Buď FIT! Nie len IT!

  • Pretek
kedy?
10:00
2. júl 2022
kde?
Zvolen
Zvolen. Bakova Jama

Štartovné

Hlavný beh

  • od 28.5.2022 do 1.7.2022 8,00 €
  • na mieste 10 €

Miesto

Zvolen - Zvolen. Bakova Jama

Kategórie

  • A muži (1983 - 2007)
  • B muži (1973 - 1982)
  • C muži (1963 - 1972)
  • D muži (1922 - 1962)
  • E ženy (1983 - 2007)
  • F ženy (1973 - 1982)
  • G ženy (1922 - 1972)

Trate

Hlavný beh 6.5 km s prevýšením 290 metrov

Hlavný okruh sa beží v lese a na lúkach, po rovine aj v kopci. Počas behu vás budú sprevádzať nádherné výhľady na celú Zvolenskú kotlinu aj na Poľanu. Relive 'Hlavný okruh'

Usporiadateľ:     OZ Slovenský šport, Smart City Service s.r.o.

Organizátor:       Piatriková Lucia

Termín:               02.07.2022

Registrácia na:    www.misosport.sk do 28.6.2022. Osobne v deň a na mieste podujatia 08:00 – 09:00

Prezentácia:        V deň pretekov od  08:00 – 09:30

Štart pretekov:     o 09:00 – Deti

                            09:20 – Hobby okruh

                            O 10:00 – Hlavné preteky                          

Miesto:                Bakova Jama  - hore pri kasárňach

Informácie:         Marek Rojík – 0903 359 254, slovenskysport@slovenskysport.eu 

                            Lucia Piatriková – 0918148212, luci.piatrikova@gmail.com          

Podmienky:        Preteká sa podľa týchto propozícií.

Kategórie:           Deti (rok narodenia 2013 a mladší) 

                            Deti (rok narodenia od 2009 do 2012)

                            Hobby okruh-muži (rok narodenia do 2008)

                            Hobby okruh-ženy (rok narodenia do 2008)

                            Hlavné preteky:  muži: do 39 rokov-muži (1983-2007)

                                                       do 49 rokov-muži (1973-1982)

                                                       do 59 rokov-muži (1963-1972)

                                                       60 a viac rokov-muži (do 1962)

                                                       do 39 rokov-ženy (1983-2007)

                                                       do 49 rokov-ženy (1973-1982)

                                                       50 a viac rokov-ženy (do 1972)                    

Štartovné:    Deti: 1,0€

                     Hobby okruh:  4€ - v deň podujatia na mieste – nie je zaradený do ZBL

                     Hlavné preteky: 8€ - prevodom do 29.6.2022 (SK84 0900 0000 0050 5860 6788) , 10€ - na mieste 

                     Zaplatené štartovné sa späť nevracia!!!

Trať:           Detská trať je s dĺžkou 0,4 km.

                     Hobby okruh je v lese s  prevýšením so štartom a cieľom na tom  istom mieste a jeho dĺžka je 3,5 km.  Nie je zaradený do                   ZBL a čas sa na ňom nemeria. Víťazi budú určený podľa toho ako dobehnú do cieľa.

                     Hlavné preteky sú v lese s prevýšením cca 290 m so štartom a cieľom na tom  istom mieste a jeho dĺžka je 6,5km,  beží   sa po lesnej ceste alebo lesnom chodníku. 

Relive 'Hlavný okruh'          

Kontakt:      Marek Rojík 0903 359 254, slovenskysport@slovenskysport.eu

                     Lucia Piatriková  0918 148 212  luci.piatrikova@gmail.com

Súťažiaci pod 18 rokov štartujú iba so súhlasom zákonného zástupcu. Súhlas zašlú mailom na slovenskysport@slovenskysport.eu do 28.6.2022, respektíve ho odovzdajú pri prezentácii. Všetci plnoletí súťažiaci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinný sa patrične poistiť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Podujatie je súčasťou Zvolenskej Bežeckej ligy.

 

 

                                               Marek Rojík                                                                 Lucia Piatriková

                                                                                                                                    Riaditeľka pretekov