Buď FIT! Nie len IT!

  • Pretek
kedy?
10:00
2. júl 2023
kde?
Zvolen
Bakova Jama (pri kasárňach)

Štartovné

Hlavný beh

  • od 18.4.2023 do 1.7.2023 8,00 €
  • na mieste 10 €

Miesto

Zvolen - Bakova Jama (pri kasárňach)

Kategórie

  • A muži do 39 r. (1984 - 2008)
  • B muži do 49 r. (1974 - 1983)
  • C muži do 59 r. (1964 - 1973)
  • D muži nad 60 r. (1924 - 1963)
  • E ženy do 39 r. (1984 - 2008)
  • F ženy do 49 r. (1974 - 1983)
  • G ženy nad 50 r. (1923 - 1973)

Trate

Hlavný beh 7.2 km s prevýšením 147 metrov

Hlavný okruh sa beží v lese a na lúkach, po rovine aj v kopci. Počas behu vás budú sprevádzať nádherné výhľady na celú Zvolenskú kotlinu aj na Poľanu.

!!!POZOR, ZMENA HLAVNEJ TRASY!!!

Usporiadateľ: OZ Slovenský šport, Smart City Service s.r.o.

Organizátor: Piatriková Lucia

Termín: 02.07.2023

Registrácia na: www.misosport.sk do 30.6.2023. Osobne v deň a na mieste podujatia 08:00 – 09:30

Prezentácia: V deň pretekov od  08:00 – 09:30

Štart pretekov     

09:00 – Deti

09:20 – Hobby okruh 

10:00 – Hlavné preteky

10:05 – Nordic Walking

Miesto: Baková Jama  - hore pri kasárňach

Informácie:

Marek Rojík – 0903 359 254, slovenskysport@slovenskysport.eu 

Lucia Piatriková – 0918148212, luci.piatrikova@gmail.com

Podmienky: Preteká sa podľa týchto propozícií.

Kategórie: 

Deti (rok narodenia 2014 a mladší) 

Deti (rok narodenia od 2010 do 2013)

Hobby okruh-muži (rok narodenia do 2009)

Hobby okruh-ženy (rok narodenia do 2009)

Hlavné preteky:  

do 39 rokov-muži (1984-2008)

do 49 rokov-muži (1974-1983)

do 59 rokov-muži (1964-1973)

60 a viac rokov-muži (do 1963)

do 39 rokov-ženy (1984-2008)

do 49 rokov-ženy (1974-1983)

nad 49 rokov-ženy (do 1973)                    

Štartovné:    

Deti: 1€ - v deň podujatia na mieste

Hobby okruh: 5€ - v deň podujatia na mieste – nie je zaradený do ZBL

Nordic Walking: 4€ - v deň podujatia na mieste – nie je zaradený do ZBL

Hlavné preteky: 8€ - prevodom do 30.6.2023 (SK84 0900 0000 0050 5860 6788), 10€ - na mieste 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia!!!

Trať: 

Detská trať má dĺžku 0,4 km a beží sa po rovine.

Hobby okruh je v lese s miernym prevýšením so štartom a cieľom na tom  istom mieste a jeho dĺžka je 3,5 km.  Nie je zaradený do ZBL a čas sa na ňom nemeria. Víťazi budú určený podľa toho ako dobehnú do cieľa.

Nordic Walking je vedený po rovnakej trase ako Hobby okruh. Čas sa na ňom nemeria a víťazí sa neurčujú. Každý pretekár bude ocenený účastníckou medailou.

Hlavné preteky sa bežia v lese a na lúkach, so štartom a cieľom na tom istom mieste. Dĺžka je 7,2km s prevýšením cca 147m. Počas behu vás budú sprevádzať nádherné výhľady na celú Zvolenskú kotlinu aj okolité pohoria. 

Kontakt: 

Marek Rojík 0903 359 254, slovenskysport@slovenskysport.eu

Lucia Piatriková  0918 148 212   luci.piatrikova@gmail.com

Súťažiaci pod 18 rokov štartujú iba so súhlasom zákonného zástupcu. Súhlas zašlú mailom na slovenskysport@slovenskysport.eu do 28.6.2022, respektíve ho odovzdajú pri prezentácii. Všetci plnoletí súťažiaci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinný sa patrične poistiť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Podujatie je súčasťou Zvolenskej bežeckej ligy.