telefón

+421 905 639 560

+421 908 938 370

e-mail

info@misosport.sk

adresa

Zvolen

Gavurky run

kedy?
11:00
11. Sep
2021
kde?
Dobrá Niva
Dobrá Niva, Námestie SNP

Prihlásiť sa môžete elektronicky od 26.6.2021 do 10.9.2021.

Štartovné

 • Hlavný beh
 • od 26.6.2021 do 10.9.2021 10,00 €
 • Hobby beh
 • od 26.6.2021 do 10.9.2021 10,00 €
 • na mieste 15 €
 • bankový prevod, online platba kartou, platba na mieste

Zaplatené štartovné sa späť nevracia!

Miesto

Dobrá Niva - Dobrá Niva, Námestie SNP

Kategórie

 • A muži (1982 - 2002)
 • B muži (1972 - 1981)
 • C muži (1921 - 1971)
 • D juniori (2003 - 2005)
 • E ženy (1982 - 2002)
 • F ženy (1972 - 1981)
 • G ženy (1921 - 1971)
 • H juniorky (2003 - 2005)
 • I juniori hobby (2003 - 2019)
 • J muži hobby (1921 - 2002)
 • K juniorky hobby (2003 - 2019)
 • L ženy hobby (1921 - 2002)

Trate

Hlavný beh 10.4 km s prevýšením 190 m

Pekný, technicky nenáročný 10,4 km dlhý okruh plný zaujímavých panoramatických výhľadov na takmer celú Pliešovskú kotlinu prevedie bežcov zaujímavými zákutiami chotára obce Dobrá Niva. Má celkové prevýšenie 190 m z čoho cca 7km sa ide po asfaltovej ceste a 3,4 km po nespevnených cestách. Po odštartovaní z námestia obce pobežia účastníci okolo miestneho mikro pivovaru a napoja sa na miestnu asfaltovú cestu k osade Podholienec. Trať po cca 1000 m od štartu (pri diviačej obore) začína postupne stúpať až po križovatku Michalková – Kráľová, kde bežci odbočia vpravo (smer Kráľová) a budú bežať po vrstevnici kopca, kde ich po cca 2kmčaká ešte jedno väčšie stúpanie až po občerstvovaciu stanicu (5,1 km), ktorá je zároveň aj najvyšším bodom trate. Pri dosiahnutí tohto bodu zídu bežci z asfaltového povrchu a klesaním lesnou cestou sa dostanú až k severnej hranici CHA Gavurky. Tam budú pokračovať vyznačenou cestou, ktorá ich prevedie popod koruny mohutných prastarých dubov až na južný koniec areálu. Následne cca 500 m pôjdu po šotolinovej ceste medzi dvomi poliami, na konci ktorej sa znovu napoja na asfaltovú cestu, ktorá ich po 2km stáleho klesania zavedie priamo až do cieľa na Námestie SNP v Dobrej Nive.

Hobby beh 5.6 km s prevýšením 120 m

Pre menej zdatných bežcov je pripravená trať o celkovej dĺžke 5,6 km (+/-) s prevýšením 120 m. Bežci tejto trate sa hneď v štartovom poli držia vpravo a 10 m od štartu odbočia vpravo poza Kultúrny dom, následne Slávikovou ulicou, ulicou E.M. Šoltésovej do kopca popri Evanjelickom kostole, smer cintorín. Pri cintoríne odbočia z asfaltovej cesty na lesnú cestu krížom cez Borový hájik. Po jeho prejdení sa dostanú na lúku, kde budú "kopírovať" porast, ktorý budú mať po ľavej strane, až kým sa nedostanú na cestu, čo vedie medzi kríkmi až ku poľnej ceste, ktorá ich vyvedie na Gavurky. Po krátkom stúpaní sa bežci dostanú popri oplotku pre dobytok (po ľavej strane) až na hranicu Gavuriek, kde odbočia doprava a napoja na hlavnú trať a budú pokračovať spoločnými úsekmi trate až do cieľa (na konci Gavuriek sa dostanú na šotolinovú cestu medzi poliami, na konci ktorej sa napoja na asfaltovú cestu, kde zabočia doprava a po 2km klesaní sa dostanú priamo do cieľa trate na Námestie SNP v Dobrej Nive). Táto trať je určená výlučne pre hobby bežcov, začínajúcich bežcov a deti. Pri účastníkoch do 15 rokov a vrátane je potrebný podpísaný súhlas oprávneného zástupcu. Žiadame výkonnostných bežcov, aby si vybrali Hlavnú trať (ĎAKUJEME).

Usporiadateľ: ŠPORTKLUB Dobrá Niva, o.z.

