecný úrad

Trať: dĺžka: 8 400 metrov, prevýšenie 232 metrov, okruh okolo obce cez „Kremenný Jarok“ a „Sietno“, štart a cieľ pri obecnom úrade, asfaltová cesta, lesná cesta, občerstvovacia stanica na cca 4 kilometri.

Pre detské kategórie budú pripravené trate po uliciach obce, zodpovedajúce veku pretekárov.

Súčasťou pretekov je kategória „Kolo pre zdravie“. Túto môže absolvovať ktokoľvek bez rozdielu veku a výkonnosti  a samozrejme bez štartovného. Kategória nebude vyhodnocovaná, ale každý bežec, ktorý prebehne cieľom v limite 20 minút trať 1400 m, bude zaradený do žrebovania o cenu. Z kapacitných dôvodov je kategória obmedzená na 70 pretekárov.

Dátum: 29. 04. 2023 (sobota) 

Registrácia:

Pre hlavné preteky online do 28. 04. 2023 na http://www.misosport.sk

osobne 29.04.2023 od 9:00 hod. do pol hodiny pred štartom jednotlivých kategórií 

Prezentácia, vyzdvihnutie čísel:

osobne 29.04.2023 pred Obecným úradom, Lhenická, 33

 Meranie časov: elektronické čipy- hlavné preteky

                            Stopky – detské kategórie 

Šatne a úschovňa:  v priestoroch obecného úradu

Kategórie hlavného preteku:

A – muži - rok narodenia 1984 – 2008

B – muži - rok narodenia 1974 – 1983

C – muži – rok narodenia 1964 - 1973

D – muži – rok narodenia 1963 a starší 

E – ženy – rok narodenia  1984 – 2008

F – ženy -  rok narodenia  1974 – 1983

G - ženy - rok narodenia 1973 a staršie

 

Detské kategórie pre beh:

Deti (ch/d)

2019 a ml.

do 4 rokov

50 m

Deti (ch/d)

2017-2018

5 – 6 rokov

100 m

Deti (ch/d)

2015-2016

7 – 8 rokov

300 m

    
Mladšie žiačky

2013-2014

9 – 10 rokov

600 m

Mladší žiaci

2013-2014

9 – 10 rokov

600 m

Staršie žiačky I

2011-2012

11 – 12 rokov

800 m

Starší žiaci I

2011-2012

11 – 12 rokov

1000 m

Staršie žiačky II

2009-2010

13 – 14 rokov

1000 m

Starší žiaci II

2009-2010

13 – 14 rokov

1400 m

Detské kategórie pre odrážadlá: Deti (ch/d) rok narodenia 2019 a mladší (do 4 rokov)

ŠTART 29.04.2023 

od 10:15 hod. – detské kategórie - beh, odrážadlá

12:00 – hlavné preteky

12:05 – kolo pre zdravie

Štartovné:

8 € - platba  kartou alebo prevodom na účet (podľa inštrukcií pri online registrácii), 

alebo v hotovosti 10 € osobne 29.04.2023 v čase od 9:00 hod. do 30 minút pred štartom jednotlivých kategórií (zaplatené štartovné sa späť nevracia).

Pretekári s trvalým pobytom v obci Budča neplatia. 

Štartovné zahŕňa: štartovné číslo, meranie času elektronickým čipom, občerstvenie v cieli, účastnícku puzzle medailu, ceny pre prvých troch v každej kategórii, 

Vyhlásenie výsledkov:

vyhlásenie výsledkov bude do 30 minút po dobehnutí posledného pretekára jednotlivých kategórií pred obecným úradom, výsledky budú dostupné na www.misosport.sk a www.budca.sk 

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku a zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch.