telefón

+421 905 639 560

+421 908 938 370

e-mail

info@misosport.sk

adresa

Zvolen

Beh ulicami mesta Veľký Krtíš

kedy?
10:00
20. Sep
2020
kde?
Veľký Krtíš
Veľký Krtíš, SNP (pri Kultúrnom dome)

Prihlásiť sa môžete elektronicky od 24.7.2020 do 18.9.2020 . Osobne na mieste v deň konania podujatia.

Štartovné

 • Hlavný beh
 • od 24.7.2020 do 18.9.2020 8 €
 • Hobby beh
 • od 24.7.2020 do 18.9.2020 8 €
 • Nordic Walking
 • od 24.7.2020 do 18.9.2020 8 €
 • na číslo účtu IBAN SK10 8330 0000 0022 0154 7415 Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko.
 • Zaplatené štartovné sa späť nevracia!

10 € na mieste

Miesto

Veľký Krtíš - Veľký Krtíš, SNP (pri Kultúrnom dome)

Kategórie

 • A muži (1981 - 2002)
 • B muži (1971 - 1980)
 • C muži (1961 - 1970)
 • D muži (1920 - 1960)
 • E ženy (1981 - 2002)
 • F ženy (1971 - 1980)
 • G ženy (1920 - 1970)
 • Hoby juniori (2003 - 2005)
 • Hobby muži (1920 - 2002)
 • Hoby ženy (1920 - 2002)
 • NW muži (1920 - 2002)
 • NW ženy (1920 - 2002)

Traťe

Hlavný beh 10 km s prevýšením 125 m

Hlavná trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, beží sa 5 
okruhov s dĺžkou 2 km

 

Hobby beh 2 km s prevýšením 25 m

Hobby trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, beží sa 1 
okruh s dĺžkou 2 km

 

Nordic Walking 4 km s prevýšením 50 m

Nordic Walking je vedený po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, idú sa 2 
okruhy s dĺžkou 2 km

 

ŠTARTOVNÉ:     Hlavný pretek  10 000 m  -  štartovné  8 eur
                            Hobby pretek 2 000 m  -  štartovné  8 eur

                            Nordic Walking 4 000 m – štartovné 8 eur
                            Juniori 2000 m   - štartovné 2 eur

                            Veková kategória 60r. a viac zľava na štartovnom 50%
                            Na mieste min. 30 min. pred štartom hlavného preteku, hobby preteku a nordic walkingu -      

         
PLATBA:          Na účet SK10 8330 0000 0022 0154 7415 do 18. septembra 2020 vo výške 8 eur, po tomto termíne 
                        10 eur.
                        Deti a žiaci  -  ZDARMA
 
V CENE ŠTARTOVNÉHO JE:  občerstvenie,  časomiera a účastnícka medaila pre prvých 150 registrovaných s dokončenou platbou.

Detské kategórie budú ocenené účastníckou medailou a sladkosťou. 

KATEGÓRIE A PROGRAM:
9:00 – deti   -  150 m, roč. 2014  a mladší
9:15 – žiaci  -  400 m, roč. 2013 - 2010 
9:30 – žiaci  -  800 m, roč. 2009 -  2005

10:00 – hobby pretek  –  
10:00 – hlavný pretek – 

10:00 - Nordic Walking – 4 000 m:

DĹŽKA TRATE: 10 km hlavná trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, beží sa 5 
okruhov s dĺžkou 2 km
2 km trať beží sa 1 okruh – kategória hobby bežcov, juniorov
detský pretek na 150 m má cieľ pred kultúrnym domom vo Veľkom Krtíši
detský pretek na 400 m má štart a cieľ pred kultúrnym domom vo Veľkom Krtíši

Nordic Walking 4 000 m ( 2 okruhy)
 
POVRCH: asfalt
 
Vyhodnotenie detských pretekov hneď po dobehnutí.  Vyhodnotenie hobby preteku  kategórie muži a ženy  spolu s vyhlásením výsledkov  v kategóriách A – G, juniori a nordic walking, kde budú samostatne vyhlasovaní a ocenení pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach vo svojich kategóriách, vyhlásenie o 11.45 hod. v mieste štartu a cieľa. 
  
