BIOBEH Vinohradmi Veľký Krtíš

 • Pretek
kedy?
09:00
15. okt 2022
kde?
Veľky Krtíš
Veľký Krtíš, Poľná 5

Štartovné

Hlavný beh

 • od 1.5.2022 do 14.10.2022 17,00 €

Nordic walking

 • od 1.5.2022 do 14.10.2022 17,00 €

Duatlon

 • od 1.5.2020 do 14.10.2022 17,00 €

MTB

 • od 1.5.2022 do 14.10.2022 17,00 €

Deti ch/d

 • od 1.5.2022 do 14.10.2022 zadarmo

Žiaci/žiačky 400m

 • od 1.5.2022 do 14.10.2022 zadarmo

Žiaci/žiačky 800m

 • od 1.5.2022 do 14.10.2022 zadarmo

Škôlkari ch/d

 • od 1.5.2022 do 14.10.2022 zadarmo

Miesto

Veľky Krtíš - Veľký Krtíš, Poľná 5

Kategórie

 • A muži (1983 - 2004)
 • B muži (1973 - 1982)
 • C muži (1922 - 1972)
 • E ženy (1983 - 2004)
 • F ženy (1973 - 1982)
 • G ženy (1922 - 1972)
 • Juniori (2005 - 2007)
 • Juniorky (2005 - 2007)
 • NW muži (1922 - 2004)
 • NW ženy (1922 - 2004)
 • Duatlon muži (1922 - 2004)
 • Duatlon ženy (1922 - 2004)
 • MTB muži (1922 - 2004)
 • MTB ženy (1922 - 2004)
 • N deti chlapci (2019 - 2021)
 • O deti dievčatá (2019 - 2021)
 • P žiaci 400 (2012 - 2015)
 • R žiačky 400 (2012 - 2015)
 • S žiaci 800 (2005 - 2011)
 • T žiačky 800 (2005 - 2011)
 • U škôlkari chlapci (2016 - 2018)
 • V škôlkarky dievčatá (2016 - 2018)

Trate

Hlavný beh 7 km

Hlavná trať je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľných a lesných cestách

Nordic walking 4 km

Nordic walking je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu (pretekári sú povinní používať palice určené na nordic walking a techniku nordic walkingu, pri nesplnení tejto požiadavky môžu byť organizátorom diskvalifikovaní)

 

Duatlon 22 km

15 km cyklo MTB (4 okruhy vedené po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu) + 7 km hlavná trať je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľných a lesných cestách

MTB 15 km

4 okruhy vedené po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu

Deti ch/d 0.1 km
Žiaci/žiačky 400m 0.4 km
Žiaci/žiačky 800m 0.8 km
Škôlkari ch/d 0.15 km

ORGANIZÁTOR: Občianske združenie Bežci VK v spolupráci s VÍNO NATURAL DOMIN & KUŠICKÝ

TERMÍN A MIESTO: 15. októbra 2022 (sobota) ul. Poľná 5 vo Veľkom Krtíši                              

Deti štartujú od 09:00 hod.

Dospelí štartujú o 10:00 hod. (hlavný pretek a nordic walking)

Dospelí štartujú o 10:20 hod. (duatlon a cyklo MTB)

PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 13. októbra 2022 na www.beh.sk  resp. www.misosport.sk – kde je registračný link (pre hlavný pretek, nordic walking, duatlon,  cyklo MTB a deti) 

ŠTARTOVNÉ:
Hlavný pretek 7 km - štartovné 17 eur
Nordic walking 4 km - štartovné 17 eur
Veková kategória 60r. a viac zľava na štartovnom 50%
Na mieste min. 30 min. pred štartom hlavného preteku, nordic walking, duatlon a cyklocross - štartovné 20 eur
PLATBA : do 13. októbra 2022 vo výške 17 eur, po tomto termíne 20 eur.

Deti zadarmo – deti čaká v cieli účastnícka medaila a sladkosť

V cene štartovného je:
- občerstvenie na úseku trate 3,5 km a v cieli
- žetóny v hodnote 5.- €, ( možnosť degustácie alebo výberu vína – fľaše, prípadne iných bio výrobkov)
- sklenený vínny pohár a vrecúško na vínny pohár
- účastnícka medaila 

- kultúrny program

ČASOMIERA: www.misosport.sk

PREZENTÁCIA: najneskôr 30 min. pred štartom svojej kategórie ul. Poľná 5 vo Veľkom Krtíši pred vstupom do areálu vinárstva Domin & Kušický.

PROGRAM:
9:00 – deti   -  150 m, roč. 2016  a mladší
9:15 – žiaci  -  400 m, roč. 2015 - 2012 
9:30 – žiaci  -  800 m, roč. 2011 -  2005

10:00 hod. – bežecké preteky – 7 km 

 10.00 hod. - preteky v nordic walkingu – 4 km

10.20 hod. – Duatlon (15 km cyklo MTB + 7 km beh)

10.20 hod. – Cyklo MTB ( 15 km trať )

DĹŽKA TRATE:
7 km hlavná trať je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľných a lesných cestách
4 km trať – kategória nordic walking je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu (pretekári sú povinní používať palice určené na nordic walking a techniku nordic walkingu, pri nesplnení tejto požiadavky môžu byť organizátorom diskvalifikovaní)
Duatlon – 15 km cyklo MTB (4 okruhy vedené po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu) + 7 km hlavná trať je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľných a lesných cestách
Cyklo MTB – 15 km ( 4 okruhy vedené po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu)

POVRCH : tráva, poľná a lesná cesta

Detské behy budú vyhodnotené po dobehnutí všetkých detských kategórií. Vyhodnotenie kategórii A – M, kde budú samostatne vyhlasovaní a ocenení pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach vo svojich kategóriách, vyhlásenie od 12.30 -13.00 hod. v mieste štartu a cieľa.

ŠATNE A TOALETY : V areály vinárstva VÍNO NATURAL Domin & Kušický.

Vis maior:
Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.

Prehlásenie účastníkov pretekov BIOBEH VINOHRADMI Veľký Krtíš
Účastníci prehlasujú, že:
- sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,
- nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,
- majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,
- sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov. Účastníci pretekov dávajú povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia v a ním povereným osobám na spracovanie svojich osobných údajov. Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastníci dávajú organizátorovi Bežci VK, Venevská 769/16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45757861 súhlas na :

- spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia BIOBEH Vinohradmi, organizácie podujatia a na marketingové  účely podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými Bežci VK, Venevská 769/16, 990 01  Veľký Krtíš, IČO: 45757861,

- na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.

TECHNICKÉ PODMIENKY: Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú starostlivosť na pretekoch.

OBČERSTVENIE : Občerstvovacia stanica pre hlavný pretek bude pri štarte a vstupe do druhého vinohradu – občerstvovací stolík s minerálnou vodou a lahodným vínom

CENY : Prví traja v každej z kategórií (A-M), tiež detské kategórie budú ocenené

RIADITEĽ PRETEKOV: Tibor Kušický
HLAVNÝ ROZHODCA: Imrich Domok
PREDSEDA: Ivan György (+421 907 765 097)

ORGANIZAČNÝ TEAM : Bežci VK