telefón

+421 905 639 560

+421 908 938 370

e-mail

info@misosport.sk

adresa

Zvolen

Beh ulicami mesta Veľký Krtíš

kedy?
10:00
20. Sep
2020
kde?
Veľký Krtíš
Veľký Krtíš, SNP (pri Kultúrnom dome)

Prihlásiť sa môžete elektronicky od 24.7.2020 do 17.9.2020 . Osobne na mieste v deň konania podujatia.

Štartovné

 • 8 € do 17.9.2020
 • na číslo účtu IBAN SK10 8330 0000 0022 0154 7415 Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko.
 • Zaplatené štartovné sa späť nevracia!

10 € na mieste

Miesto

Veľký Krtíš - Veľký Krtíš, SNP (pri Kultúrnom dome)

Kategórie

 • A muži (1981 - 2002)
 • B muži (1971 - 1980)
 • C muži (1961 - 1970)
 • D muži (1920 - 1960)
 • E ženy (1981 - 2002)
 • F ženy (1971 - 1980)
 • G ženy (1920 - 1970)
 • Hoby juniori (2003 - 2005)
 • Hobby muži (1920 - 2002)
 • Hoby ženy (1920 - 2002)
 • NW muži (1920 - 2002)
 • NW ženy (1920 - 2002)

Trať

Hlavný beh 10 km s prevýšením 125 m
Hobby beh 2 km s prevýšením 25 m
Nordic Walking 4 km s prevýšením 50 m

ŠTARTOVNÉ:     Hlavný pretek  10 000 m  -  štartovné  8 eur
                            Hobby pretek 2 000 m  -  štartovné  8 eur

                            Nordic Walking 4 000 m – štartovné 8 eur
                            Juniori 2000 m   - štartovné 2 eur

                            Veková kategória 60r. a viac zľava na štartovnom 50%
                            Na mieste min. 30 min. pred štartom hlavného preteku, hobby preteku a nordic walkingu -      

         
PLATBA:          Na účet SK10 8330 0000 0022 0154 7415 do 17. septembra 2020 vo výške 8 eur, po tomto termíne 
                        10 eur.
                        Deti a žiaci  -  ZDARMA
 
V CENE ŠTARTOVNÉHO JE:  občerstvenie,  časomiera a účastnícka medaila pre prvých 150 registrovaných s dokončenou platbou.

Detské kategórie budú ocenené účastníckou medailou a sladkosťou. 

KATEGÓRIE A PROGRAM:
9:00 – deti   -  150 m, roč. 2014  a mladší
9:15 – žiaci  -  400 m, roč. 2013 - 2010 
9:30 – žiaci  -  800 m, roč. 2009 -  2005

10:00 – hobby pretek  –  
10:00 – hlavný pretek – 

10:00 - Nordic Walking – 4 000 m:

DĹŽKA TRATE: 10 km hlavná trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, beží sa 5 
okruhov s dĺžkou 2 km
2 km trať beží sa 1 okruh – kategória hobby bežcov, juniorov
detský pretek na 150 m má cieľ pred kultúrnym domom vo Veľkom Krtíši
detský pretek na 400 m má štart a cieľ pred kultúrnym domom vo Veľkom Krtíši

Nordic Walking 4 000 m ( 2 okruhy)
 
POVRCH: asfalt
 
Vyhodnotenie detských pretekov hneď po dobehnutí.  Vyhodnotenie hobby preteku  kategórie muži a ženy  spolu s vyhlásením výsledkov  v kategóriách A – G, juniori a nordic walking, kde budú samostatne vyhlasovaní a ocenení pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach vo svojich kategóriách, vyhlásenie o 11.45 hod. v mieste štartu a cieľa. 
  
ŠATNE A TOALETY:        V priestoroch kultúrneho domu.
 
TECHNICKÉ PODMIENKY: Účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa pravidiel atletiky ako súhlas sa považuje zaplatenie štartovného. Hlavný pretek, hobby pretek a nordic walking sa uskutoční bez obmedzenia premávky (výnimku tvorí štart - úsek cca 400 m). Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté usporiadaním preteku. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú  starostlivosť na pretekoch.
                                          
 OBČERSTVENIE: Po ukončení pretekov.                                  
                         Občerstvovacia stanica pre hlavný pretek bude
                         pri štarte – občerstvovací stolík s vodou.
 
CENY:                Prví traja v každej kategórií hlavného preteku
                         a prvé   tri ženy a prví traja muži hobby preteku,

                         Juniori a nordic walking.
                         Prví traja v detských kategóriách rozdelení
                         na  chlapcov a dievčatá.

 

Riaditeľ pretekov: Imrich Domok

Rozhodca : Mgr. Ľubomír Dula

Predseda: Ivan György +421 907 765 097

Organizačný team: Bežci VK

 

Zoznam prihlásených

 1. Gabriel Grosschmidt
 2. Peter šoško Šoško
 3. Martin Ďuríček