Ferčekovská desiatka

 • Pretek
kedy?
11:00
17. nov 2022
kde?
Spišská Nová Ves, Novoveská Huta
Futbalové ihrisko, Novoveská Huta

Štartovné

Deti -2015

 • od 4.11.2022 do 16.11.2022 zadarmo

Deti 2013-2014

 • od 4.11.2022 do 16.11.2022 zadarmo

Deti 2011-2012

 • od 4.11.2022 do 16.11.2022 zadarmo

Deti 2009-2010

 • od 4.11.2022 do 16.11.2022 zadarmo

Deti 2007-2008

 • od 4.11.2022 do 16.11.2022 zadarmo

Dorastenecká trať

 • od 4.11.2022 do 16.11.2022 zadarmo

Muži hlavná

 • od 4.11.2022 do 16.11.2022 8,00 €

Ženy

 • od 4.11.2022 do 16.11.2022 8,00 €

Prebehni sa s nami

 • od 4.11.2022 do 16.11.2022 4,00 €

Miesto

Spišská Nová Ves, Novoveská Huta - Futbalové ihrisko, Novoveská Huta

Kategórie

 • chlapci -2015 (2015 - 2020)
 • dievčatá -2015 (2015 - 2020)
 • chlapci 2013-2014 (2013 - 2014)
 • dievčatá 2013-2014 (2013 - 2014)
 • chlapci 2011-2012 (2011 - 2012)
 • dievčatá 2011-2012 (2011 - 2012)
 • chlapci 2009-2010 (2009 - 2010)
 • dievčatá 2009-2010 (2009 - 2010)
 • chlapci 2007-2008 (2007 - 2008)
 • dievčatá 2007-2008 (2007 - 2008)
 • chlapci 2005-2006 (2005 - 2006)
 • dievčatá 2005-2006 (2005 - 2006)
 • A muži (1983 - 2004)
 • B muži (1973 - 1982)
 • C muži (1963 - 1972)
 • D muži (1922 - 1962)
 • E ženy (1988 - 2004)
 • F ženy (1973 - 1987)
 • G ženy (1922 - 1972)
 • Prebehni sa s nami - muži (1922 - 2016)
 • Prebehni sa s nami - ženy (1922 - 2016)

Trate

Deti -2015 0.2 km
Deti 2013-2014 0.4 km
Deti 2011-2012 0.7 km
Deti 2009-2010 1 km
Deti 2007-2008 1.5 km
Dorastenecká trať 5 km
Muži hlavná 10 km
Ženy 5 km
Prebehni sa s nami 1.5 km

Usporiadateľ: Športový klub Ferčekovce, CVČ Adam a mesto Spišská Nová Ves

Dátum: 17. november 2022 (štvrtok)

Štart: 11:00 hod. – deti a dorastenci 13:00 hod. – bežci na 5 a 10 km 12:15 hod. – Prebehni sa s nami (kategória H)

Miesto: Futbalové ihrisko Novoveská Huta (vedľa Kráľovho Prameňa)

Štartujú: Pretekári a pretekárky riadne a včas zaprezentovaní na mieste

Registrácia: Povinná online registrácia do 15.11.2022

Prezentácia: V deň pretekov v priestoroch štartu: deti od 10:00 do 10:45 hod. dospelí a dorast do 12:45 hod. 

Štartovné: Detské a dorastenecké kategórie bez platby, ale s povinnosťou online registrácie, Dospelí – 8 €, muži nad 60 rokov a ženy nad 50 rokov – 4 €, Prebehni sa s nami – 4 €. Platba štartovného vopred na účet: SK 30 0900 0000 0051 6623 0036 

Ceny: Prví traja v každej kategórii budú odmenení

Trať: Beží sa od futbalového ihriska v Novoveskej Hute smer Ferčekovce s obrátkou po 2,5 km. Súťažiaci v kategórii A, B, C, D absolvujú trať 2-krát, ostatní súťažiaci raz. Asfalt, zvlnený terén

Zdravotná služba: Zabezpečená lekárom

Informácie: www.skfercekovce.sk, info@skfercekovce.sk https://www.facebook.com/skfercekovce

Po behu sa uskutoční vyhodnotenie Bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves 2022. 

Účasť na vlastnú zodpovednosť. Za stratu cenných vecí usporiadateľ neručí.