Beh oslobodenia obce Budča

  • Pretek
kedy?
12:00
27. apr 2024
kde?
Budča
Lehnická 33, Obecný úrad

Štartovné

Hlavný beh

  • od 12.1.2024 do 26.4.2024 10,00 €
  • na mieste 15 €

Miesto

Budča - Lehnická 33, Obecný úrad

Kategórie

  • A muži (1985 - 2009)
  • B muži (1975 - 1984)
  • C muži (1965 - 1974)
  • D muži (1925 - 1964)
  • E ženy (1985 - 2009)
  • F ženy (1975 - 1984)
  • G ženy (1925 - 1974)

Trate

Hlavný beh 8.4 km s prevýšením 230 metrov

Okruh okolo obce lesom cez „Kremenný Jarok“ a „Sietno“, štart a cieľ pri obecnom úrade, asfaltová cesta, lesná cesta, občerstvovacia stanica na cca 4 kilometri

Podujatie je súčasťou Zvolenskej bežeckej ligy

Miesto konania: Budča, Obecný úrad

Trať: dĺžka: 8 400 metrov, prevýšenie 232 metrov, okruh okolo obce cez „Kremenný Jarok“ a „Sietno“, štart a cieľ pri obecnom úrade, asfaltová cesta, lesná cesta, občerstvovacia stanica na cca 4 kilometri.

Pre detské kategórie budú pripravené trate po uliciach obce, zodpovedajúce veku pretekárov.

Súčasťou pretekov je kategória „Kolo pre zdravie“. Túto môže absolvovať ktokoľvek bez rozdielu veku a výkonnosti  a samozrejme bez štartovného. Kategória nebude vyhodnocovaná, ale každý bežec, ktorý prebehne cieľom v limite 20 minút trať 1400 m, bude zaradený do žrebovania o cenu. Z kapacitných dôvodov je kategória obmedzená na 70 pretekárov.

Dátum: 27. 04. 2024 (sobota) 

Registrácia:

Pre hlavné preteky online do 26. 04. 2024 na http://www.misosport.sk

osobne 27.04.2024 od 9:00 hod. do pol hodiny pred štartom jednotlivých kategórií 

Prezentácia, vyzdvihnutie čísel:

osobne 27.04.2024 pred Obecným úradom, Lhenická, 33

 Meranie časov: elektronické čipy- hlavné preteky

Šatne a úschovňa:  v priestoroch obecného úradu

Kategórie hlavného preteku:

A – muži - rok narodenia 1985 – 2009

B – muži - rok narodenia 1975 – 1984

C – muži – rok narodenia 1965 - 1974

D – muži – rok narodenia 1964 a starší 

E – ženy – rok narodenia  1985 – 2009

F – ženy -  rok narodenia  1975 – 1984

G - ženy - rok narodenia 1974 a staršie

Detské kategórie pre beh:

Deti (ch/d)

2020 a ml.

do 4 rokov

50 m

Deti (ch/d)

2018-2019

5 – 6 rokov

100 m

Deti (ch/d)

2016-2017

7 – 8 rokov

300 m

    
Mladšie žiačky

2014-2015

9 – 10 rokov

600 m

Mladší žiaci

2014-2015

9 – 10 rokov

600 m

Staršie žiačky I

2012-2013

11 – 12 rokov

800 m

Starší žiaci I

2012-2013

11 – 12 rokov

1000 m

Staršie žiačky II

2010-2011

13 – 14 rokov

1000 m

Starší žiaci II

2010-2011

13 – 14 rokov

1400 m

ŠTART 27.04.2024 

od 10:15 hod. – detské kategórie - beh

12:00 – hlavné preteky

12:05 – kolo pre zdravie

Štartovné:

10 € - platba  kartou alebo prevodom na účet (podľa inštrukcií pri online registrácii), 

alebo v hotovosti 15 € osobne 27.04.2024 v čase od 9:00 hod. do 30 minút pred štartom jednotlivých kategórií (zaplatené štartovné sa späť nevracia).

Pretekári s trvalým pobytom v obci Budča neplatia. 

Štartovné zahŕňa: štartovné číslo, meranie času elektronickým čipom, občerstvenie v cieli, účastnícku puzzle medailu, ceny pre prvých troch v každej kategórii, 

Vyhlásenie výsledkov:

vyhlásenie výsledkov bude do 30 minút po dobehnutí posledného pretekára jednotlivých kategórií pred obecným úradom, výsledky budú dostupné na www.misosport.sk a www.budca.sk 

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku a zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch.