Gavurky run

 • Pretek
kedy?
11:00
13. máj 2023
kde?
Dobrá Niva, Nám. SNP
Dobrá Niva, Nám. SNP

Štartovné

Hlavný beh

 • od 1.3.2023 do 12.5.2023 13,00 €
 • na mieste 20 €

Hobby beh

 • od 1.3.2023 do 12.5.2023 13,00 €
 • na mieste 20 €

Nordic walking

 • od 1.3.2023 do 12.5.2023 13,00 €
 • na mieste 20 €

Miesto

Dobrá Niva, Nám. SNP - Dobrá Niva, Nám. SNP

Kategórie

 • A muži do 40 r. (1983 - 2007)
 • B muži do 50 r. (1973 - 1982)
 • C muži nad 51 r. (1923 - 1972)
 • D ženy do 40 r. (1983 - 2007)
 • E ženy do 50 r. (1973 - 1982)
 • F ženy nad 51 r. (1923 - 1972)
 • G juniori (2005 - 2017)
 • H muži (1923 - 2004)
 • I juniorky (2005 - 2017)
 • J ženy (1923 - 2004)
 • K muži NW (1923 - 2004)
 • L ženy NW (1923 - 2004)

Trate

Hlavný beh 10.4 km s prevýšením 190 metrov

ekný, technicky nenáročný 10,4 km dlhý okruh plný zaujímavých panoramatických výhľadov na takmer celú Pliešovskú kotlinu prevedie bežcov zaujímavými zákutiami chotára obce Dobrá Niva. Má celkové prevýšenie 190 m z čoho cca 7km sa ide po asfaltovej ceste a 3,4 km po nespevnených cestách. Po odštartovaní z námestia obce pobežia účastníci okolo miestneho mikropivovaru a napoja sa na miestnu asfaltovú cestu k osade Podholienec. Trať po cca 1000 m od štartu (pri diviačej obore) začína postupne stúpať až po križovatku Michalková – Kráľová, kde bežci odbočia vpravo (smer Kráľová) a budú bežať po vrstevnici kopca, kde ich po cca 2km čaká ešte jedno väčšie stúpanie až po občerstvovaciu stanicu (5,1 km), ktorá je zároveň aj najvyšším bodom trate. Pri dosiahnutí tohto bodu zídu bežci z asfaltového povrchu a klesaním lesnou cestou sa dostanú až k severnej hranici CHA Gavurky. Tam budú pokračovať vyznačenou cestou, ktorá ich prevedie popod koruny mohutných prastarých dubov až na južný koniec areálu. Následne cca 500 m pôjdu po šotolinovej ceste medzi dvomi poliami, na konci ktorej sa znovu napoja na asfaltovú cestu, ktorá ich po 2km stáleho klesania zavedie priamo až do cieľa na Námestie SNP v Dobrej Nive.

Hobby beh 5.6 km s prevýšením 120 metrov

Pre menej zdatných bežcov je pripravená trať o celkovej dĺžke 5,6 km (+/-) s prevýšením 120 m. Bežci tejto trate sa hneď v štartovom poli držia vpravo a 10 m od štartu odbočia vpravo poza Kultúrny dom, následne Slávikovou ulicou, ulicou E.M. Šoltésovej do kopca popri Evanjelickom kostole, smer cintorín. Pri cintoríne odbočia z asfaltovej cesty na lesnú cestu krížom cez Borový hájik. Po jeho prejdení sa dostanú na lúku, kde budú "kopírovať" porast, ktorý budú mať po ľavej strane, až kým sa nedostanú na cestu, čo vedie medzi kríkmi až ku poľnej ceste, ktorá ich vyvedie na Gavurky. Po krátkom stúpaní sa bežci dostanú popri oplotku pre dobytok (po ľavej strane) až na hranicu Gavuriek, kde odbočia doprava a napoja na hlavnú trať a budú pokračovať spoločnými úsekmi trate až do cieľa (na konci Gavuriek sa dostanú na šotolinovú cestu medzi poliami, na konci ktorej sa napoja na asfaltovú cestu, kde zabočia doprava a po 2km klesaní sa dostanú priamo do cieľa trate na Námestie SNP v Dobrej Nive). Táto trať je určená výlučne pre hobby bežcov, začínajúcich bežcov a deti. Pri účastníkoch do 15 rokov a vrátane je potrebný podpísaný súhlas oprávneného zástupcu. Žiadame výkonnostných bežcov, aby si vybrali Hlavnú trať (ĎAKUJEME).

