Gavurky run

 • Pretek
kedy?
11:00
28. máj 2022
kde?
Dobrá Niva, Nám. SNP
Dobrá Niva, Nám. SNP

Prihlásiť sa môžete elektronicky od 1.4.2022 do 27.5.2022.

Štartovné

Hlavný beh

 • od 1.4.2022 do 27.5.2022 10,00 €
 • na mieste 15 €

Hobby beh

 • od 1.4.2022 do 27.5.2022 10,00 €
 • na mieste 15 €

Zaplatiť môžete cez bankový prevod, online platba kartou alebo na mieste.
Zaplatené štartovné sa späť nevracia!

Miesto

Dobrá Niva, Nám. SNP - Dobrá Niva, Nám. SNP

Kategórie

 • A muži hlavná trať (1983 - 2004)
 • B muži hlavná trať (1973 - 1982)
 • C muži hlavná trať (1922 - 1972)
 • D juniori hlavná trať (2005 - 2016)
 • E ženy hlavná trať (1983 - 2004)
 • F ženy hlavná trať (1973 - 1982)
 • G ženy hlavná trať (1922 - 1972)
 • H juniorky hlavná trať (2005 - 2016)
 • I juniori hobby (2005 - 2016)
 • J muži hobby (1922 - 2004)
 • K juniorky hobby (2005 - 2016)
 • L ženy hobby (1922 - 2004)

Trate

Hlavný beh 10.4 km s prevýšením 190 metrov

Pekný, technicky nenáročný 10,4 km dlhý okruh plný zaujímavých panoramatických výhľadov na takmer celú Pliešovskú kotlinu prevedie bežcov zaujímavými zákutiami chotára obce Dobrá Niva. Má celkové prevýšenie 190 m z čoho cca 7km sa ide po asfaltovej ceste a 3,4 km po nespevnených cestách. Po odštartovaní z námestia obce pobežia účastníci okolo miestneho mikropivovaru a napoja sa na miestnu asfaltovú cestu k osade Podholienec. Trať po cca 1000 m od štartu (pri diviačej obore) začína postupne stúpať až po križovatku Michalková – Kráľová, kde bežci odbočia vpravo (smer Kráľová) a budú bežať po vrstevnici kopca, kde ich po cca 2km čaká ešte jedno väčšie stúpanie až po občerstvovaciu stanicu (5,1 km), ktorá je zároveň aj najvyšším bodom trate. Pri dosiahnutí tohto bodu zídu bežci z asfaltového povrchu a klesaním lesnou cestou sa dostanú až k severnej hranici CHA Gavurky. Tam budú pokračovať vyznačenou cestou, ktorá ich prevedie popod koruny mohutných prastarých dubov až na južný koniec areálu. Následne cca 500 m pôjdu po šotolinovej ceste medzi dvomi poliami, na konci ktorej sa znovu napoja na asfaltovú cestu, ktorá ich po 2km stáleho klesania zavedie priamo až do cieľa na Námestie SNP v Dobrej Nive.

Hobby beh 5.6 km s prevýšením 120 metrov

Pre menej zdatných bežcov je pripravená trať o celkovej dĺžke 5,6 km (+/-) s prevýšením 120 m. Bežci tejto trate sa hneď v štartovom poli držia vpravo a 10 m od štartu odbočia vpravo poza Kultúrny dom, následne Slávikovou ulicou, ulicou E.M. Šoltésovej do kopca popri Evanjelickom kostole, smer cintorín. Pri cintoríne odbočia z asfaltovej cesty na lesnú cestu krížom cez Borový hájik. Po jeho prejdení sa dostanú na lúku, kde budú "kopírovať" porast, ktorý budú mať po ľavej strane, až kým sa nedostanú na cestu, čo vedie medzi kríkmi až ku poľnej ceste, ktorá ich vyvedie na Gavurky. Po krátkom stúpaní sa bežci dostanú popri oplotku pre dobytok (po ľavej strane) až na hranicu Gavuriek, kde odbočia doprava a napoja na hlavnú trať a budú pokračovať spoločnými úsekmi trate až do cieľa (na konci Gavuriek sa dostanú na šotolinovú cestu medzi poliami, na konci ktorej sa napoja na asfaltovú cestu, kde zabočia doprava a po 2km klesaní sa dostanú priamo do cieľa trate na Námestie SNP v Dobrej Nive). Táto trať je určená výlučne pre hobby bežcov, začínajúcich bežcov a deti. Pri účastníkoch do 15 rokov a vrátane je potrebný podpísaný súhlas oprávneného zástupcu. Žiadame výkonnostných bežcov, aby si vybrali Hlavnú trať (ĎAKUJEME).