Termín: sobota,11. september 2021

Prezentácia: 8:30–10:30h. Námestie SNP v Dobrej Nive

Detské behy: postupne od 10:00. Predškoláci 150m, 1. stupeň ZŠ 400m, 2. stupeň ZŠ 800m

Štart: 11:00h.: Námestie SNP v Dobrej Nive

Informácie: E-mail gavurkyrun@gmail.com

Tel. Krkoš Peter             0907 877 166
Tel. Koštialik Rastislav   0915 802 774
Tel. Žiga Andrej             0908 620 850

Trať: google maps (klikni sem pre zobrazenie)

Kapacita podujatia: 400 bežcov spolu všetkých kategórií A-L

Registrácia na :https://misosport.sk/pretek/gavurky-run-2021

Cena:    10 EUR, pri on-line platbe

              15EUR, na mieste v deň podujatia.

On-line registrácia:

bude ukončená 10.9.2021 o 12:00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného.

Štartovné:

je možné uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky Vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná a výhodná aj pri platbe zo zahraničia.

Úhrada platobnou bránou (online platba kartou): Po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených na stránke registrácie (nižšie v sekcií „Zoznam prihlásených“) so statusom „Zaplatené“.

Úhrada na účet (bankovým prevodom): Platobné informácie Vám budú zaslané na zvolený e-mail. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM. Bankový prevod trvá približne 1-2 dni, preto je potrebné vykonať úhradu najneskôr 8.9.2021. Po odoslaní registrácie sa na stránke registrácie (nižšie v sekcií „Zoznam prihlásených“) zobrazí Vaše meno so statusom „Čakáme na platbu“. Po pripísaní sumy na uvedený účet sa status zmení na „Zaplatené“čo signalizuje platnosť Vašej registrácie.
Poznámka: štartovné neuhrádzajte poštovou poukážkou!

Úhrada na mieste (hotovosť): Úhrada na mieste bude možná len v prípade, že účastníci platiaci bezhotovostným spôsobom nenaplnia limit štartujúcich.

Štartovné zahŕňa:

Pre účastníkov behu na 10,4 km a 5,6 km: servis na trati, meranie času čipovou časomierou, po dobehnutí do cieľa peknú pamätnú účastnícku medailu, guláš, nápoj (pivo/kofola), možnosť výhry hodnotnej ceny v tombole.

Pre prvých 200 detských registrovaných, ktorí si prevezmú štartovné číslo pre detské kategórie: medailu a darček.
Poznámka: Registrácia detských behov je možná len na mieste osobne.

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma Mišo, s.r.o.

Štartové číslo: 

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Kategórie pre hlavnú trať(10,4km):

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

A- muži nad 18 rokov(1981 -2002)

B- muži nad 40 rokov (1971 - 1980)

C- muži nad 50 rokov (1970 a starší)

D- juniori (2003-2005)

E- ženy nad 18rokov (1981-2002)

F- ženy nad 40 rokov (1971 - 1980)

G- ženy nad 50rokov(1970 a staršie)

H- juniorky (2003-2005)

 

Kategórie pre hobby trať(5,6 km):

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

I- juniorido18rokov(2003 a mladší)

J- mužinad18 rokov(2002astarší)

K- juniorky do 18 rokov (2003 a mladšie)

L- ženy nad 18rokov(2002astaršie)

 

Časový limit: Preteky budú oficiálne ukončené o 13:00 hod.

Ceny: odmenení budú vecnými cenami prví traja vo všetkých kategóriách. Podmienkou pre vytvorenie kategórie je účasť minimálne troch súťažiacich pre danú kategóriu.

Upozornenie: 

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny. Odporúčame, aby všetci účastníci si zabezpečili individuálne zdravotné poistenie, ktoré by platilo aj pre toto podujatie. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Pri zaradení pretekárov do kategórií je rozhodujúci rok narodenia. Registráciou účastník potvrdzuje, že je dostatočne pripravený(á) pre účasť na pretekoch, je zdravý(á), absolvoval(a) potrebnú lekársku prehliadku, bude dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny organizátorov a štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Prihlásením na preteky dáva súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ2019/679. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov.

Vyššia moc: 

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov  podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Prosíme účastníkov, aby sa k registrácii dostavili včas a o dodržiavanie časového harmonogramu pretekov.

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov behu.

Zoznam prihlásených

Hlavný beh - 10.4 km (17 športovcov)

Meno Štartovné
1. Peter Krkoš čakáme na platbu
2. Peter Abelovský zaplatené
3. Radko Lehocký zaplatené
4. Peter Potancok čakáme na platbu
5. Paulina Raniakova čakáme na platbu
6. Katarína Högerová čakáme na platbu
7. Roman szabo Szabo zaplatené
8. Peter šoško Šoško zaplatené
9. Martin Šima zaplatené
10. Peter Irmler zaplatené
11. Peter Kudelka zaplatené
12. Martina Fiľová čakáme na platbu
13. Martin Klaška čakáme na platbu
14. Ján Vician zaplatené
15. Marcela gondová Gondová zaplatené
16. Eva Donovalova zaplatené
17. Peter Paľuch zaplatené

Hobby beh - 5.6 km (3 športovcov)

Meno Štartovné
1. Ivan Žirka čakáme na platbu
2. Jana Kocoňová zaplatené
3. Eva Paľuchová zaplatené