ŠATNE A TOALETY:        V priestoroch kultúrneho domu.
 
TECHNICKÉ PODMIENKY: Účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa pravidiel atletiky ako súhlas sa považuje zaplatenie štartovného. Hlavný pretek, hobby pretek a nordic walking sa uskutoční bez obmedzenia premávky (výnimku tvorí štart - úsek cca 400 m). Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté usporiadaním preteku. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú  starostlivosť na pretekoch.
                                          
 OBČERSTVENIE: Po ukončení pretekov.                                  
                         Občerstvovacia stanica pre hlavný pretek bude
                         pri štarte – občerstvovací stolík s vodou.
 
CENY:                Prví traja v každej kategórií hlavného preteku
                         a prvé   tri ženy a prví traja muži hobby preteku,

                         Juniori a nordic walking.
                         Prví traja v detských kategóriách rozdelení
                         na  chlapcov a dievčatá.

 

Riaditeľ pretekov: Imrich Domok

Rozhodca : Mgr. Ľubomír Dula

Predseda: Ivan György +421 907 765 097

Organizačný team: Bežci VK

 

Zoznam prihlásených

 1. Gabriel Grosschmidt
 2. Peter šoško Šoško
 3. Martin Ďuríček
 4. Veronika Nagyová
 5. Juzef Sulaček
 6. Anna Kóšová
 7. Miroslav Šuran
 8. Zuzana Páleníková
 9. Hana Dobrocká
 10. Braňo Jánošík
 11. Miroslava Hanusová
 12. Dominika Kamenská
 13. Marta Kminiaková
 14. Marián Halaj
 15. Soňa Franíková
 16. Marianna Longauerová
 17. Jelena Tothova
 18. Renáta Fašková
 19. Ján Môcik
 20. Pavol Liptak
 21. Radek Šály
 22. Rastislav Koštialik
 23. Miroslav Krištof
 24. Lukáš krištof Krištof
 25. Viktor Filip
 26. Jana Nedbalová
 27. Miroslav Nedbal
 28. Iveta Rumanová
 29. Frantisek Molnár
 30. Lukáš Lipták
 31. Katarína Priadková
 32. Miroslav šiška Šiška
 33. Eva nociarova Nociarova
 34. Mária Môciková
 35. Pavel Ruman
 36. Attila Baki
 37. Andrea Ferencová
 38. Ildikó Kušická
 39. Ladislav Péter
 40. Mária Péterová
 41. Michal mojžiš Mojžiš
 42. Blanka Karabová
 43. Gabriel Kelemen
 44. Jaroslav Kubanyi
 45. Silvia Kubányiová
 46. Renáta Bolfová
 47. Henrieta Zaťková
 48. Laura Petroc
 49. František Belohorec
 50. Monika Straková
 51. Lucia Keťková
 52. Bibiana Lovašová
 53. Zuzana Štetková
 54. Jaroslav Štetka
 55. Ema Štetková
 56. Anna Nikolová
 57. Veronika Kalmáneková
 58. Peter Kozárik
 59. Marie Kozáriková
 60. Roman Zaťko
 61. Zuzana Kukuckova
 62. Erik Janšto
 63. Karol Šedaj
 64. Lukas Gdovin
 65. Janka Bečkeiová
 66. Jozef Karlovský
 67. Jana Karlovská
 68. Martina Šedajová
 69. Rastislav Kozár
 70. Peter Kozár
 71. Arnold Gruzman
 72. Miroslav Daniel
 73. Jozef Alušík
 74. Simona Chobodová
 75. Samuel Kokay
 76. Milan Vreštiak
 77. Ivan gyorgy Gyorgy