Usporiadateľ: ŠPORTKLUB Dobrá Niva, o.z.

Termín: sobota, 28. máj 2022

Prezentácia: 8:30 – 10:30 h. Námestie SNP v Dobrej Nive

Detské behy: postupne od 10:00. Predškoláci 150m, 1. stupeň ZŠ 400m, 2. stupeň ZŠ 800m

Štart: 11:00 h.: Námestie SNP v Dobrej Nive

Informácie:    E-mailgavurkyrun@gmail.com
Tel. Krkoš Peter0907 877 166
Tel. Koštialik Rastislav0915 802 774
Tel. Žiga Andrej0908 620 850

Trať: google maps (klikni sem pre zobrazenie)

Kapacita podujatia: 

Prvým 300 účastníkom s platnou registráciou a úhradou garantujeme kompletný štartovný balíček a účastnícku medailu.

Prvých 150 detí zaregistrovaných pre detské kategórie dostane štartovné číslo, účastnícku medailu a sladkú odmenu.

Registrácia na: https://misosport.sk/pretek/gavurky-run-2022

Cena:     10 EUR, pri on-line platbe

15 EUR, na mieste v deň podujatia.

On-line registrácia: bude ukončená 27.5.2022 o 18:00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit - bude možné sa prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného.

Štartovné: je možné uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky Vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná a výhodná aj pri platbe zo zahraničia.

Úhrada platobnou bránou (online platba kartou): Po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených na stránke registrácie (nižšie v sekcií „Zoznam prihlásených“) so statusom „Zaplatené“.

Úhrada na účet (bankovým prevodom): Platobné informácie Vám budú zaslané na zvolený e-mail. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM. Bankový prevod trvá približne 1-2 dni, preto je potrebné vykonať úhradu najneskôr 25.5.2022. Po odoslaní registrácie sa na stránke registrácie (nižšie v sekcií „Zoznam prihlásených“) zobrazí Vaše meno so statusom „Čakáme na platbu“. Po pripísaní sumy na uvedený účet sa status zmení na „Zaplatené“ čo signalizuje platnosť Vašej registrácie. Poznámka: štartovné neuhrádzajte poštovou poukážkou!

Úhrada na mieste (hotovosť): Úhrada na mieste bude možná len v prípade, že účastníci platiaci bezhotovostným spôsobom nenaplnia limit štartujúcich.

Štartovné zahŕňa:

Pre účastníkov behu na 10,4 km a 5,6 km: servis na trati, meranie času čipovou časomierou, po dobehnutí do cieľa peknú pamätnú účastnícku medailu, guláš, nápoj (pivo/kofola), možnosť výhry hodnotnej ceny v tombole.

Pre prvých 200 detských registrovaných, ktorí si prevezmú štartovné číslo pre detské kategórie: medailu a darček.

Poznámka: Registrácia detských behov je možná len na mieste osobne.

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma Mišo, s.r.o.

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Popis tratí

Hlavná trať:

Pekný, technicky nenáročný 10,4 km dlhý okruh plný zaujímavých panoramatických výhľadov na takmer celú Pliešovskú kotlinu prevedie bežcov zaujímavými zákutiami chotára obce Dobrá Niva. Má celkové prevýšenie 190 m z čoho cca 7km sa ide po asfaltovej ceste a 3,4 km po nespevnených cestách. Po odštartovaní z námestia obce pobežia účastníci okolo miestneho mikropivovaru a napoja sa na miestnu asfaltovú cestu k osade Podholienec. Trať po cca 1000 m od štartu (pri diviačej obore) začína postupne stúpať až po križovatku Michalková – Kráľová, kde bežci odbočia vpravo (smer Kráľová) a budú bežať po vrstevnici kopca, kde ich po cca 2km čaká ešte jedno väčšie stúpanie až po občerstvovaciu stanicu (5,1 km), ktorá je zároveň aj najvyšším bodom trate. Pri dosiahnutí tohto bodu zídu bežci z asfaltového povrchu a klesaním lesnou cestou sa dostanú až k severnej hranici CHA Gavurky. Tam budú pokračovať vyznačenou cestou, ktorá ich prevedie popod koruny mohutných prastarých dubov až na južný koniec areálu. Následne cca 500 m pôjdu po šotolinovej ceste medzi dvomi poliami, na konci ktorej sa znovu napoja na asfaltovú cestu, ktorá ich po 2km stáleho klesania zavedie priamo až do cieľa na Námestie SNP v Dobrej Nive.

