Beh ulicami mesta Veľký Krtíš

 • Pretek
kedy?
09:00
19. jún 2022
kde?
Veľký Krtíš
Veľký Krtíš, ul. SNP, pred Kultúrnym domom

Štartovné

Hlavný beh

 • od 1.3.2022 do 18.6.2022 8,00 €

Hobby beh

 • od 1.3.2022 do 18.6.2022 8,00 €

NW

 • od 1.3.2022 do 18.6.2022 8,00 €

Deti ch/d

 • od 20.5.2022 do 18.6.2022 zadarmo

Žiaci/žiačky 400m

 • od 20.5.2022 do 18.6.2022 zadarmo

Žiaci/žiačky 800m

 • od 20.5.2022 do 18.6.2022 zadarmo

Miesto

Veľký Krtíš - Veľký Krtíš, ul. SNP, pred Kultúrnym domom

Kategórie

 • A muži (1983 - 2004)
 • B muži (1973 - 1982)
 • C muži (1963 - 1972)
 • D muži (1922 - 1962)
 • E ženy (1983 - 2004)
 • F ženy (1973 - 1982)
 • G ženy (1922 - 1972)
 • H muži hobby (1922 - 2003)
 • I ženy hobby (1922 - 2003)
 • J juniori hobby (2003 - 2007)
 • K juniorky hobby (2003 - 2007)
 • L NW muži (1922 - 2004)
 • M NW ženy (1922 - 2004)
 • N deti chlapci (2016 - 2021)
 • O deti dievčatá (2016 - 2021)
 • P žiaci 400 (2012 - 2015)
 • R žiačky 400 (2012 - 2015)
 • S žiaci 800 (2005 - 2011)
 • T žiačky 800 (2005 - 2011)

Trate

Hlavný beh 10 km s prevýšením 120 metrov

10 km hlavná trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, beží sa 5 
okruhov s dĺžkou 2 km

 

Hobby beh 2 km s prevýšením 24 metrov

2 km trať beží sa 1 okruh – kategória hobby bežcov, juniorov

NW 4 km s prevýšením 48 metrov

4 000 m (2 okruhy)

 

Deti ch/d 0.15 km
Žiaci/žiačky 400m 0.4 km
Žiaci/žiačky 800m 0.8 km

USPORIADATEĽ:   Občianske združenie Bežci VK 
 
TERMÍN A MIESTO: 19. júna  2022 (nedeľa)  vo Veľkom Krtíši

                                     Deti štartujú od 09:00 hod.

                                    Dospelí a juniori o 10:00 hod.

PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 17. júna 2022 na www.misosport.sk – kde je registračný link (pre detské kategórie, hlavný pretek, hobby pretek a nordicwalking) po uvedenom termíne štartovné 10 eur (okrem detí a žiakov).
 
ŠTARTOVNÉ:     Hlavný pretek  10 000 m  -  štartovné  8 eur
                         Hobby pretek 2 000 m  -  štartovné  8 eur

                         NordicWalking 4 000 m - štartovné 10 eur
                         Juniori 2 000 m   -  štartovné 4 eurá

                         Veková kategória 60r. a viac zľava na štartovnom 50%
                         Na mieste min. 30 min. pred štartom hlavného preteku, hobby preteku a nordicwalkingu - štartovné 10 eur

                        Deti a žiaci  -  ZDARMA

 V CENE ŠTARTOVNÉHO JE:  občerstvenie,  časomiera a účastnícka medaila pre všetkých pretekárov súťažiacich vo všetkých kategóriách.

Detské kategórie budú ocenené účastníckou medailou a sladkosťou.

PREZENTÁCIA:  najneskôr 20 min. pred štartom svojej kategórie pred kultúrnym domom vo Veľkom 
Krtíši, kde je štart aj cieľ pretekov.
 
KATEGÓRIE A PROGRAM:
9:00 – deti ch/d  -  150 m, roč. 2016  a mladší
9:15 – žiaci/žiačky -  400 m, roč. 2015 - 2012 
9:30 – žiaci/žiačky -  800 m, roč. 2011 -  2005

10:00 – hobby pretek  –  2 000 m ( 1 okruh v uliciach mesta)
kategórie: muži a ženy + juniori a juniorky (15-18 rokov)

10:00 – hlavný pretek – 10 000 m ( 5 okruhov v uliciach mesta) s nasledovnými kategóriami:
Muži 18 - 39 rokov (rok nar. 2004 -1983) M - A
Muži 40 - 49 roční (rok nar. 1982 -1973) M - B
Muži 50 -59 roční (rok nar. 1972 - 1963) M - C

Muži 60 a viacroční (rok nar. 1962 a skôr) M - D
Ženy 18-39 rokov (rok nar. 2004 -1983) Ž - E
Ženy 40-49 ročné (rok nar. 1982 -1973) Ž - F
Ženy 50 a viacročné (rok nar. 1972 a skôr) Ž - G

10:00 - NordicWalking - 4 000 m:

Muži 18 a viac rokov

Ženy 18 a viac rokov
 
DĹŽKA TRATE: 10 km hlavná trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, beží sa 5 
okruhov s dĺžkou 2 km
2 km trať beží sa 1 okruh – kategória hobby bežcov, juniorov
detský pretek na 150 m má cieľ pred kultúrnym domom vo Veľkom Krtíši
detský pretek na 400 m má štart a cieľ pred kultúrnym domom vo Veľkom Krtíši

NordicWalking 4 000 m (2 okruhy)
 
POVRCH: asfalt
 
Vyhodnotenie detských pretekov hneď po dobehnutí.  Vyhodnotenie hobby preteku  kategórie muži a ženy  spolu s vyhlásením výsledkov  v kategóriách A – G, juniori a nordicwalking, kde budú samostatne vyhlasovaní a ocenení pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach vo svojich kategóriách, vyhlásenie o 11.45 hod. v mieste štartu a cieľa. 
 
 ŠATNE A TOALETY:        V priestoroch kultúrneho domu.
 
TECHNICKÉ PODMIENKY: Účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa pravidiel atletiky ako súhlas sa považuje zaplatenie štartovného. Hlavný pretek, hobby pretek a nordicwalking sa uskutoční bez obmedzenia premávky (výnimku tvorí štart - úsek cca 400 m). Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté usporiadaním preteku. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú  starostlivosť na pretekoch.
                                           
 OBČERSTVENIE: Po ukončení pretekov.                                  
                          
CENY:              Prví traja v každej kategórií hlavného preteku
                         a prvé   tri ženy a prví traja muži hobby preteku,

                         Juniori a nordicwalking.
                         Prví traja v detských kategóriách rozdelení
                         na  chlapcov a dievčatá.

 

 

Riaditeľ pretekov: Imrich Domok

Rozhodca : Mgr. Ľubomír Dula

Predseda: Ivan György +421 907 765 097