Beh ulicami mesta Veľký Krtíš

 • Pretek
kedy?
10:00
18. jún 2023
kde?
Veľký Krtíš
ul. A. H. Škultétyho, Futbalový štadión - kúpalisko Krtko

Prihlásiť sa môžete elektronicky od 1.4.2023 do 17.6.2023.

Štartovné

Hlavný beh

 • od 1.4.2023 do 17.6.2023 10,00 €

Hobby beh

 • od 1.4.2023 do 17.6.2023 10,00 €

Nordic walking

 • od 1.4.2023 do 17.6.2023 10,00 €

Hobby beh juniori

 • od 1.4.2023 do 17.6.2023 5,00 €

Predškôlkari ch/d

 • od 1.4.2023 do 17.6.2023 zadarmo

Škôlkari ch/d

 • od 1.4.2023 do 17.6.2023 zadarmo

Žiaci 400 ch/d

 • od 1.4.2023 do 17.6.2023 zadarmo

Žiaci 800 ch/d

 • od 1.4.2023 do 17.6.2023 zadarmo

Zaplatiť môžete cez bankový prevod, online platba kartou .
Zaplatené štartovné sa späť nevracia!

Miesto

Veľký Krtíš - ul. A. H. Škultétyho, Futbalový štadión - kúpalisko Krtko

Kategórie

 • A muži hlavná trať (1984 - 2005)
 • B muži hlavná trať (1974 - 1983)
 • C muži hlavná trať (1964 - 1973)
 • D muži hlavná trať (1924 - 1963)
 • E ženy hlavná trať (1984 - 2005)
 • F ženy hlavná trať (1974 - 1983)
 • G ženy hlavná trať (1924 - 1973)
 • H muži hobby (1924 - 2004)
 • I ženy hobby (1924 - 2004)
 • J juniori hobby (2005 - 2008)
 • K juniorky hobby (2005 - 2008)
 • predškôlkari ch (2020 - 2022)
 • predškôlkarky d (2020 - 2022)
 • škôlkari ch (2017 - 2019)
 • škôlkarky d (2017 - 2019)
 • žiaci400 ch (2013 - 2016)
 • žiačky400 d (2013 - 2016)
 • žiaci800 ch (2006 - 2012)
 • žiačky800 d (2006 - 2012)
 • L muži NW (1974 - 2005)
 • M muži NW (1924 - 1973)
 • N ženy NW (1974 - 2005)
 • O ženy NW (1924 - 1973)

Trate

Hlavný beh 11 km s prevýšením 100 metrov

Trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, bežia sa 4 
okruhy s dĺžkou 2,8 km

 

Hobby beh 3 km s prevýšením 24 metrov

Trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, beží sa 1
okruh 

Hobby beh juniori 3 km s prevýšením 24 metrov

Trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, beží sa 1
okruh 

Nordic walking 6 km s prevýšením 50 metrov

Trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, idú sa 2
okruhy

Predškôlkari ch/d 0.05 km
Škôlkari ch/d 0.15 km
Žiaci 400 ch/d 0.4 km
Žiaci 800 ch/d 0.8 km

USPORIADATEĽ:   Občianske združenie Bežci VK 
 
TERMÍN A MIESTO: 18. júna  2023 (nedeľa) futbalový štadión - kúpalisko Krtko vo Veľkom Krtíši

Deti štartujú od 10:00 hod.

Dospelí a juniori o 11:00 hod.

PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 17. júna 2023 na www.misosport.sk – kde je registračný link (pre hlavný pretek, hobby pretek a nordicwalking) po uvedenom termíne štartovné 15 eur
 
ŠTARTOVNÉ:     

Hlavný pretek 10 eur
Hobby pretek 10 eur

NordicWalking 10 eur
Juniori 5 eur

Veková kategória 60r. a viac zľava na štartovnom 50%
Na mieste je štartovné 15 eur

PLATBA: ONLINE kartou alebo prevodom
Deti a žiaci  -  ZDARMA

V CENE ŠTARTOVNÉHO JE:  občerstvenie,  časomiera a účastnícka medaila pre všetkých pretekárov súťažiacich vo všetkých kategóriách.

Detské kategórie budú ocenené účastníckou medailou a sladkosťou.

PREZENTÁCIA:  najneskôr 20 min. pred štartom svojej kategórie pred kultúrnym domom vo Veľkom Krtíši, kde je štart aj cieľ pretekov.
 
