Mikulášsky beh nádeje

 • Pretek
kedy?
10:00
10. dec 2022
kde?
Veľký Krtíš
Základná škola Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4

Prihlásiť sa môžete elektronicky od 1.11.2022 do 10.12.2022.

Štartovné

Trať pre kočíky

 • od 1.11.2022 do 10.12.2022 2,00 €
 • na mieste 2 €

Trať Svätojánske mušky

 • od 1.11.2022 do 10.12.2022 2,00 €
 • na mieste 2 €

Trať Mini svetielka

 • od 1.11.2022 do 10.12.2022 2,00 €
 • na mieste 2 €

Trať Midi svetielka

 • od 1.11.2022 do 10.12.2022 2,00 €
 • na mieste 2 €

Trať Maxi svetielka

 • od 1.11.2022 do 10.12.2022 2,00 €
 • na mieste 2 €

Trať Svetielka

 • od 1.11.2022 do 10.12.2022 2,00 €
 • na mieste 2 €

Trať Svetlá

 • od 1.11.2022 do 10.12.2022 2,00 €
 • na mieste 2 €

Zaplatiť môžete cez bez platby alebo na mieste.
Zaplatené štartovné sa späť nevracia!

Miesto

Veľký Krtíš - Základná škola Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4

Kategórie

 • Svetielka v kočíkoch (2020 - 2022)
 • Svätojánske mušky (dievčatá) (2019 - 2021)
 • Svätojánske mušky (chlapci) (2019 - 2021)
 • Mini svetielka (dievčatá) (2016 - 2018)
 • Mini svetielka (chlapci) (2016 - 2018)
 • Midi svetielka (dievčatá) (2012 - 2015)
 • Midi svetielka (chlapci) (2012 - 2015)
 • Maxi svetielka (dievčatá) (2007 - 2011)
 • Maxi svetielka (chlapci) (2007 - 2011)
 • Svetielka (juniorky) (2005 - 2006)
 • Svetielka (juniori) (2005 - 2006)
 • Svetlá (ženy) (1922 - 2004)
 • Svetlá (muži) (1922 - 2004)

Trate

Trať pre kočíky 1 km
Trať Svätojánske mušky 0.05 km
Trať Mini svetielka 0.1 km
Trať Midi svetielka 0.4 km
Trať Maxi svetielka 0.8 km
Trať Svetielka 1 km
Trať Svetlá 2 km

P R O P O Z Í C I E
1. ročníka 

Mikulášsky beh nádeje

USPORIADATEĽ:  SRRZ pri ZŠ Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4, 990 01 Veľký Krtíš
TERMÍN A MIESTO: 10. december  2022 (sobota), nádvorie školy Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4  vo Veľkom Krtíši

Deti štartujú od 10:00 hod.

Dospelí  o 11:00 hod.

ZAMERANIE: Našim úsilím je zorganizovať  športovo - charitatívne podujatie, kde by sa skĺbila radosť z pohybu, vďačnosť  z toho, že môžeme športovať s ochotou pomôcť deťom bojujúcim s onkologickým ochorením. Účelom podujatie je pozdvihnúť vedomie občanov o tak závažnej chorobe, akou je rakovina. Podporiť deti, ktoré bojujú s touto chorobou. Viesť širokú verejnosť k športu a solidarite.

Touto formou by sme chceli vyjadriť týmto deťom a ich rodinám podporu v neľahkej situácii a dobrovoľné  štartovné venovať organizácii Svetielko nádeje, ktoré týmto rodinám pomáha už 20 rokov.

Spoločne dokážme, že pomoc je možná a že najdôležitejším na tejto ceste je slovíčko nádej...a nádej je nekonečná. Preto sme si ako symbol tohto behu zvolili ∞(symbol nekonečna). 

Tento symbol bude charakteristický aj tvarom trate, ktorú budú bežci bežať.


PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 8. decembra 2022 na www.beh.sk,  resp. www.misosport.sk, kde je uvedený registračný link

ŠTARTOVNÉ:  2€ + ∞ (nekonečno) možnosť dobrovoľného štartovného.

PLATBA: Na mieste preteku pri prevzatí štartovného čísla.

V CENE ŠTARTOVNÉHO JE:  Občerstvenie a účastnícka medaila pre všetkých pretekárov súťažiacich vo všetkých kategóriách.

Detské kategórie a juniori budú prvé tri miesta ocenené vecnými cenami.

