Beh ulicami mesta Veľký Krtíš

 • Pretek
kedy?
09:45
18. jún 2023
kde?
Veľký Krtíš
ul. A. H. Škultétyho, Futbalový štadión - kúpalisko Krtko

Štartovné

Hlavný beh

 • od 1.4.2023 do 17.6.2023 10,00 €

Hobby beh

 • od 1.4.2023 do 17.6.2023 10,00 €

Nordic walking

 • od 1.4.2023 do 17.6.2023 10,00 €

Hobby beh juniori

 • od 1.4.2023 do 17.6.2023 5,00 €

Predškôlkari ch/d

 • od 1.4.2023 do 17.6.2023 zadarmo

Škôlkari ch/d

 • od 1.4.2023 do 17.6.2023 zadarmo

Žiaci 400 ch/d

 • od 1.4.2023 do 17.6.2023 zadarmo

Žiaci 800 ch/d

 • od 1.4.2023 do 17.6.2023 zadarmo

Miesto

Veľký Krtíš - ul. A. H. Škultétyho, Futbalový štadión - kúpalisko Krtko

Kategórie

 • A muži hlavná trať (1984 - 2005)
 • B muži hlavná trať (1974 - 1983)
 • C muži hlavná trať (1964 - 1973)
 • D muži hlavná trať (1924 - 1963)
 • E ženy hlavná trať (1984 - 2005)
 • F ženy hlavná trať (1974 - 1983)
 • G ženy hlavná trať (1924 - 1973)
 • H muži hobby (1924 - 2004)
 • I ženy hobby (1924 - 2004)
 • J juniori hobby (2005 - 2008)
 • K juniorky hobby (2005 - 2008)
 • predškôlkari ch (2020 - 2022)
 • predškôlkarky d (2020 - 2022)
 • škôlkari ch (2017 - 2019)
 • škôlkarky d (2017 - 2019)
 • žiaci400 ch (2013 - 2016)
 • žiačky400 d (2013 - 2016)
 • žiaci800 ch (2006 - 2012)
 • žiačky800 d (2006 - 2012)
 • L muži NW (1974 - 2013)
 • M muži NW (1924 - 1973)
 • N ženy NW (1974 - 2013)
 • O ženy NW (1924 - 1973)

Trate

Hlavný beh 11 km s prevýšením 100 metrov

Trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, bežia sa 4 
okruhy s dĺžkou 2,8 km

 

Hobby beh 3 km s prevýšením 24 metrov

Trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, beží sa 1
okruh 

Hobby beh juniori 3 km s prevýšením 24 metrov

Trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, beží sa 1
okruh 

Nordic walking 6 km s prevýšením 50 metrov

Trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, idú sa 2
okruhy

Predškôlkari ch/d 0.05 km
Škôlkari ch/d 0.15 km
Žiaci 400 ch/d 0.4 km
Žiaci 800 ch/d 0.8 km

USPORIADATEĽ:   Občianske združenie Bežci VK 
 
TERMÍN A MIESTO: 18. júna  2023 (nedeľa) futbalový štadión - kúpalisko Krtko vo Veľkom Krtíši

Deti štartujú od 09:45 hod.

Dospelí a juniori o 11:00 hod.

PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 17. júna 2023 na www.misosport.sk – kde je registračný link (pre hlavný pretek, hobby pretek a nordicwalking) po uvedenom termíne štartovné 15 eur
 
ŠTARTOVNÉ:     

Hlavný pretek 10 eur
Hobby pretek 10 eur

NordicWalking 10 eur
Juniori 5 eur

Veková kategória 60r. a viac zľava na štartovnom 50%
Na mieste je štartovné 15 eur

PLATBA: ONLINE kartou alebo prevodom
Deti a žiaci  -  ZDARMA

V CENE ŠTARTOVNÉHO JE:  občerstvenie,  časomiera a účastnícka medaila pre všetkých pretekárov súťažiacich vo všetkých kategóriách.

Detské kategórie budú ocenené účastníckou medailou a sladkosťou.

PREZENTÁCIA:  najneskôr 20 min. pred štartom svojej kategórie pred kultúrnym domom vo Veľkom Krtíši, kde je štart aj cieľ pretekov.
 
KATEGÓRIE A PROGRAM:
10:00 – deti predškôlkári    50 m, roč. 2020 - 2022

10:10 – deti škôlkári-         150 m, roč. 2017 - 2019

10:20 – žiaci  -                   400 m, roč. 2016 - 2013 
10:30 – žiaci  -                   800 m, roč. 2012 -  2006

11:00 – hobby pretek  –   ( 1 okruh v uliciach mesta)
kategórie: muži a ženy + juniori a juniorky (15-18 rokov)

11:00 – hlavný pretek – 11 000 m ( 4 okruhy v uliciach mesta) s nasledovnými kategóriami:
Muži 18 - 39 rokov (rok nar. 2005 -1984) M - A
Muži 40 - 49 roční (rok nar. 1983 -1974) M - B
Muži 50 -59 roční (rok nar. 1973 - 1964) M - C

Muži 60 a viacroční (rok nar. 1963 a skôr) M - D
Ženy 18-39 rokov (rok nar. 2005 -1984) Ž - E
Ženy 40-49 ročné (rok nar. 1983 -1974) Ž - F
Ženy 50 a viacročné (rok nar. 1973 a skôr) Ž - G

11:00 - NordicWalking 

Muži 18 až 49 rokov, Muži 50 a viac rokov

Ženy 18 až 49  a viac rokov Ženy 50 a viac rokov

 
DĹŽKA TRATE: 

11 km hlavná trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, bežia sa 4 
okruhy s dĺžkou 2,8 km
3 km trať beží sa 1 okruh – kategória hobby bežcov, juniorov
detský preteky sa budú konať na atletickej dráhe na futbalovom štadióne

NordicWalking 6 000 m (2 okruhy)
 
POVRCH: asfalt
 
Vyhodnotenie detských pretekov hneď po dobehnutí.  Vyhodnotenie hobby preteku  kategórie muži a ženy  spolu s vyhlásením výsledkov  v kategóriách A – G, juniori a nordic walking, kde budú samostatne vyhlasovaní a ocenení pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach vo svojich kategóriách, vyhlásenie o 11.45 hod. v mieste štartu a cieľa. 
 
ŠATNE A TOALETY: V priestoroch pri  športovej hale

TECHNICKÉ PODMIENKY: Účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa pravidiel atletiky ako súhlas sa považuje zaplatenie štartovného. Hlavný pretek, hobby pretek a nordicwalking sa uskutoční bez obmedzenia premávky. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté usporiadaním preteku. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú  starostlivosť na pretekoch.
                                           
OBČERSTVENIE: Po ukončení pretekov.                                  
                          
CENY: Prví traja v každej kategórií hlavného preteku a prvé tri ženy a prví traja muži hobby preteku, Juniori a nordicwalking. Prví traja v detských kategóriách rozdelení na chlapcov a dievčatá.

Riaditeľ pretekov: Imrich Domok

Rozhodca : Mgr. Ľubomír Dula

Predseda: Ivan György +421 907 765 097

Organizačný team: Bežci VK