Nordic walking 5.6 km s prevýšením 120 metrov

Trasa vedie od štartu poza Kultúrny dom, následne Slávikovou ulicou, ulicou E.M. Šoltésovej do kopca popri Evanjelickom kostole, smer cintorín. Pri cintoríne odbočia z asfaltovej cesty na lesnú cestu krížom cez Borový hájik. Po jeho prejdení sa dostanú na lúku, kde budú "kopírovať" porast, ktorý budú mať po ľavej strane, až kým sa nedostanú na cestu, čo vedie medzi kríkmi až ku poľnej ceste, ktorá ich vyvedie na Gavurky. Po krátkom stúpaní sa bežci dostanú popri oplotku pre dobytok (po ľavej strane) až na hranicu Gavuriek, kde odbočia doprava a napoja na hlavnú trať a budú pokračovať spoločnými úsekmi trate až do cieľa (na konci Gavuriek sa dostanú na šotolinovú cestu medzi poliami, na konci ktorej sa napoja na asfaltovú cestu, kde zabočia doprava a po 2km klesaní sa dostanú priamo do cieľa trate na Námestie SNP v Dobrej Nive).

Usporiadateľ: ŠPORTKLUB Dobrá Niva, o.z. 

Termín: sobota, 13. máj 2023 

Prezentácia: 8:30 – 10:30 h. Námestie SNP v Dobrej Nive 

Detské behy: postupne od 10:00. Predškoláci 150m, 1. stupeň ZŠ 400m, 2. stupeň ZŠ 800m 

Štart hlavnej, hobby a NW trate: 11:00 h.: Námestie SNP v Dobrej Nive 

Informácie: E-mail gavurkyrun@gmail.com Tel. kontakt: 0904 607 426, 0915 802 774, 0918 632 875 

Kapacita podujatia: 400 bežcov spolu všetkých kategórií A-L 

Registrácia na: https://misosport.sk/pretek/gavurky-run-2023 

Cena: 13 EUR, pri on-line platbe, 20 EUR, na mieste v deň podujatia. 

On-line registrácia: bude ukončená 12.5.2023 o 12:00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. 

Štartovné: je možné uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky Vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná a výhodná aj pri platbe zo zahraničia. 

Úhrada platobnou bránou (online platba kartou): Po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených na stránke registrácie (nižšie v sekcií „Zoznam prihlásených“) so statusom „Zaplatené“. 

Úhrada na účet (bankovým prevodom): Platobné informácie Vám budú zaslané na zvolený e-mail. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM. Bankový prevod trvá približne 1-2 dni, preto je potrebné vykonať úhradu čo najskôr, vyhneme sa tým zdržaniu pri prezentácii. Po odoslaní registrácie sa na stránke registrácie (nižšie v sekcií „Zoznam prihlásených“) zobrazí Vaše meno so statusom „Čakáme na platbu“. Po pripísaní sumy na uvedený účet sa status zmení na „Zaplatené“ čo signalizuje platnosť Vašej registrácie. Poznámka: štartovné neuhrádzajte poštovou poukážkou! 

Úhrada na mieste (hotovosť): Úhrada na mieste bude možná len v prípade, že účastníci platiaci bezhotovostným spôsobom nenaplnia limit štartujúcich.

Štartovné zahŕňa: 

a) Pre účastníkov behu na 10,4 km a 5,6 km a NW 5,6 km: servis na trati, meranie času čipovou časomierou, po dobehnutí do cieľa peknú pamätnú účastnícku medailu, guláš, nápoj (pivo/kofola), možnosť výhry hodnotnej ceny v tombole. 

b) Pre prvých 200 detských registrovaných, ktorí si prevezmú štartovné číslo pre detské kategórie: medailu a darček. Poznámka: Registrácia detských behov je možná len na mieste osobne. 

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma Mišo, s.r.o. 

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný. 

Časový limit: Preteky budú oficiálne ukončené o 13:00 hod. 

Ceny: odmenení budú vecnými cenami prví traja vo všetkých kategóriách. Podmienkou pre vytvorenie kategórie je účasť minimálne troch súťažiacich pre danú kategóriu. 

Upozornenie: Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny. Odporúčame, aby všetci účastníci si zabezpečili individuálne zdravotné poistenie, ktoré by platilo aj pre toto podujatie. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Pri zaradení pretekárov do kategórií je rozhodujúci rok narodenia. Registráciou účastník potvrdzuje, že je dostatočne pripravený(á) pre účasť na pretekoch, je zdravý(á), absolvoval(a) potrebnú lekársku prehliadku, bude dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny organizátorov a štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Prihlásením na preteky dáva súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2019/679. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov.

Vyššia moc: Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného. 

Prosíme účastníkov, aby sa k registrácii dostavili včas a o dodržiavanie časového harmonogramu pretekov. 

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov behu.