Benefičný beh pre Kristiánka

  • Pretek
kedy?
10:30
20. máj 2023
kde?
Vyhne
Vyhne, Futbalové ihrisko Vyhne

Prihlásiť sa môžete elektronicky od 15.3.2023 do 19.5.2023.

Štartovné

Trať 8380

  • od 15.3.2023 do 19.5.2023 20,00 €
  • na mieste 20 €

Trať 2190

  • od 15.3.2023 do 19.5.2023 20,00 €
  • na mieste 20 €

Zaplatiť môžete cez alebo na mieste.
Zaplatené štartovné sa späť nevracia!

Miesto

Vyhne - Vyhne, Futbalové ihrisko Vyhne

Kategórie

  • A muži hlavná trať (1924 - 2006)
  • B ženy hlavná trať (1924 - 2006)
  • C muži krátka trať (2007 - 2012)
  • D ženy, krátka trať (2007 - 2012)

Trate

Trať 8380 8.38 km
Trať 2190 2.19 km

Organizátor: Gabriela Marko, Cyril Žabenský

Výťažok bude darovaný Kristiánkovi: NO Zdravé očká Kristiánko, Vyhne 73, IČO 54253608

Miesto konania: Futbalové ihrisko Vyhne, Slovensko

Dátum konania: 20.05.2023, sobota

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť termín a formu podujatia vzhľadom na externé faktory.

Oficiálny začiatok podujatia:   09:00

Oficiálny koniec podujatia:      15:00 

Maximálna kapacita bežcov:    300 účastníkov

Trate: 8380m, 2190m, 400m, 100m

Štart miesto pre všetky trate: Futbalové ihrisko Vyhne

Cieľ miesto pre všetky trate: Futbalové ihrisko Vyhne 

Štartovné: V hotovosti na mieste pri registrácii 

 

Trať 100m 

Vek účastníka: Rok narodenia 2017 – 2021 

Kategórie: Spolu

Štart: 11:10, Futbalové ihrisko Vyhne

Registrácia: Nie je potrebná

Maximálna kapacita účastníkov 100m: 50

 

Trať 400m

Vek účastníka: rok narodenia 2013 - 2016                                     

Kategórie: spolu

Štart: 10:15, Futbalové ihrisko Vyhne

Registrácia: Nie je potrebná

Maximálna kapacita účastníkov 400m: 50

 

Trať 2190m

Maximálny časový limit pre 2190m: 25 minút

Vek účastníka: rok narodenia 2007 – 2012 (môže aj iný ročník štartovať po zaplatení štartovného, avšak nebude hodnotený)

Kategórie: spolu

Štart: 10:30, Futbalové ihrisko Vyhne

Maximálna kapacita účastníkov 2190m:  50 (v  prípade nižšieho počtu kapacity 100m a 400m sa tento počet môže navýšiť)

                                                                       

Trať 8380m 

Maximálny časový limit pre 83800m: 130 minút (behu sa môže oficiálne zúčastniť aj chodec v rámci časového limitu)

Vek účastníka: rok narodenia 2007 a starší 

Kategórie: Muži, Ženy, Domáci pretekári (muži / ženy)

Štart: 11:00, Futbalové ihrisko Vyhne

Maximálna kapacita účastníkov 8380m: 150 (v  prípade nižšieho počtu kapacity 100m/400m/2190m sa tento počet môže navýšiť)

                                                   

Štartovné:  V hotovosti 20 eur na mieste, Pri účastníkoch do 15 rokov dobrovoľné

Výsledky: Dekorovanie výsledkov na 100m bude po odbehnutí trate. Dekorovanie výsledkov trate 400m, 2190m a 8380m bude o 13:30, prípadne po dobehnutí posledného účastníka hlavného behu. 

Upozornenie: Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník. K registrácii je potrebné podpísané vyhlásenie. Pri účastníkoch do 18 rokov je potrebný podpísaný súhlas oprávneného zástupcu, ktorý je súčasťou vyhlásenia. 

Registrácia: Osobne najneskôr 30 minút pred štartom trate

Prezentácia a vyzdvihnutie čísel: Osobne 20.05.2023 pri registrácii na mieste

Šatne a úschovňa: Možnosť prezlečenia a uloženia vecí bude v šatniach futbalového ihriska. Organizátor neručí za prípadné škody na veciach.

Parkovanie: Parkovanie je možné pri futbalovom ihrisku, avšak minimálne 40 minút pred štartom hlavného behu. Parkovanie je možné aj v okolí futbalového ihriska.

Zdravotná služba:  V priestore štartu a cieľa. 

Poistenie:  Všetci účastníci sú povinní si zabezpečiť individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pohybom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Doplňujúce informácie: Okrem behu je pripravený program a výborné občerstvenie. V prípade, že sa nechcete zúčastniť behu/nebudete štartovať a chcete podporiť Kristiánka a benefičné podujatie, môžete tak urobiť na číslo účtu SK05 0900 0000 0052 0032 0263 alebo priamo na benefičnom podujatí.

Výťažok bude venovaný Kristiánkovi na jeho liečbu.