Beh ulicami mesta Veľký Krtíš

 • Pretek
kedy?
09:45
16. jún 2024
kde?
Veľký Krtíš
ul. A. H. Škultétyho, Futbalový štadión

Štartovné

Hlavný beh

 • od 8.4.2024 do 15.6.2024 12,00 €

Hobby beh

 • od 8.4.2024 do 15.6.2024 12,00 €

Hobby beh juniori

 • od 8.4.2024 do 15.6.2024 5,00 €

Nordic walking

 • od 8.4.2024 do 15.6.2024 12,00 €

Predškôlkari ch/d

 • od 8.4.2024 do 15.6.2024 zadarmo

Škôlkari ch/d

 • od 8.4.2024 do 15.6.2024 zadarmo

Beh žiaci ch/d 400

 • od 8.4.2024 do 15.6.2024 zadarmo

Beh žiaci ch/d 800

 • od 8.4.2024 do 15.6.2024 zadarmo

Miesto

Veľký Krtíš - ul. A. H. Škultétyho, Futbalový štadión

Kategórie

 • A muži hlavný beh (1985 - 2005)
 • B muži hlavný beh (1975 - 1984)
 • C muži hlavný beh (1965 - 1974)
 • D muži hlavný beh (1925 - 1964)
 • E ženy hlavný beh (1985 - 2005)
 • F ženy hlavný beh (1975 - 1984)
 • G ženy hlavný beh (1925 - 1974)
 • Muži hobby beh (1925 - 2005)
 • Ženy hobby beh (1925 - 2005)
 • Muži Nordic walking do 49r. (1975 - 2005)
 • Muži Nordic walking od 50r. (1925 - 1974)
 • Ženy Nordic walking do 49r. (1975 - 2005)
 • Ženy Nordic walking od 50r. (1925 - 1974)
 • Predškôlkari ch (2021 - 2023)
 • Predškôlkarky d (2021 - 2023)
 • Škôlkari ch (2018 - 2020)
 • Škôlkarky d (2018 - 2020)
 • Žiaci 400 ch (2014 - 2017)
 • Žiačky 400 d (2014 - 2017)
 • Žiaci 800 ch (2010 - 2013)
 • Žiačky 800 d (2010 - 2013)
 • Juniori 3 km (2006 - 2009)
 • Juniorky 3 km (2006 - 2009)

Trate

Hlavný beh 11 km s prevýšením 100 metrov

Trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, bežia sa 4 
okruhy s dĺžkou 2,8 km

Hobby beh 3 km s prevýšením 24 metrov

Trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, beží sa 1
okruh 

Hobby beh juniori 3 km s prevýšením 24 metrov

Trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, beží sa 1
okruh 

Nordic walking 6 km s prevýšením 50 metrov

Trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením okruhu 24 m, idú sa 2
okruhy

Predškôlkari ch/d 0.05 km
Škôlkari ch/d 0.15 km
Beh žiaci ch/d 400 0.4 km
Beh žiaci ch/d 800 0.8 km

USPORIADATEĽ:  Občianske združenie Bežci VK 
 
 
TERMÍN A MIESTO: 16. júna 2024 (nedeľa)  vo Veľkom Krtíši - futbalový štadión

Deti štartujú od 09:45 hod.

Dospelí a juniori o 11:00 hod.

PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 15. júna 2024 na www.beh.sk, resp. www.misosport.sk – kde je registračný link (pre hlavný pretek, hobby pretek a nordicwalking) po uvedenom termíne štartovné 15 eur. Prihlásiť môžete aj deti.
 
ŠTARTOVNÉ:     

Hlavný pretek 11 000 m - štartovné 12 eur
Hobby pretek 3 000 m - štartovné 12 eur

NordicWalking 6 000 m - štartovné 12 eur
Juniori 3 000 m - štartovné 5 eur

Veková kategória 60r. a viac zľava na štartovnom 50%
Na mieste - štartovné 15 eur

PLATBA: cez platobnú bránu alebo prevodom na účet do 15. júna 2024 vo výške 12 eur, po tomto termíne 15 eur. Deti a žiaci - ZDARMA

V CENE ŠTARTOVNÉHO JE:  občerstvenie,  časomiera a účastnícka medaila pre všetkých pretekárov súťažiacich vo všetkých kategóriách.

Detské kategórie budú ocenené účastníckou medailou a sladkosťou.

PREZENTÁCIA:  najneskôr 30 min. pred štartom svojej kategórie 
 
KATEGÓRIE A PROGRAM:

09:45 - predškôlkári - 50 m, roč, 2022 - 2021
10:00 – škôlkári  -  150 m, roč. 2020  - 2018
10:15 – žiaci  -  400 m, roč. 2017 - 2014 
10:30 – žiaci  -  800 m, roč. 2013 -  2010

11:00 – hobby pretek  –  3 000 m 
kategórie: muži a ženy aj juniori a juniorky (15-18 rokov)

11:00 – hlavný pretek – 11 000 m 

11:00 - NordicWalking - 6 000 m

DĹŽKA TRATE: 

HOBBY - 1 okruh

NW - 2 okruhy

Hlavný beh - 4 okruhy s minimálnym prevýšením

Štart aj cieľ je na futbalovom štadióne.

Cieľ odbočiť doprava popred športovú halu, opäť doprava a vbehnúť na futbalový štadión, kde je cieľ pretekov.
 
POVRCH: asfalt
 
Vyhodnotenie detských pretekov hneď po dobehnutí.  Vyhodnotenie hobby preteku  kategórie muži a ženy  spolu s vyhlásením výsledkov  v kategóriách A – G, juniori a nordicwalking, kde budú samostatne vyhlasovaní a ocenení pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach vo svojich kategóriách, vyhlásenie v mieste štartu a cieľa. 
 
 ŠATNE A TOALETY:   V priestoroch pri  športovej hale.     
 
TECHNICKÉ PODMIENKY: Účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa pravidiel atletiky ako súhlas sa považuje zaplatenie štartovného. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté usporiadaním preteku. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú  starostlivosť na pretekoch.
                                           
OBČERSTVENIE: Po ukončení pretekov.                                  
                          
CENY: Prví traja v každej kategórií hlavného preteku a prvé  tri ženy a prví traja muži hobby preteku, Juniori a nordicwalking. Prví traja v detských kategóriách rozdelení na  chlapcov a dievčatá.

Riaditeľ pretekov: Imrich Domok

Rozhodca : Mgr. Ľubomír Dula

Predseda: Ivan György +421 907 765 097