telefón

+421 905 639 560

+421 908 938 370

e-mail

info@misosport.sk

adresa

Zvolen

Beh TECHNOGYM

kedy?
11:00
30. Aug
2020
kde?
Malý Krtíš
Okolie areálu Technogym

Prihlásiť sa môžete elektronicky od 23.7.2020 do 28.8.2020 . Osobne na mieste v deň konania podujatia.

Štartovné

 • Hlavný beh
 • od 23.7.2020 do 28.8.2020 8 €
 • na číslo účtu IBAN SK10 8330 0000 0022 0154 7415 Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko.
 • Zaplatené štartovné sa späť nevracia!

10 € na mieste

Miesto

Malý Krtíš - Okolie areálu Technogym

Kategórie

 • A muži (1981 - 2002)
 • B muži (1971 - 1980)
 • C muži (1920 - 1970)
 • D ženy (1981 - 2002)
 • E ženy (1971 - 1980)
 • F ženy (1920 - 1970)
 • Hobby Juniori (2003 - 2005)
 • Hobby Muži (1920 - 2002)
 • Hobby Ženy (1920 - 2002)
 • NW muži (1920 - 2002)
 • NW ženy (1920 - 2002)

Trať

Hlavný beh 10 km s prevýšením 75 m
Hobby beh 3.3 km s prevýšením 25 m
NW 6.6 km s prevýšením 50 m

ŠTARTOVNÉ:       Hlavný pretek10  km  -štartovné  8 eur

                               Hobby pretek     3,3 km -  štartovné  8 eur

                               Juniori 3,3 km                 -  štartovné 4 eur

                              NordicWalking 6,6 km  -  štartovné  8 eur

          Na mieste min. 30 min. pred štartom hlavného preteku, hobby preteku a nordicwalking- štartovné 10 eur

PLATBA: Na účet SK10 8330 0000 0022 0154 7415 do 26. augusta 2020 vo výške 8 eur, po tomto termíne 10 eur. Deti štartovné neplatia.

KAPACITA: 150 pretekárov (bežčov + nordicwalking) + podľa záujmu

V CENE ŠTARTOVNÉHO JE: štartovné číslo, občerstvenie, časomiera a účastnícka medaila pre všetkých  pretekárov.

KATEGÓRIE A PROGRAM:

10:00 – dievčatá   -  150 m, roč. 2014 a mladší

10:15 – chlapci – 150 m, roč. 2014 a mladší
 Vyhlásenie troch najlepších dievčat a troch najlepších chlapcov po dobehnutí detských behov.

11:00 – hlavnýpretek – 10 km (3okruhy v okolí areálu Technogym v k.ú. Malý Krtíš a Nová Ves) s nasledovnými kategóriami:

11:00 – hobbypretek – 3,3 km (1 okruh v okolí areálu Technogym v kú Malý Krtíš a Nová Ves)

kategóriemuži a ženy bez rozdielu veku + Juniori 15- 17 rokov (2005-2003) 

11:00 – nordicwalking – 6,6 km (2 okruhy v okolí areálu Technogym v kú Malý Krtíš a Nová Ves)

kategórie: muži a ženy bez rozdielu veku

DĹŽKA TRATE: 10 km hlavná trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením jedného okruhu 25 m, bežia sa 3 okruhy.

POVRCH: asfalt

VYHODNOTENIE PRETEKOV: po dobehnutí všetkých kategórií. 

ŠATNE A TOALETY: zabezpečí usporiadateľ

PREHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV PRETEKOV,  že:

- sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,


- nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,
- majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,
- sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov.Účastníci pretekov dávajú povolenie a výslovný súhlas organizátorovi  podujatia v a ním povereným osobám na spracovanie svojich osobných údajov. Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov. Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastníci dávajú organizátorovi Bežci VK, Venevská 769/16 38, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45757861 súhlas na:
- spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia Cestný beh v okolí Technogymu, organizácie podujatia a na marketingové účely podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými  Bežci VK, Venevská 769/16 38, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45757861,

- na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.  

TECHNICKÉ PODMIENKY: Hlavný pretek, hobby pretek a nordicwalking sa uskutoční bez obmedzenia premávky. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú starostlivosť na pretekoch. 

OBČERSTVENIE: po ukončení pretekov. Občerstvovacia stanica bude pri štarte – občerstvovací stolík s vodou pre hlavný pretek.

CENY: Prví traja pretekári všetky kategórie finančné ceny okrem detských do 18 rokov 

Riaditeľ pretekov:FrancoPontone

Predseda: Ivan György +421 907 765 097

Organizačný team: Bežci VK

Zoznam prihlásených

 1. Martin Bodnár
 2. Jana Stachova
 3. Marcela Velebná
 4. Iveta Furáková
 5. Henrieta Zaťková
 6. Anna Kóšová
 7. Frantisek Molnár
 8. Mária Garajová
 9. Gabriel Kelemen
 10. Martin Ďuríček
 11. Attila Baki
 12. Erika Valcicakova
 13. Jaroslav Kubanyi
 14. Veronika Nagyová
 15. Zuzana Králiková
 16. Tomáš Bajzík
 17. Andrea Bajzíková
 18. Michal Králik
 19. Pavol Liptak
 20. Miroslav Nedbal
 21. Jana Nedbalová
 22. Nina Králiková
 23. Marián Halaj
 24. Soňa Franíková
 25. Mária Péterová
 26. Ladislav Péter
 27. Ján Môcik
 28. Hana Dobrocká
 29. Miroslav Šuran
 30. Eva nociarova Nociarova
 31. Braňo Jánošík
 32. Eva Valachová
 33. Juzef Sulaček
 34. Ivan Kredatus
 35. Lukáš krištof Krištof
 36. Diana Vargová
 37. Ľubica Sýkorová
 38. Zuzana Krčíková
 39. Erik Janšto
 40. Vladimír Vaclávík
 41. Adam Kováč
 42. Alexander Kováč
 43. Renata Kováčová
 44. Pavel Ruman
 45. Zoltán Horváth
 46. Tibor Kovács
 47. Miroslav Krištof
 48. Attila Šafrány
 49. Zuzana Páleníková
 50. Dana Havrilova
 51. Róbert Máč
 52. Lenka Riečanová
 53. Renáta Bolfová
 54. Jessica Bolfová
 55. Iveta Prachárová
 56. Peter Kozárik
 57. Veronika Kalmáneková
 58. Marie Kozáriková
 59. Marie Kozáriková
 60. Bibiana Lovašová
 61. Silvia Kubányiová
 62. Ján Štefanovie
 63. Richard Racsko
 64. Samuel Kokay
 65. Simona Chobodová
 66. Peter Choboda
 67. Blanka Karabová
 68. Ildikó Kušická
 69. Erik Rotarides
 70. Pavol Hanula
 71. Danka Hanulová
 72. Gianluca Bianchi