Výťažok zo štartovného a všetky finančné dary budú venované Svetielku nádeje pre deti bojujúce s rakovinou.

PREZENTÁCIA: najneskôr 20 min. pred štartom svojej kategórie na nádvorí školy Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4  vo Veľkom Krtíši, kde je štart aj cieľ pretekov.
 
KATEGÓRIE A PROGRAM:

A: 10:00 – svetielka v kočíkoch (rodičia s kočíkmi-  1km = 1x vyznačený okruh

B: 10.00 – Svätojánske mušky (rok narodenia 2019 a mladší)   -  50m v areáli školy  

C: 10.10 – Mini svetielka  (rok narodenia 2018 - 2016-  100m v areáli školy  

D: 10.20 – Midi svetielka – (rok narodenia 2015 - 2012-  400m v areáli školy  

E: 10.30 – Maxi svetielka – (rok narodenia 2011 - 2005-  800m v areáli školy  
F: 10.45 – Svetielka – (juniori) -  1km = 1x vyznačený okruh 

G: 11.00 – Svetlá – (muži/ženy 18 a viac rokov-  2km = 2x vyznačený okruh 

DĹŽKA TRATE: Hlavná trať má dĺžku 1 km. Má tvar ležatej osmičky = nekonečno. Východisko a miesto ukončenia trasy - Nádvorie školy ZŠ Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4, Veľký Krtíš. Bežecká trasa bude viesť po ulici Venevskej po chodníku medzi základnými školami popri ihrisku Permoník. Stočí sa doľava smer na ulicu Za poštou. Následne sa pobeží po ulici Za poštou a  popred ZŠ A.H. Škultétyho. Trať pokračuje po ulici Venevskej po chodníku medzi základnými školami popri ihrisku Permoník . Na konci chodníka sa tentokrát stočí vpravo smer na ulicu Nemocničnú. Následne bude pokračovať do areálu školy Vsevoloda Čechoviča.

Kategórie A, F bežia 1x vyznačený okruh. Kategória G beží 2x vyznačený okruh. Kategória  B -  50m v areáli školy, kategória C -  100m v areáli školy, kategória  D -  400m v areáli školy, kategória  E -  800m v areáli školy.

POVRCH: hlavná trať – asfalt. Detské trate – trávnatý povrch.
  
ŠATNE A TOALETY: V priestoroch telocvične ZŠ Vsevoloda Čechoviča.
 
TECHNICKÉ PODMIENKY: Účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa pravidiel atletiky. Ako súhlas sa považuje zaplatenie štartovného. Pretek sa uskutoční bez obmedzenia premávky za súčinnosti Mestskej polície a dobrovoľníkov. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté usporiadaním preteku. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú  starostlivosť na pretekoch.
                                           
OBČERSTVENIE: Po ukončení pretekov.        

CENY: Prví traja v každej kategórií s výnimkou kategórie G.

Rozhodca : Mgr. Lenka Klimentová

Zodpovedná osoba za preteky: Mgr Andrea Lajková

Spoluorganizátori: Občianske združenie Bežci VK

Predsedníčka SRRZ pri ZŠ Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4, Veľký Krtíš: Martina Babiarová                    

 

 

 

Zoznam prihlásených

Trať pre kočíky - 1 km (6 športovcov)

Meno
1. Michaela Lichvarova
2. Lenka Malatincova
3. Katarina Kvietikova
4. Bianka Bánová
5. Ján Tutaj
6. Matej Kysucký

Trať Svätojánske mušky - 0.05 km (8 športovcov)

Meno
1. Laura Parkániová
2. Linda Fajčikova
3. Hana Bernathova
4. Simon Szilágyi
5. Natália Havrilová
6. Nela Hlavatovičová
7. Tobias Michalov
8. Dorota Ondrejková

Trať Mini svetielka - 0.1 km (17 športovcov)

Meno
1. Dávid Pavlovkin
2. Michal Kliment
3. Nina Klimentova
4. Eliáš Beňo
5. Lea Parkániová
6. Matias Fajčík
7. Ela Bernathova
8. Ján Ondrejkov
9. Alexandra Pavlovová
10. Mia Púpavová
11. Emília Havrilová
12. Michaela Priadková
13. Pavlína Veselková
14. Lukaš Talian
15. Jakub Herman
16. Sara Anna Salvova
17. Melissa Michalová

Trať Midi svetielka - 0.4 km (37 športovcov)