KATEGÓRIE A PROGRAM:
10:00 – deti predškôlkári    50 m, roč. 2020 - 2022

10:10 – deti škôlkári-         150 m, roč. 2017 - 2019

10:20 – žiaci  -                   400 m, roč. 2016 - 2013 
10:30 – žiaci  -                   800 m, roč. 2012 -  2006

11:00 – hobby pretek  –   ( 1 okruh v uliciach mesta)
kategórie: muži a ženy + juniori a juniorky (15-18 rokov)

11:00 – hlavný pretek – 11 000 m ( 4 okruhy v uliciach mesta) s nasledovnými kategóriami:
Muži 18 - 39 rokov (rok nar. 2005 -1984) M - A
Muži 40 - 49 roční (rok nar. 1983 -1974) M - B
Muži 50 -59 roční (rok nar. 1973 - 1964) M - C

Muži 60 a viacroční (rok nar. 1963 a skôr) M - D
Ženy 18-39 rokov (rok nar. 2005 -1984) Ž - E
Ženy 40-49 ročné (rok nar. 1983 -1974) Ž - F
Ženy 50 a viacročné (rok nar. 1973 a skôr) Ž - G

11:00 - NordicWalking 

Muži 18 až 49 rokov, Muži 50 a viac rokov

Ženy 18 až 49  a viac rokov Ženy 50 a viac rokov

 
DĹŽKA TRATE: 

11 km hlavná trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, bežia sa 4 
okruhy s dĺžkou 2,8 km
3 km trať beží sa 1 okruh – kategória hobby bežcov, juniorov
detský preteky sa budú konať na atletickej dráhe na futbalovom štadióne

NordicWalking 6 000 m (2 okruhy)
 
POVRCH: asfalt
 
Vyhodnotenie detských pretekov hneď po dobehnutí.  Vyhodnotenie hobby preteku  kategórie muži a ženy  spolu s vyhlásením výsledkov  v kategóriách A – G, juniori a nordic walking, kde budú samostatne vyhlasovaní a ocenení pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach vo svojich kategóriách, vyhlásenie o 11.45 hod. v mieste štartu a cieľa. 
 
ŠATNE A TOALETY: V priestoroch pri  športovej hale

TECHNICKÉ PODMIENKY: Účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa pravidiel atletiky ako súhlas sa považuje zaplatenie štartovného. Hlavný pretek, hobby pretek a nordicwalking sa uskutoční bez obmedzenia premávky. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté usporiadaním preteku. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú  starostlivosť na pretekoch.
                                           
OBČERSTVENIE: Po ukončení pretekov.                                  
                          
CENY: Prví traja v každej kategórií hlavného preteku a prvé tri ženy a prví traja muži hobby preteku, Juniori a nordicwalking. Prví traja v detských kategóriách rozdelení na chlapcov a dievčatá.

Riaditeľ pretekov: Imrich Domok

Rozhodca : Mgr. Ľubomír Dula

Predseda: Ivan György +421 907 765 097

Organizačný team: Bežci VK

Zoznam prihlásených

Hlavný beh - 11 km (7 športovcov)

Meno Štartovné
1. Janka Bečkeiová čakáme na platbu
2. Erik Rotarides zaplatené
3. Rastislav Kozár čakáme na platbu
4. Miroslav Krištof zaplatené
5. Lukáš Krištof zaplatené
6. Vladimír Vaclávík čakáme na platbu
7. Lukas Gdovin čakáme na platbu

Hobby beh - 3 km (5 športovcov)

Meno Štartovné
1. Simon Filkus čakáme na platbu
2. Katarína Priadková zaplatené
3. Peter Hámorník zaplatené
4. František Černák čakáme na platbu
5. Martin Ďuríček čakáme na platbu

Hobby beh juniori - 3 km (3 športovci)

Meno Štartovné
1. Rastislav Karaba čakáme na platbu
2. František Černák čakáme na platbu
3. Rastislav Karaba čakáme na platbu

Nordic walking - 6 km (9 športovcov)

Meno Štartovné
1. Michaela Ďalogová zaplatené
2. Pavel Ruman čakáme na platbu
3. Zuzana Balova čakáme na platbu
4. Zuzana Páleníková zaplatené
5. Ján Tutaj zaplatené
6. Eva Rusnáková zaplatené
7. Mária Vargová zaplatené
8. Soňa Franíková čakáme na platbu
9. Marián Halaj čakáme na platbu

Predškôlkari ch/d - 0.05 km (3 športovci)

Meno
1. Linda Fajčikova
2. Vanda Nagyová
3. Paulína Šrámková

Škôlkari ch/d - 0.15 km (15 športovcov)

Meno
1. Tamara Vanesa Koleničová
2. Tobias Michalov
3. Tobias Michalov
4. Dominik Balga
5. Maxim Balga
6. Matias Fajčík
7. Ivan Nagy
8. Damián Varecha
9. Filip Šrámek
10. Tomáš Chalupčík
11. Hana Barjaková
12. Šimon Fekete
13. Alica Lunterová
14. Lujza Penksová
15. Eliška Šalamúnová

Žiaci 400 ch/d - 0.4 km (11 športovcov)

Meno
1. Viktória Urdová
2. David Sedlaček
3. Emma Sedlacekova
4. Melissa Michalová
5. Alexander Púpala
6. Anastázia Bacsa
7. Sofia Bacsaová
8. Sára Cimermanová
9. Damián Vaškor
10. Šimon Šrámek
11. Tomáš Urbán

Žiaci 800 ch/d - 0.8 km (5 športovcov)

Meno
1. Tamara Turoňová
2. Tomáš Filkus
3. Laura Bacsaová
4. Simona Misutova
5. Peter Kováč