Memoriál vdp. Jána Laktiša

 • Pretek
kedy?
11:00
18. sep 2021
kde?
Sklabiná
Sklabiná, futbalový štadión

Štartovné

Hlavný beh

 • od 28.6.2021 do 17.9.2021 6,00 €
 • na mieste 8 €

Hobby beh

 • od 28.6.2021 do 17.9.2021 6,00 €
 • na mieste 8 €

Nordic Walking

 • od 28.6.2021 do 17.9.2021 6,00 €
 • na mieste 8 €

Miesto

Sklabiná - Sklabiná, futbalový štadión

Kategórie

 • A muži (1982 - 2003)
 • B muži (1972 - 1981)
 • C muži (1962 - 1971)
 • D muži (1921 - 1961)
 • E ženy (1982 - 2003)
 • F ženy (1921 - 1981)
 • G muži hobby (1921 - 2003)
 • H ženy hobby (1921 - 2003)
 • NW muži (1921 - 2003)
 • NW ženy (1921 - 2003)

Trate

Hlavný beh 10 km

Sklabiná - Nová Ves - Obeckov - Sklabiná, asfaltový povrch

Hobby beh 5 km

Asfaltový povrch

Nordic Walking 5 km

Asfaltový povrch

USPORIADATEĽ: Občianske združenie Telovýchovná Jednota družstevník Sklabiná  
 

TERMÍN , ČAS A MIESTO:  18. september  2021 (sobota) o 11:00 hod.  v Sklabinej 

Trať: dospelí: Sklabiná–Nová Ves–Obeckov- Sklabiná 

Dĺžka: dospelí: 10 km (Meraná oceľovým pásmom), NW a hobby beh 5 km 

Povrch: hlavný pretek asfalt, detský pretek tráva 

ŠTARTOVNÉ: Hlavný pretek 10 km  NordicWalking  a hobby beh 5 km- štartovné 6 Eur                               

Veková kategória 60r. a viac zľava na štartovnom 50% 
 
PLATBA: Online platba alebo prevodom na účet SK66 0900 0000 0051 2841 7430  do 16.septembra 2021 vo výške 6 eur, po tomto termíne 8 eur. 
              Deti a žiaci  -  ZDARMA 

V CENE ŠTARTOVNÉHO JE:  občerstvenie,  časomiera,  účastnícka medaila zo série behov vo VK, tričko pre pretekárov súťažiacich v hlavných kategóriách. 

Detské kategórie budú ocenené účastníckou medailou a sladkosťou. 

PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Štartovné 6 Eur. Prihlásiť sa môžete elektronicky do 16. septembra  2021 na www.misosport.sk kde je registračný link (pre hlavný pretek a  nordicwalking) po uvedenom termíne štartovné 8 Eur. 
 

KATEGÓRIE A PROGRAM: 

PREZENTÁCIA a REGISTRÁCIA DETÍ:  od 9:00-9:40 na futbalovom ihrisku v Sklabinej

DETI pretekajú na tráve na futbalovom ihrisku. 
 

DETI:  

9:45 deti   -  100 m, roč. 2019  a mladší 

10:00 – deti   -  200 m, roč. 2015 -2018 
10:15 – žiaci  -  400 m, roč. 2014 - 2011  
10:30 – žiaci  -  800 m, roč. 2010 -  2006 

  
11:00 – hlavný pretek – 10 000 m ( Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Sklabiná) s nasledovnými kategóriami
 

Muži 18 - 39 rokov (rok nar. 2003 -1982) M - A 
Muži 40 - 49 roční (rok nar. 1981 -1972) M - B 
Muži 50 -59 roční (rok nar. 1971 - 1962) M – C 

Muži 60 a viacroční (rok nar. 1961 a skôr) M – D 

Ženy 18-39 rokov (rok nar. 2003 -1982) Ž - E 
Ženy 40 a viacročné - (rok nar. 1981 a skôr) F 
 

Nordic Walking a hobby beh – 5000 m:  Muži 18 a viac rokov a Ženy 18 a viac rokov 

VYHODNOTENIE:  deti po dobehnutí cca. 10:30, hlavná kategória cca. 12:30-13:00 hod. 

CENY: Prví traja v každej kategórií hlavného preteku  a prví traja v hobby beh a nordic walking.  Prví traja v detských kategóriách rozdelení na  chlapcov a dievčatá. 

OBČERSTVENIE: Na trati v Novej Vsi (4 km) a v Obeckove (8km), od 13:00 občerstvenie v súlade s protiepidemickými opatreniami 

ŠATNE A TOALETY:        V priestoroch tribúny 
  
TECHNICKÉ PODMIENKY: Účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa pravidiel atletiky ako súhlas sa považuje zaplatenie štartovného. Hlavný pretek, hobby pretek a nordic walking sa uskutoční bez obmedzenia premávky. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté usporiadaním preteku. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície.                                            
  
 
Rozhodca : Cyril Talán 

Organizácia: Dana Havrilová +421 908  527  535