Meno
1. Teo Igor Cífer
2. Michal Kliment
3. Charlotte Baráthová
4. Karin Bečkeiová
5. Ondrej Hanko
6. Lukas Plachotnuk
7. Sofia Ondrejková
8. Adam Baláž
9. Michael Mugele
10. Sofia Bacsaová
11. Lea Gerbáčová
12. Attila Szilágyi
13. Vivien Bagdalová
14. Mateo Cina
15. Mikuláš Baltazár
16. Juraj Havrila
17. Viktória Urdová
18. Tomáško Orlai
19. Teodor Keťko
20. Paulina Bobišová
21. Marcel Tašký
22. Nina Kériová
23. Hanna Balgová
24. Richard Nyifor
25. Samuel Nyifor
26. Michaela Hrušková
27. Matej Talian
28. Bianka Ballová
29. Viktória Ballová
30. Michal Mačuda
31. Eliška Tuchyňová
32. Lili Horvathova
33. Lili Horvathova
34. Tobias Michalov
35. Jozef Karlovský
36. David Stefanovic
37. Nela Košičiarova

Trať Maxi svetielka - 0.8 km (17 športovcov)

Meno
1. Ivan Vonkomer
2. Ladislav Nozdrovický
3. Dorota Beňová
4. Matias Keťko
5. Vincent Hanko
6. Laura Bacsaová
7. Zuzana Kukuckova
8. Matúš Višniar
9. Lukáš Orlai
10. Martina Barcajova
11. Zuzana Brezová
12. Rastislav Karaba
13. Viktoria Vinarčíková
14. Viktoria Vinarcikova
15. Rastislav Karaba
16. Daniela Zvarova
17. Ivan Samuel Andpk

Trať Svetielka - 1 km (8 športovcov)

Meno
1. Tatina Barcajova
2. Jaroslav Barcaj
3. Martina Vlkolenska
4. Ivana Talianova
5. Matej Talian
6. Sofia Matiašová
7. Anna Horváthová
8. Katarina Kováčová

Trať Svetlá - 2 km (79 športovcov)

Meno
1. Martina Rimóciová
2. Lenka Kováčová
3. Darina Horkova
4. Lenka Klimentová
5. Angelika Gergelyová
6. Andrea Lajková
7. Gabriela Výbochová
8. Ľubica Sýkorová
9. Alena Kelemenová
10. Branislav Marko
11. Lýdia Zošiaková
12. Mária Matiašová
13. Andrea Parkániová
14. Viktória Urdová
15. Klaudia Urdová
16. Michael Kázmér
17. Zlatica Bečkei Sujová
18. Katarína Hanková
19. Jaroslav Hanko
20. Peter Berecký
21. Tamášová Iveta
22. Jaroslav Kubányi
23. Ľubica Húšťavová
24. Beata Bernathova
25. Anastázia Bacsa
26. László Bacsa
27. Nina Gerbáčová
28. Peter Gerbáč
29. Veronika Nagyová
30. Attila Szilágyi
31. Lenka Tothova
32. Nina Pavlovová
33. Lenka Oravcová
34. Karol Šuhaj
35. Danica Libiakova
36. Dana Havrilova
37. Juraj Havrila
38. Lucia Orlaiova
39. Róbert Urda
40. Lucia Keťková
41. Martin Kučák
42. Silvia Karáseková
43. Katarína Chobodová
44. Peter Choboda
45. Katarína Priadková
46. Marta Kminiaková
47. Ján Ďurica
48. Katarína Hrušková
49. Erik Rotarides
50. Martin Vantruba
51. Marianna Longauerová
52. Norbert Mihalovič
53. Alexandra Lilia
54. Janka Havrilová
55. Adolf Bolf
56. Dominika Filkusová
57. Katarína Balgová
58. Zara Gallo
59. Rastislav Karaba
60. Rastislav Karaba
61. Jan Vinarcik
62. Adam Račák
63. Pavol Liptak
64. Blanka Karabová
65. Miroslav Sokol
66. Števčeková Števčeková
67. Marek Kučák
68. Zuzana Bahylová
69. Simona Chobodová
70. Samuel Kokay
71. Henrieta Zaťková
72. Ola Valachová
73. Matej Valach
74. Matej Valach
75. Matej Kysucky
76. Renata Notova
77. Renata Hromadova
78. Marian Hromada
79. Soňa Kučáková