Mikulášsky beh nádeje

 • Pretek
kedy?
10:00
10. dec 2022
kde?
Veľký Krtíš
Základná škola Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4

Štartovné

Trať pre kočíky

 • od 1.11.2022 do 9.12.2022 2,00 €
 • na mieste 2 €

Trať Svätojánske mušky

 • od 1.11.2022 do 9.12.2022 2,00 €
 • na mieste 2 €

Trať Mini svetielka

 • od 1.11.2022 do 9.12.2022 2,00 €
 • na mieste 2 €

Trať Midi svetielka

 • od 1.11.2022 do 9.12.2022 2,00 €
 • na mieste 2 €

Trať Maxi svetielka

 • od 1.11.2022 do 9.12.2022 2,00 €
 • na mieste 2 €

Trať Svetielka

 • od 1.11.2022 do 9.12.2022 2,00 €
 • na mieste 2 €

Trať Svetlá

 • od 1.11.2022 do 9.12.2022 2,00 €
 • na mieste 2 €

Miesto

Veľký Krtíš - Základná škola Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4

Kategórie

 • Svetielka v kočíkoch (2020 - 2022)
 • Svätojánske mušky (dievčatá) (2019 - 2021)
 • Svätojánske mušky (chlapci) (2019 - 2021)
 • Mini svetielka (dievčatá) (2016 - 2018)
 • Mini svetielka (chlapci) (2016 - 2018)
 • Midi svetielka (dievčatá) (2012 - 2015)
 • Midi svetielka (chlapci) (2012 - 2015)
 • Maxi svetielka (dievčatá) (2007 - 2011)
 • Maxi svetielka (chlapci) (2007 - 2011)
 • Svetielka (juniorky) (2005 - 2006)
 • Svetielka (juniori) (2005 - 2006)
 • Svetlá (ženy) (1922 - 2004)
 • Svetlá (muži) (1922 - 2004)

Trate

Trať pre kočíky 1 km
Trať Svätojánske mušky 0.05 km
Trať Mini svetielka 0.1 km
Trať Midi svetielka 0.4 km
Trať Maxi svetielka 0.8 km
Trať Svetielka 1 km
Trať Svetlá 2 km

P R O P O Z Í C I E
1. ročníka 

Mikulášsky beh nádeje

USPORIADATEĽ:  SRRZ pri ZŠ Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4, 990 01 Veľký Krtíš
TERMÍN A MIESTO: 10. december  2022 (sobota), nádvorie školy Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4  vo Veľkom Krtíši

Deti štartujú od 10:00 hod.

Dospelí  o 11:00 hod.

ZAMERANIE: Našim úsilím je zorganizovať  športovo - charitatívne podujatie, kde by sa skĺbila radosť z pohybu, vďačnosť  z toho, že môžeme športovať s ochotou pomôcť deťom bojujúcim s onkologickým ochorením. Účelom podujatie je pozdvihnúť vedomie občanov o tak závažnej chorobe, akou je rakovina. Podporiť deti, ktoré bojujú s touto chorobou. Viesť širokú verejnosť k športu a solidarite.

Touto formou by sme chceli vyjadriť týmto deťom a ich rodinám podporu v neľahkej situácii a dobrovoľné  štartovné venovať organizácii Svetielko nádeje, ktoré týmto rodinám pomáha už 20 rokov.

Spoločne dokážme, že pomoc je možná a že najdôležitejším na tejto ceste je slovíčko nádej...a nádej je nekonečná. Preto sme si ako symbol tohto behu zvolili ∞(symbol nekonečna). 

Tento symbol bude charakteristický aj tvarom trate, ktorú budú bežci bežať.


PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 8. decembra 2022 na www.beh.sk,  resp. www.misosport.sk, kde je uvedený registračný link

ŠTARTOVNÉ:  2€ + ∞ (nekonečno) možnosť dobrovoľného štartovného.

PLATBA: Na mieste preteku pri prevzatí štartovného čísla.

V CENE ŠTARTOVNÉHO JE:  Občerstvenie a účastnícka medaila pre všetkých pretekárov súťažiacich vo všetkých kategóriách.

Detské kategórie a juniori budú prvé tri miesta ocenené vecnými cenami.

Výťažok zo štartovného a všetky finančné dary budú venované Svetielku nádeje pre deti bojujúce s rakovinou.

PREZENTÁCIA: najneskôr 20 min. pred štartom svojej kategórie na nádvorí školy Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4  vo Veľkom Krtíši, kde je štart aj cieľ pretekov.
 
KATEGÓRIE A PROGRAM:

A: 10:00 – svetielka v kočíkoch (rodičia s kočíkmi-  1km = 1x vyznačený okruh

B: 10.00 – Svätojánske mušky (rok narodenia 2019 a mladší)   -  50m v areáli školy  

C: 10.10 – Mini svetielka  (rok narodenia 2018 - 2016-  100m v areáli školy  

D: 10.20 – Midi svetielka – (rok narodenia 2015 - 2012-  400m v areáli školy  

E: 10.30 – Maxi svetielka – (rok narodenia 2011 - 2005-  800m v areáli školy  
F: 10.45 – Svetielka – (juniori) -  1km = 1x vyznačený okruh 

G: 11.00 – Svetlá – (muži/ženy 18 a viac rokov-  2km = 2x vyznačený okruh 

DĹŽKA TRATE: Hlavná trať má dĺžku 1 km. Má tvar ležatej osmičky = nekonečno. Východisko a miesto ukončenia trasy - Nádvorie školy ZŠ Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4, Veľký Krtíš. Bežecká trasa bude viesť po ulici Venevskej po chodníku medzi základnými školami popri ihrisku Permoník. Stočí sa doľava smer na ulicu Za poštou. Následne sa pobeží po ulici Za poštou a  popred ZŠ A.H. Škultétyho. Trať pokračuje po ulici Venevskej po chodníku medzi základnými školami popri ihrisku Permoník . Na konci chodníka sa tentokrát stočí vpravo smer na ulicu Nemocničnú. Následne bude pokračovať do areálu školy Vsevoloda Čechoviča.

Kategórie A, F bežia 1x vyznačený okruh. Kategória G beží 2x vyznačený okruh. Kategória  B -  50m v areáli školy, kategória C -  100m v areáli školy, kategória  D -  400m v areáli školy, kategória  E -  800m v areáli školy.

POVRCH: hlavná trať – asfalt. Detské trate – trávnatý povrch.
  
ŠATNE A TOALETY: V priestoroch telocvične ZŠ Vsevoloda Čechoviča.
 
TECHNICKÉ PODMIENKY: Účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa pravidiel atletiky. Ako súhlas sa považuje zaplatenie štartovného. Pretek sa uskutoční bez obmedzenia premávky za súčinnosti Mestskej polície a dobrovoľníkov. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté usporiadaním preteku. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú  starostlivosť na pretekoch.
                                           
OBČERSTVENIE: Po ukončení pretekov.        

CENY: Prví traja v každej kategórií s výnimkou kategórie G.

Rozhodca : Mgr. Lenka Klimentová

Zodpovedná osoba za preteky: Mgr Andrea Lajková

Spoluorganizátori: Občianske združenie Bežci VK

Predsedníčka SRRZ pri ZŠ Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4, Veľký Krtíš: Martina Babiarová