Fiľakovský hradný beh

 • Pretek
kedy?
10:00
17. sep 2023
kde?
Fiľakovo
Fiľakovský hrad, Podhradská 604

Štartovné

Beh 10 km

 • od 1.5.2023 do 15.9.2023 8,00 €
 • na mieste 10 €

Beh 5 km

 • od 1.5.2023 do 15.9.2023 8,00 €
 • na mieste 10 €

Nordic walking 5 km

 • od 1.5.2023 do 15.9.2023 8,00 €
 • na mieste 10 €

Miesto

Fiľakovo - Fiľakovský hrad, Podhradská 604

Kategórie

 • M1 muži do 39 rokov 10km (1984 - 2007)
 • M2 muži 40 a viac rokov 10km (1924 - 1983)
 • Z3 ženy do 39 rokov 10km (1984 - 2007)
 • Z4 ženy 40 a viac rokov 10km (1924 - 1983)
 • NW muži (1924 - 2007)
 • NW ženy (1924 - 2007)
 • M1 muži do 39 rokov 5km (1984 - 2007)
 • M2 muži 40 a viac rokov 5km (1924 - 1983)
 • Z3 ženy do 39 rokov 5km (1984 - 2007)
 • Z4 ženy 40 a viac rokov 5km (1924 - 1983)

Trate

Beh 10 km 10 km

Rovinatá trať začína jemným klesaním smerom k autobusovej stanice, kde je odbočka doľava po Daxnerovej ulici, ďalej po ulici Jána Kalinčiaka a Moyzesova. Pri Pepite sa beží hore po Družstevnej a pri Lubeku sa odbočí doľava po ČS Armády, ďalej jemným klesaním po Mocsáryho a Obrancov mieru ku železničnej stanici, cez park a končí sa opäť pod hradom. 10 km trať sa beží 2x.

Beh 5 km 5 km

Rovinatá trať začína jemným klesaním smerom k autobusovej stanice, kde je odbočka doľava po Daxnerovej ulici, ďalej po ulici Jána Kalinčiaka a Moyzesova. Pri Pepite sa beží hore po Družstevnej a pri Lubeku sa odbočí doľava po ČS Armády, ďalej jemným klesaním po Mocsáryho a Obrancov mieru ku železničnej stanici, cez park a končí sa opäť pod hradom. 

Nordic walking 5 km 5 km

Rovinatá trať začína jemným klesaním smerom k autobusovej stanice, kde je odbočka doľava po Daxnerovej ulici, ďalej po ulici Jána Kalinčiaka a Moyzesova. Pri Pepite sa beží hore po Družstevnej a pri Lubeku sa odbočí doľava po ČS Armády, ďalej jemným klesaním po Mocsáryho a Obrancov mieru ku železničnej stanici, cez park a končí sa opäť pod hradom. 

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: ŠK Novohrad Fiľakovo, o. z.

Spoluorganizátor: Mesto Fiľakovo, Novohradské Turistické Informačné Centrum – NógrádiTurisztikaiInformációsKözpont

Termín: 17.9.2023 (nedeľa)

Miesto konania: Fiľakovský hrad, Podhradská 604, 98601 Fiľakovo

Disciplíny:                                         

 • 10 km – 10:00 hod.
 • Nordicwalking – 10:10 hod.
 • 5 km – 10:10 hod.

Čas podujatia: 8:00 – 12:00 hod.

Hlavný funkcionári: 

Hlavný usporiadateľ: tím ŠK Novohrad Fiľakovo

Rozhodca: Zuzana Kováčová, +421950268327

Povrch trate: asfalt

Štart/ cieľ: Podhradská ulica

Štartovné: 

detské a mládežnícke kategórie: 0 Eur

dospelí prihlásení do 15.9.2023 (5km; 10km; NW): 8 Eur

dospelí prihlásení na mieste (5km; 10km; NW): 10 Eur

(uhradené štartovné sa nevracia)

Prihláška a registrácia: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 15.9.2023 na www.misosport.sk alebo www.beh.sk – kde je registračný link. Po uvedenom termíne je štartovné 10 Eur.

Štartovné zahŕňa: Občerstvenie, časomiera a účastnícka medaila pre všetkých pretekárov vo všetkých kategóriách, medaily pre absolútnych víťazov na 5 km a 10 km.

Meranie časov a výsledky: Meranie zabezpečuje časomerná spoločnosť Mišo s.r.o.. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke misosport.sk.

Časový limit: Časový limit trate je 1,5 hod. pretekári, ktorí sa nachádzajú na trase pretekov po uplynutí časového limitu sú povinní rešpektovať rozhodnutie rozhodcu alebo lekára o odstúpení zo súťaže. 

Vekový limit: 16 rokov (rok narodenia 2007 a starší)

Občerstvovacie stanice: Budú umiestnené na 2,5 a 5 kilometri.

Detský program:  prekážkové behy a rôzne hry

Program:

9:00 hod.: štart prekážkového behu - následne vyhodnotenie prekážkových behov

10:00 hod.:  štart 10 km

10:10 hod.: štart 5 km a NW

11:30 hod. vyhodnotenie behu 5 km a 10 km. Následne vyhodnotenie Nordic walking

Šatne a toalety: v priestoroch NTIC

Ceny: Prví traja pretekári v každej kategórii dostanú medaily. Celkoví víťazi, prví muži a ženy dostanú pohár.

Parkovanie:

platené - Parkovisko pod hradom (Baštová 545)                                                                 

bezplatné – parkovisko BILLA (500 m)

Občerstvenie: po ukončení pretekov

Prezentácia a šatne 17.9.2023 od 8:00 pri budove NTIC (Novohradské turisticko - informačné centrum) Fiľakovo

Podmienky účasti: Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa tohto rozpisu. Organizátor nijakým spôsobom nezodpovedá za škody na zdraví alebo majetku účastníkov pretekov, pred, počas alebo po absolvovaní pretekov. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľov.

Ak v niektorej kategórii budú menej ako 3 pretekári, kategória bude zlúčená s mladšou kategóriou. Každý štartujúci dostane v cieli občerstvenie.