Beh ulicami Jasenia

 • Pretek
kedy?
10:00
16. mar 2024
kde?
Jasenie
Futbalový štadión FK 1928

Štartovné

Hlavná trať - muži do 60 rokov

 • od 12.1.2024 do 15.3.2024 10,00 €

Trať, dorastenci/ky

 • od 12.1.2024 do 15.3.2024 zadarmo

Trať žiaci/ky

 • od 12.1.2024 do 15.3.2024 zadarmo

Trať deti

 • od 12.1.2024 do 15.3.2024 zadarmo

Trať ŽENY (all) a MUŽI nad 60 rokov

 • od 12.1.2024 do 15.3.2024 10,00 €

Miesto

Jasenie - Futbalový štadión FK 1928

Kategórie

 • A muži 19-39 rokov (1985 - 2005)
 • B muži 40-49 rokov (1975 - 1984)
 • C muži 50-59 rokov (1965 - 1974)
 • D muži nad 60 rokov (1925 - 1964)
 • E ženy 19-39 rokov (1985 - 2005)
 • F ženy 40-49 rokov (1975 - 1984)
 • G ženy 50-59 rokov (1965 - 1974)
 • H ženy nad 60 rokov (1925 - 1964)
 • I dorastenci 15-18 rokov (2006 - 2009)
 • J dorastenky 15-18 rokov (2006 - 2009)
 • K žiaci 11-14 rokov (2010 - 2013)
 • L žiačky 11-14 rokov (2010 - 2013)
 • M deti chlapci 7-10 rokov (2014 - 2017)
 • M deti dievčatá 7-10 rokov (2014 - 2017)

Trate

Hlavná trať - muži do 60 rokov 10 km
Trať, dorastenci/ky 5 km
Trať žiaci/ky 1 km
Trať deti 0.5 km
Trať ŽENY (all) a MUŽI nad 60 rokov 5 km

Dátum: 16.03.2024 (sobota) 

Miesto: areál futbalového štadióna FK 1928 v Jasení 

GPS:

Ročník: XIII.

Štart: 10:00 hod.

Štartovné: 10€ (deti zdarma) obyvatelia obce 5€

Registrácia: Online cez www.misosport.sk alebo na mieste štartu pri prezentácii. Prezentácia najneskôr 30 minút pred štartom kategórie.

Štartovné sa uhrádza pri prezentácii. Žiacke a detské kategórie štartovné neplatia.

Priebeh pretekov: 

Registrácia: do 9:30 hod

Štart:  

10:00hod – deti, žiaci, žiačky

10:15 hod. – dorastenci/ky, muži, ženy

Trať: 500m, 1 km, 5km, 10 km 

Povrch: asfalt

Vyhlásenie výsledkov: 12:00 všetky kategórie

Podmienky štartu: 

Pretekári sa zúčastnia behu na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, riadiť sa pokynmi usporiadateľov a rozhodcov podujatia. Prezentačné lístky si vypisujú pretekári a odovzdávajú ich pri registrácii, kde je potrebné predložiť preukaz poistenca a zaplatiť štartovné (v cene je prezent a guláš). Kategórie dorastencov, žiakov a detí  štartovné neplatia. Preteká sa v zmysle pravidiel atletiky. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov (GDPR), súťažiaci súhlasia pri registrácii s poskytovaním osobných údajov. Z akcie sa budú vyhotovovať fotografie, prípadne audiovizuálne a zvukové záznamy. Účasťou na akcii, dávajú účastníci súhlas s vyhotovením uvedených záznamov. 

Ceny pre víťazov: 

Muži a ženy: 

(kategórie A,B,C,D,E,F,G,H)       

1. cena 30€

2. cena 25€

3. cena 20€

Dorastenci/ky, žiaci/ky a deti: vecné ceny