Hobby trať:

Pre menej zdatných bežcov je pripravená trať o celkovej dĺžke 5,6 km (+/-) s prevýšením 120 m. Bežci tejto trate sa hneď v štartovom poli držia vpravo a 10 m od štartu odbočia vpravo poza Kultúrny dom, následne Slávikovou ulicou, ulicou E.M. Šoltésovej do kopca popri Evanjelickom kostole, smer cintorín. Pri cintoríne odbočia z asfaltovej cesty na lesnú cestu krížom cez Borový hájik. Po jeho prejdení sa dostanú na lúku, kde budú "kopírovať" porast, ktorý budú mať po ľavej strane, až kým sa nedostanú na cestu, čo vedie medzi kríkmi až ku poľnej ceste, ktorá ich vyvedie na Gavurky. Po krátkom stúpaní sa bežci dostanú popri oplotku pre dobytok (po ľavej strane) až na hranicu Gavuriek, kde odbočia doprava a napoja na hlavnú trať a budú pokračovať spoločnými úsekmi trate až do cieľa (na konci Gavuriek sa dostanú na šotolinovú cestu medzi poliami, na konci ktorej sa napoja na asfaltovú cestu, kde zabočia doprava a po 2km klesaní sa dostanú priamo do cieľa trate na Námestie SNP v Dobrej Nive). Táto trať je určená výlučne pre hobby bežcov, začínajúcich bežcov a deti. Pri účastníkoch do 15 rokov a vrátane je potrebný podpísaný súhlas oprávneného zástupcu. Žiadame výkonnostných bežcov, aby si vybrali Hlavnú trať (ĎAKUJEME).

Časový limit: Preteky budú oficiálne ukončené o 13:00 hod.

Ceny: odmenení budú vecnými cenami prví traja vo všetkých kategóriách. Podmienkou pre vytvorenie kategórie je účasť minimálne troch súťažiacich pre danú kategóriu.

Upozornenie: Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny. Odporúčame, aby všetci účastníci si zabezpečili individuálne zdravotné poistenie, ktoré by platilo aj pre toto podujatie. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Pri zaradení pretekárov do kategórií je rozhodujúci rok narodenia. Registráciou účastník potvrdzuje, že je dostatočne pripravený(á) pre účasť na pretekoch, je zdravý(á), absolvoval(a) potrebnú lekársku prehliadku, bude dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny organizátorov a štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Prihlásením na preteky dáva súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2019/679. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov.

Vyššia moc: Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Prosíme účastníkov, aby sa k registrácii dostavili včas a o dodržiavanie časového harmonogramu pretekov.

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov behu.

Zoznam prihlásených

Hlavný beh - 10.4 km (92 športovcov)

