Cestný beh Trate mládeže

 • Pretek
kedy?
10:30
1. jún 2024
kde?
Banská Štiavnica
Štadión FK Sitno, ul. Športová

Štartovné

Hlavný beh 20 km

 • od 21.3.2024 do 31.5.2024 15,00 €
 • na mieste 20 €

Beh OPEN 5,5 km

 • od 21.3.2024 do 31.5.2024 15,00 €
 • na mieste 20 €

Miesto

Banská Štiavnica - Štadión FK Sitno, ul. Športová

Kategórie

 • A muži do 39 r. (1985 - 2006)
 • B muži od 40 do 49 r. (1975 - 1984)
 • C muži od 50 do 59 r. (1965 - 1974)
 • D muži od 60 rokov (1925 - 1964)
 • E ženy do 39 r. (1985 - 2006)
 • F ženy od 40 do 49 r. (1975 - 1984)
 • G ženy nad 50 r. (1925 - 1974)
 • Muži kategória OPEN, 5,5 km (1925 - 2006)
 • Ženy kategória OPEN, 5,5 km (1925 - 2006)

Trate

Hlavný beh 20 km 20 km

Asfaltový podklad po ceste Hronská Breznica-Kozelník-Kysihýbel-Banská Štiavnica. Od 15 km členitý terén so stúpaním. Občerstvenie bude zabezpečené v Kozelníku, Banskej Belej, Kysihýbli a v cieli.

Beh OPEN 5,5 km 5.5 km

Trasa od Dinas Banská Belá do Banskej Štiavnice na atletický štadión.  

USPORIADATEĽ: Mesto Banská Štiavnica

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Predseda organizačného výboru: primátorka mesta B. Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková

Podpredseda organizačného výboru: Mgr. Henrieta Godová

Riaditeľ pretekov: Mgr. Bohuslav Melicherčík

Tajomník pretekov: RNDr. Viktória Michalská

Hlavný rozhodca: Milan Potančok

Predseda technickej komisie: Rudolf Nečas 

Predseda zdravotnej komisie: Mgr. Emília Jányová Lopušníková

 DÁTUM PRETEKOV: 1. júna 2024, sobota o 10:30 hod.

MIESTO: 

Štart: Obec Hronská Breznica – pod nadjazdom

Cieľ:   Banská Štiavnica  - štadión

PRIHLÁŠKY: on –line do 28. 5. 2024!   www.cbtm.banskastiavnica.sk                

UPOZORNENIE: len včas prihlásení pretekári so zaplateným štartovným do 28.5.2024 majú zaručené, že dostanú guláš, sladké pečivo a garantujeme pre nich odvoz do Banskej Belej a Hronskej Breznice

ŠTARTOVNÉ: 15,- € pri zaplatení bankovým prevodom uhradiť na č. účtu SK53 0200 0000 0000 1452 5422 do 28. 5. 2024  Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno , priezvisko a text: štartovné CBTM 2024

20,- €   zaplatenie osobne pri prezentácii 1. 6. 2024

Časť štartovného je vyčlenená na charitatívne účely pre Svetielko nádeje

ŠTARTOVNÉ ZAHRŇA: očerstvenie na trati,  v cieli guláš pivo alebo kofolu sladké pečivo štartovné číslo , časomiera, poháre pre prvých troch pretekárov v kategóriách a odvoz pretekárov autobusom na miesto štartu Banská Bela, Hronská Breznica.

PREZENTÁCIA: 1. júna 2024 od 7:30 do 9:00 hod. na atletickom štadióne v  Banskej Štiavnici

DOPRAVA: z Banskej Štiavnice zo štadióna na miesto štartu o 9:00 hod.                                                              

TECHNICKÉ USTANOVENIA:

DĹŽKA TRATE: 20 km pre všetky kategórie

POPIS TRATE: asfaltový podklad po ceste Hronská Breznica-Kozelník-Kysihýbel-Banská Štiavnica. Od 15 km členitý terén so stúpaním.

OBČERSTVENIE: bude zabezpečené v  Kozelníku, Banskej Belej, Kysihýbli a v cieli

CENY: prví traja pretekári kategórii A,B,C,D mužov dostanú a tiež prvé tri ženy v absolútnom poradí dostanú poháre a jubilejné tričká prví traja pretekári mužov a žien aj v kategórii open

                                                      !!!  MOŽNOSŤ VÝBERU PRETEKANIA V CBTM!!!

KATEGÓRIA OPEN: muži , ženy  bez rozdielu veku beh na 5,5 km,  štart o 11:00  hod od Dinas Banská Belá do Banskej Štiavnice na atletický štadión. Podmienka štartu prihlásiť sa na stránke www.cbtm.banskastiavnica.sk v termíne do 28. 5. 2024.

UPOZORNENIE: Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť za úplnej premávky na ceste s rešpektovaním vyhlášky o cestnej premávke. Štartuje sa podľa pravidiel atletiky a smerníc tohto rozpisu. Usporiadateľ za stratu vecí nezodpovedá. 

Podujatie je súčasťou Bežeckej série Svetielka nádeje 2024

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O PRETEKOCH NÁJDETE NA STRÁNKE USPORIADATEĽA: https://www.cbtm.banskastiavnica.sk/#