Beh pre Tobiho

 • Pretek
kedy?
10:30
9. sep 2023
kde?
Kuchyňa, okr. Malacky
Kuchyňa, pred Kultúrnym domom

Štartovné

Hlavný beh

 • od 1.5.2023 do 8.9.2023 17,00 €
 • na mieste 20 €

Kratšia trať

 • od 1.5.2023 do 8.9.2023 17,00 €
 • na mieste 20 €

Miesto

Kuchyňa, okr. Malacky - Kuchyňa, pred Kultúrnym domom

Kategórie

 • A muži (1924 - 2008)
 • B ženy (1924 - 2008)
 • A muži hobby (1924 - 2008)
 • B ženy hobby (1924 - 2008)

Trate

Hlavný beh 7 km

Trial, turistické cesty, okolie vodnej nádrže obce Kuchyňa

Kratšia trať 4 km

Trial, turistické cesty, okolie vodnej nádrže obce Kuchyňa

V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete zúčastniť pretekov, ale chcete podujatie podporiť, nemusíte sa registrovať, ale môžete poslať ľubovoľnú výšku štartovného na číslo účtu: SK66 0900 0000 0051 2841 7430… do správy pre prijímateľa uveďte: Beh pre Tobiho a meno s priezviskom. Ďakujeme :-) 

Informácia pre účastníkov behu, ktorým vyhovuje kratší, menej náročný beh - pripravili sme aj 4km dlhú trasu. Dĺžku trasy, ktorú preferujete si zvolíte pri registrácii alebo ju môžete zmeniť pri prezentácii. Štart je pre všetkých spoločný. Trasa bude vyznačená a na určenom mieste, bude stáť dobrovoľník, ktorý vás bude smerovať, či už na 7km dlhú alebo 4km dlhú trasu. 

Časový harmonogram podujatia:

8:30 – 10:00 hod prezentácia bežcov
10:20 hod rozcvička bežcov
10:30 hod štart behu na 7km a 4 km
11:45 hod Vyhodnotenie
od 12:00 do 18:00 hod Občerstvenie, spoločensko-kultúrny program

Podujatie moderuje:

Šatne a úschovňa: v priestoroch kultúrneho domu

Limit účastníkov behu: 350

Časový limit: 75 minút

Štartovné:

Štartovný balíček obsahuje:

 • štartové číslo, vratný čip na meranie času
 • zdravotná a záchranná služba na trati a v cieli behu
 • možnosť využiť prezliecť sa, wc, úschovňa
 • účastnícka medaila
 • stánky s občerstvením

Oznámenie neúčasti : Zaplatené štartovné sa späť nevracia. Možnosť výmeny bežca.

Meranie časov a výsledky: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť Mišo s.r.o.  Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času. Prví 3 bežci dostanú vecné dary od sponzorov podujatia.

Poistenie:
Každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí. Pred štartom odporúčame bežcom absolvovať lekársku prehliadku.

Zdravotná a záchranná služba: bude zaistená  v priestore štartu a cieľa a na trase behu.