Meno Štartovné
1. Martin Šima zaplatené
2. Roman Szabo zaplatené
3. Gabriela Hudecová zaplatené
4. Radko Lehocký zaplatené
5. Daniela Rellová zaplatené
6. Ronald Ďurovský zaplatené
7. Zuzana Skaviniaková zaplatené
8. Martina Ivanová zaplatené
9. Ľubomír Trnka zaplatené
10. Martina Palaticka zaplatené
11. Andrej Ott čakáme na platbu
12. Ján Ungvarský zaplatené
13. Martin Klaška zaplatené
14. Marián Iľaš zaplatené
15. Štefan Čižmárik zaplatené
16. Diana Grexová čakáme na platbu
17. Miroslav Haninec čakáme na platbu
18. Marek Paulík zaplatené
19. Adam Kramny zaplatené
20. Jozef Lukáč čakáme na platbu
21. Ivan Čík zaplatené
22. Mirka Žabková zaplatené
23. Kateryna Hapieieva zaplatené
24. Zoja Bordáčová zaplatené
25. Peter Potancok zaplatené
26. Silvia Bagová čakáme na platbu
27. Štefan Gibala zaplatené
28. Eva Donovalova zaplatené
29. Paulina Raniakova čakáme na platbu
30. Marian Polóny zaplatené
31. Štefan Putiš zaplatené
32. Peter Moroz čakáme na platbu
33. Jan Vyboch zaplatené
34. Eduard Lukáč zaplatené
35. Igor Šalko zaplatené
36. Ivana Valentiniova čakáme na platbu
37. Martina Fiľová zaplatené
38. Marcel Oravec čakáme na platbu
39. Branislav Slosarčík čakáme na platbu
40. Matej Haulík zaplatené
41. Klaudia Slancikova zaplatené
42. Matej Kysucký zaplatené
43. Marián Fiľo zaplatené
44. Jakub Čupka zaplatené
45. Tomáš Veróny zaplatené
46. Daša Adameková čakáme na platbu
47. Slavomír Brozman čakáme na platbu
48. Gabriela Poliaková zaplatené
49. Veronika Zajacova čakáme na platbu
50. Ľuboš Jombík zaplatené
51. Tomas Nemec čakáme na platbu
52. Miloš Baranec čakáme na platbu
53. Michal Králik čakáme na platbu
54. Ján Môcik čakáme na platbu
55. Jana Boháčiková zaplatené
56. Božena Petrášová zaplatené
57. Vladimír Vaclávík čakáme na platbu
58. Renata Balková zaplatené
59. Peter Kaňuch čakáme na platbu
60. Ján Šimko zaplatené
61. Helena Lenčová zaplatené
62. Eva Vyletelová zaplatené
63. Andrea Vyletelová zaplatené
64. Michaela Soboňová čakáme na platbu
65. Pavel Soboňa čakáme na platbu
66. Kristína Babjaková zaplatené
67. David Tomáška zaplatené
68. Terézia Lacková zaplatené
69. Veronika Kalmáneková zaplatené
70. Ladislav Kapuš zaplatené
71. Monika Caganová čakáme na platbu
72. Michal Siekela zaplatené
73. Juraj Plesník čakáme na platbu
74. Iveta Furáková zaplatené
75. Martin Vician čakáme na platbu
76. Ján Očovai čakáme na platbu
77. Michal Lučivjanský zaplatené
78. Ľubomír Hedvigy čakáme na platbu
79. Ina Sečíková zaplatené
80. Ondrej Šimko zaplatené
81. Jozef Sečík zaplatené
82. Veronika Zeljenková zaplatené
83. Ivan Žirka zaplatené
84. Adrián Drozdík čakáme na platbu
85. Lucia Piatriková zaplatené
86. Ivana Ondrejičková čakáme na platbu
87. Ján Remeselník čakáme na platbu
88. Viktor Avdejev zaplatené
89. Marek Kunstar čakáme na platbu
90. Frantisek Molnár čakáme na platbu
91. Miloš Žuffa zaplatené
92. Radka Vilhancekova čakáme na platbu

Hobby beh - 5.6 km (25 športovcov)

Meno Štartovné
1. Martin Uramkin zaplatené
2. Peter Petkov zaplatené
3. Dominika Križanová zaplatené
4. Veronika Ištvánovová zaplatené
5. Jan Sliacky zaplatené
6. Štefan Malček zaplatené
7. Adela Malčeková zaplatené
8. Jan selecky Selecky zaplatené
9. Martin Ďuríček čakáme na platbu
10. Pavol Valášek zaplatené
11. Peter Valášek zaplatené
12. Stankova Zuzana čakáme na platbu
13. Erika Cesnaková zaplatené
14. Marcela Degulova zaplatené
15. Aneta Krajčiová čakáme na platbu
16. Viktória Urgelová čakáme na platbu
17. Anna Zemiarova čakáme na platbu
18. Katarína Lukáčová zaplatené
19. Jana Kocoňová čakáme na platbu
20. Mária Parobková zaplatené
21. Tomas Pastorek zaplatené
22. Mário Nôta čakáme na platbu
23. Elena Ondričková zaplatené
24. Lýdia Ondričková zaplatené
25. Tereza Michelikova zaplatené