Memoriál vdp. Jána Laktiša

 • Pretek
kedy?
10:00
23. sep 2023
kde?
Sklabiná
Sklabiná, futbalový štadión

Štartovné

Hlavný beh

 • od 1.3.2023 do 22.9.2023 10,00 €

NW

 • od 1.3.2023 do 22.9.2023 10,00 €

Hobby beh

 • od 1.3.2023 do 22.9.2023 10,00 €

Motýlik ch/d

 • od 1.3.2023 do 22.9.2023 zadarmo

Slniečko ch/d

 • od 1.3.2023 do 22.9.2023 zadarmo

Školáci 400

 • od 1.3.2023 do 22.9.2023 zadarmo

Školáci 800

 • od 1.3.2023 do 22.9.2023 zadarmo

Juniori/Juniorky hobby

 • od 1.3.2023 do 22.9.2023 4,00 €

Miesto

Sklabiná - Sklabiná, futbalový štadión

Kategórie

 • A Muži do 39 r. (1984 - 2005)
 • B Muži do 49 r. (1974 - 1983)
 • C Muži do 59 r. (1964 - 1973)
 • D Muži nad 60 r. (1923 - 1963)
 • E Ženy do 39 r. (1984 - 2005)
 • F Ženy do 49 r. (1974 - 1983)
 • G Ženy nad 50 r. (1923 - 1973)
 • H Juniori (2006 - 2008)
 • I Juniorky (2006 - 2008)
 • J muži hobby (1923 - 2005)
 • K ženy hobby (1923 - 2005)
 • L muži NW (1923 - 2005)
 • M ženy NW (1923 - 2005)
 • N motýlik chlapci (2020 - 2021)
 • O motýlik dievčatá (2020 - 2021)
 • P slniečko chlapci (2017 - 2019)
 • R slniečko dievčatá (2017 - 2019)
 • S školáci 400 (2013 - 2016)
 • T školáčky 400 (2013 - 2016)
 • U školáci 800 (2009 - 2012)
 • V školáčky 800 (2009 - 2012)

Trate

Hlavný beh 10 km

Sklabiná - Nová Ves - Obeckov - Sklabiná, asfaltový povrch

NW 5 km
Hobby beh 5 km
Motýlik ch/d 0.1 km
Slniečko ch/d 0.2 km
Školáci 400 0.4 km
Školáci 800 0.8 km
Juniori/Juniorky hobby 5 km

REZENTÁCIA: min. 20 min. pred štartom svojej kategórie na futbalovom ihrisku v Sklabinej, kde je štart aj cieľ pretekov. 

ŠTARTOVNÉ:  10 Eur  Hlavné preteky 10 km, hobby preteky 5 km,  Nordic Walking 5 km   , juniori  /hobby/ 4 Eur                         

Veková kategória 60r. a viac zľava na štartovnom 50% 

PLATBA:   Online platba alebo prevodom na účet SK66 0900 0000 0051 2841 7430  do 21.septembra 2023 vo výške 10 eur, po tomto termíne 12 eur, juniori 4 Eur 

Deti a žiaci  -  ZDARMA 

V CENE ŠTARTOVNÉHO JE:  občerstvenie,  časomiera a účastnícka medaila, tričko pre všetkých pretekárov súťažiacich vo všetkých kategóriách. 

Detské kategórie budú ocenené účastníckou medailou a sladkosťou. 

PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Štartovné 10 Eur. Prihlásiť sa môžete elektronicky do 21. septembra  2023 na www.misosport.sk kde je registračný link (pre hlavný pretek a  nordicwalking) po uvedenom termíne štartovné 12 Eur. 
 

KATEGÓRIE A PROGRAM: 

DETI:  

9:45 – deti   -  100 m, roč. 2020  a mladší 

10:00 – deti   -  200 m, roč. 2019 -2017 
10:15 – žiaci  -  400 m, roč. 2016 - 2013  
10:30 – žiaci  -  800 m, roč. 2012 -  2009

11:00 – hlavné preteky – 10 000 m ( Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Sklabiná), hobby preteky - 5000 m, Nordic Walking – 5000 m, Junior – 5000 m

VYHODNOTENIE:  deti po dobehnutí cca. 10:30, hlavná kategória cca. 12:30-13:00 hod. 

CENY: Prví traja v každej kategórií hlavného a hobby preteku a prví traja v nordic walking. 
               Prví traja v detských kategóriách rozdelení na  chlapcov a dievčatá. 

 OBČERSTVENIE: Na trati v Novej Vsi (4 km) a v Obeckove (8km), od 13:00 občerstvenie v súlade s protipandemickými opatreniami.

ŠATNE A TOALETY: V priestoroch tribúny 
  
TECHNICKÉ PODMIENKY: Účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa pravidiel atletiky ako súhlas sa považuje zaplatenie štartovného. Hlavný pretek a nordic walking sa uskutoční bez obmedzenia premávky. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté usporiadaním preteku. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície.                                            
  
 

Organizácia: Dana Havrilová +421 908 527 535