Fiľakovský hradný beh

 • Pretek
kedy?
10:30
18. sep 2022
kde?
Fiľakovo
Fiľakovský hrad, Podhradská 604

Štartovné

Hlavný beh

 • od 27.6.2022 do 16.9.2022 8,00 €
 • na mieste 10 €

Nordic walking

 • od 27.6.2022 do 16.9.2022 8,00 €
 • na mieste 10 €

Miesto

Fiľakovo - Fiľakovský hrad, Podhradská 604

Kategórie

 • M4 muži (1983 - 2006)
 • M5 muži (1922 - 1982)
 • Z3 ženy (1983 - 2006)
 • Z4 ženy (1922 - 1982)
 • NW muži (1922 - 2006)
 • NW ženy (1922 - 2006)

Trate

Hlavný beh 5 km

Rovinatá trať začína jemným klesaním a pri autobusovej stanici sa odbáča doľava po Daxnerovej ulici, ďalej na Jána Kalinčiaka a po Moyzesovej na Družstevnú ulicu. Ďalšie časti trasy vedú pri maďarskej základnej škole dole ku Lidl, kde sa odbočuje doprava a po Biskupickej na Obrancov mieru sa dostaneme ku železničnej stanici a odbočením doľava nasleduje rozšírený chodník do Mestského parku, kde v tieni stromov bežci a nordic walkeri absolvujú 0,8km trať späť k autobusovej stanici a odtiaľ hore k hradu, kde je štart aj cieľ.

Nordic walking 5 km

Rovinatá trať začína jemným klesaním a pri autobusovej stanici sa odbáča doľava po Daxnerovej ulici, ďalej na Jána Kalinčiaka a po Moyzesovej na Družstevnú ulicu. Ďalšie časti trasy vedú pri maďarskej základnej škole dole ku Lidl, kde sa odbočuje doprava a po Biskupickej na Obrancov mieru sa dostaneme ku železničnej stanici a odbočením doľava nasleduje rozšírený chodník do Mestského parku, kde v tieni stromov bežci a nordic walkeri absolvujú 0,8km trať späť k autobusovej stanici a odtiaľ hore k hradu, kde je štart aj cieľ.

Usporiadateľ a organizátor: OZ ŠK NOVOHRAD

Spoluorganizátori: Mesto Fiľakovo, Hradné múzeum Fiľakovo

Termín: 18.9.2022 (nedeľa)

Miesto: Fiľakovský hrad, Podhradská 604, 986 01 Fiľakovo

Čas podujatia: 08:00 - 14:00 hod.

Štart behu: Žiacke kategórie od 9:30 hod. , 5km + NW štart: 10:30 hod.

Štart/Cieľ: Podhradská ulica

Štartovné:

detské a mládežnícke kategórie (prekážkové behy): 0 Eur   

dospelí prihlásení do 15.9.2022 (5km; NW):  8,- Eur

dospelí prihlásení na mieste (5km; NW):  10,- Eur

(uhradené štartovné sa nevracia)

Prihláška a registrácia: Prihlásiťsa môžete elektronicky do 15. septembra 2022 na www.beh.sk, resp. www.misosport.sk – kde je registračný link (pre hlavný pretek a Nordic walking) po uvedenom termíne štartovné 10 eur

V cene štartovného je: občerstvenie, časomiera a účastnícka medaila pre všetkých pretekárov vo všetkých kategóriách, medaile pre umiestnených na prvých troch miestach na 5 km

Kategórie:

5 km: 

M4 - muži 16-39 rokov (nar. 1983 - 2006)

M5 - muži 40 r. a starší (nar. 1982 a skôr)

Z3 - ženy 16-39 rokov (nar. 1983 - 2006)

Z4 - ženy 40 r. a staršie (nar. 1982 a skôr)

Nordic walking

NW - ženy

NW - muži

Detské kategórie od najmenších.  Prihlasovanie je len podľa roku narodenia!

09:30 D1 – mladší žiaci (chlapci)  - 6-10rokov (2008-2012) –prekážkový beh GEOPARK

09:30  D2 – mladšie žiačky (dievčatá)  - 6-10rokov (2008-2012) – prekážkový beh GEOPARK

09:50 D3 – starší žiaci 11-15rokov (narodení 2007-2011) –prekážkový beh

09:50 D4 – staršie žiačky 11-15 rokov (narodené 2007-2011) –prekážkový beh

Povrch trate prekážkových behov: tráva, prekážky z rôznych materiálov

Povrch trate 5 km: asfalt

Šatne a toalety: v priestoroch NTIC 

Program:                               

9:30 hod. štart prekážkového behu

10:10 hod. vyhodnotenie prekážkových behov

10:30 hod.  štart 5 km

11:30 hod. vyhodnotenie behu 5 km, následne vyhodnotenie Nordic walking

Ceny: 

Prví traja pretekári v každej kategórii dostanú medaily.   

Parkovanie

platené - Parkovisko pod hradom (Baštová 545, 986 01 Fiľakovo), 

bezplatné – parkovisko BILLA (500 m)

Občerstvenie: po ukončení pretekov 

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov:  tím OZ ŠK NOVOHRAD

V prípade otázok volajte na tel. číslo: +421950268327, Bc. Zuzana Kováčová

Prezentácia a šatne18.9.2022 od 8:00 pri budove NTIC (Novohradské turisticko-informačné centrum) Fiľakovo

Podmienky účasti: Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa tohto rozpisu. Organizátor nijakým spôsobom nezodpovedá za škody na zdraví alebo majetku účastníkov preteku, pred, počas alebo po absolovovaní pretekov. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľov.

Ak v niektorej kategórii budú menej ako 3 pretekári, kategória bude zlúčená s mladšou kategóriou.  Každý štartujúci dostane v cieli občerstvenie.