Festivalový beh ZHZ pre budúcnosť

  • Pretek
kedy?
10:00
16. jún 2024
kde?
Zvolen
Námestie SNP, pred DJGT

Štartovné

Charitatívny beh

  • od 24.4.2024 do 15.6.2024 8,00 €
  • na mieste 10 €

Miesto

Zvolen - Námestie SNP, pred DJGT

Kategórie

  • A muži (1925 - 2020)
  • B ženy (1925 - 2020)

Trate

Charitatívny beh 4 km

Krátky okruh mestom Zvolen, štart a cieľ budú pred budovou DJGT. Trasa povedie od Divadla Jozefa Gregora Tajovského poza Zvolenskú Európu k rieke Hron, ktorú prekoná lávkou pre peších, potom po pravej strane Hrona popri sídlisku Západ ku Gymnáziu, odtiaľ Lanicami popri elektrárenskom kanáli k Internátu Bariny, potom celou Študentskou ulicou až na Námestie SNP, popri Valaške pešou zónou až do cieľa.  

TERMÍN A MIESTO: 16. júna 2024 (nedeľa) vo Zvolene pred budovou DJGT


PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 15. júna 2024 na www.misosport.sk – kde je registračný link 
 
ŠTARTOVNÉ:     - 8 eur
                         - na mieste pred štartom 10 eur

Vyzbierané štartovné pôjde v plnej výške na výsadbu stromov v zastavanom území mesta Zvolen (SADÍME BUDÚCNOSŤ)

PREZENTÁCIA:  od 09.00 hod. pred budovou DJGT vo Zvolene 

KATEGÓRIE A PROGRAM: podujatie je bez kategórií (bez rozdielu veku)

09:00 – 09.45hod. - prezentácia

10.00 štart
 
DĹŽKA TRATE: 4 km trať je vedená po miestnych komunikáciách 

POVRCH: asfalt (90%) 

Podujatie je sprievodným podujatím Zámockých hier Zvolenských. Organizátorom je Divadlo Jozefa Tajovského, Nadácaia EKOPOLIS, Mišo s.r.o. a Mesto Zvolen.