GAVURKY RIDE

  • Pretek
kedy?
10:30
24. apr 2022
kde?
Dobrá Niva, Námestie SNP
Dobrá Niva, Námestie SNP

Štartovné

Ride

  • od 1.3.2022 do 21.4.2022 19,00 €

Miesto

Dobrá Niva, Námestie SNP - Dobrá Niva, Námestie SNP

Kategórie

  • A muži (1900 - 1982)
  • B muži (1983 - 2005)
  • Ženy (1900 - 2005)

Trate

Ride 78.51 km s prevýšením 1200 metrov

Dobrá Niva – Sása – Pliešovce – Zábava - Senohrad – Sucháň – Litava – Trpín – Kozí Vrbovok – Jalšovík – Senohrad – Zábava – Pliešovce – Sása – Dobrá Niva

Registračné informácie:

Registrácia: Iba online – do 21.4.2022, 23:59hod. 

Prihlásenie, ani platba na mieste nebude možná. 

Registrácia na tomto linku:  https://forms.gle/J6RjCui1ej1Dqs9dA www. misosport.sk, www.cyklistikaszc.sk 

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH

Pretekári s platnou registráciou (úhrada) do 8.4.2022 majú v cene tričko. 

Kancelária pretekov a výdaj štartového balíčka: Nám. SNP, Dobrá Niva 

Prezentácia: 24.4.2022, 8:00 – 10:00, pre urýchlenie prezentácie prosíme pripravte si doklad na identifikáciu (OP, vodičský preukaz, iný osobný doklad s fotografiou) 

Štartovné: 19 EUR, len bankovým prevodom. Limit účastníkov je 130 (prvých 130 registrovaných a zaplatených). 

Podrobnosti o platbe sú zasielané na email po registrácii. Registrácia je platná až po zaplatení štartovného poplatku. V prípade zrušenia pretekov (vyššia moc), sa štartovné vracia na účet pretekára vo výške upravenej o reálne nevyhnutne už vynaložené náklady organizátora. Štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia ani neprenáša na iný rok. 

Ceny: prví traja v každej kategórii 

Zverejnenie výsledkov: zaslané na mail každému účastníkovi, zároveň na: cyklistikaszc misosport

Harmonogram dňa: 

8:00 – 10:00 Registrácia pretekárov 

10:15 – 10:25 Poučenie pretekárov, príhovor 

10:30 / 10:35 Štart pretekov/ostrý letmý štart 

12:30 – 13:30 Príchod pretekárov do cieľa 

12:30 – 14:30 Výdaj občerstvenia 

13:30 Vyhlásenie víťazov, poďakovanie 

14:30 Záver podujatia 

Štartovací balík: Štartové číslo na dres, pod sedlo a prilbu, Energetická tyčinka, 2 x občerstvovacia stanica (na 20 km a na 55 km), Obed formou dvoch druhov cestovín v cieli, Účastnícky dar – tričko s logom pretekov (reg. a platba do 8.4.2022), Neutrálne servisné vozidlo a zberné vozidlo, Zdravotné zabezpečenie, Foto servis, Neobmedzený pitný režim v mieste štartu a cieľa pretekov, Komplet výsledkové poradie zaslané na mail, Zabezpečenie trasy políciou a dobrovoľníkmi.

Občerstvenie: Prvá občerstvovacia stanica je pred obcou Senohrad na 20 km. K dispozícii budú cyklistické fľaše s vodou, Cola, iontový nápoj, čokoláda, banány, citróny, soľ. Druhá občerstvovacia stanica bude na tom istom mieste - smere jazdy, pri 55 km. Vlastné občerstvenie je možné každému z pretekárov vyviezť vo vozidle organizátora na občerstvovaciu stanicu. Požadované je potrebné priniesť k miestu prezentácie najneskôr do 10:00 hod. Po príjazde do cieľa je pre každého pretekára pripravený obed formou mäsitých aj bezmäsitých cestovín, voda, kofola, iontové nápoje, ovocie. Pre sprievod a divákov bude pripravené občerstvenie – guľáš, kofola, pivo.

Iné informácie: WC, hygienické zariadenie a možnosť prezlečenia je možná v kultúrnom dome priamo na námestí. Parkovanie je možné na miestach zakreslených v mapke, prosím rešpektujte usmernenia organizátorov a dobrovoľníkov.

Podmienky a pravidlá: 

- Preteká sa podľa pravidiel cyklistiky a týchto propozícií 

- Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za ním spôsobené škody sebe alebo iným 

- Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené 

- Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky, križovatky a zmeny smeru jazdy budú zabezpečené grafickým značením, organizátormi a políciou 

- Z priebehu podujatia môžu byť/budú realizované fotografie a audiovizuálne záznamy a môžu byť/budú zverejnené na webovom sídle SZC, alebo FB stránke SZC a organizátora. Svojou účasťou dáva pretekár súhlas so zverejnením materiálov na tieto účely 

- Prísny zákaz štartu bez prilby a štartového čísla, tieto sú povinné počas celých pretekov - Počas pretekov je možné sa zbaviť odpadkov len v priestore štartu, cieľa a občerstvovacej stanice. Pretekár, ktorý poruší toto ustanovenie bude diskvalifikovaný 

- Neutrálne mechanické vozidlo pre rýchle opravy, zberné vozidlo a lekársky doprovod bude na konci pelotónu 

- Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií, prípadne i na zrušenie podujatia v prípade nepredvídaných okolností