Mikulášsky beh nádeje

 • Pretek
kedy?
10:00
9. dec 2023
kde?
Veľký Krtíš
Základná škola Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4

Prihlásiť sa môžete elektronicky od 8.11.2023 do 7.12.2023.

Štartovné

Trať pre kočíky

 • od 8.11.2023 do 7.12.2023 3,00 €

Trať Svätojánske mušky

 • od 8.11.2023 do 7.12.2023 3,00 €

Trať Mini svetielka

 • od 8.11.2023 do 7.12.2023 3,00 €

Trať Midi svetielka

 • od 8.11.2023 do 7.12.2023 3,00 €

Trať Maxi svetielka

 • od 8.11.2023 do 7.12.2023 3,00 €

Trať Svetielka

 • od 8.11.2023 do 7.12.2023 3,00 €

Trať Svetlá

 • od 8.11.2023 do 7.12.2023 5,00 €

Trať Supersvetlá

 • od 8.11.2023 do 7.12.2023 5,00 €

Zaplatiť môžete cez bez platby .
Zaplatené štartovné sa späť nevracia!

Miesto

Veľký Krtíš - Základná škola Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4

Kategórie

 • Svetielka v kočíkoch (2021 - 2023)
 • Svätojánske mušky (dievčatá) (2020 - 2022)
 • Svätojánske mušky (chlapci) (2020 - 2022)
 • Mini svetielka (dievčatá) (2017 - 2019)
 • Mini svetielka (chlapci) (2017 - 2019)
 • Midi svetielka (dievčatá) (2013 - 2016)
 • Midi svetielka (chlapci) (2013 - 2016)
 • Maxi svetielka (dievčatá) (2008 - 2012)
 • Maxi svetielka (chlapci) (2008 - 2012)
 • Svetielka (juniorky) (2006 - 2007)
 • Svetielka (juniori) (2006 - 2007)
 • Svetlá (ženy) (1954 - 2005)
 • Svetlá (muži) (1954 - 2005)
 • Supersvetlá (ženy) (1924 - 1953)
 • Supersvetlá (muži) (1924 - 1953)

Trate

Trať pre kočíky 1 km
Trať Svätojánske mušky 0.05 km
Trať Mini svetielka 0.1 km
Trať Midi svetielka 0.4 km
Trať Maxi svetielka 0.8 km
Trať Svetielka 1 km
Trať Svetlá 2 km
Trať Supersvetlá 2 km

P R O P O Z Í C I E
2. ročníka 

Mikulášsky beh nádeje

USPORIADATEĽ:  SRRZ pri ZŠ Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4, 990 01 Veľký Krtíš
TERMÍN A MIESTO: 09. december 2023 (sobota), nádvorie školy Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4  vo Veľkom Krtíši

Deti štartujú od 10:00 hod.

Dospelí o 11:00 hod.

ZAMERANIE: Našim úsilím je zorganizovať  športovo - charitatívne podujatie, kde by sa skĺbila radosť z pohybu, vďačnosť  z toho, že môžeme športovať s ochotou pomôcť deťom bojujúcim s onkologickým ochorením. Účelom podujatie je pozdvihnúť vedomie občanov o tak závažnej chorobe, akou je rakovina. Podporiť deti, ktoré bojujú s touto chorobou. Viesť širokú verejnosť k športu a solidarite.

Touto formou by sme chceli vyjadriť týmto deťom a ich rodinám podporu v neľahkej situácii a dobrovoľné  štartovné venovať organizácii Svetielko nádeje, ktoré týmto rodinám pomáha už 20 rokov.

Spoločne dokážme, že pomoc je možná a že najdôležitejším na tejto ceste je slovíčko nádej...a nádej je nekonečná. Preto sme si ako symbol tohto behu zvolili ∞(symbol nekonečna). 

Tento symbol bude charakteristický aj tvarom trate, ktorú budú bežci bežať.


PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 7. decembra 2023 na www.misosport.sk, kde je uvedený registračný link

ŠTARTOVNÉ:  Deti 3.-€ + ∞ (nekonečno) možnosť dobrovoľného štartovného, dospelí 5.-€ + ∞ (nekonečno) možnosť dobrovoľného štartovného

PLATBA: Na mieste pretekov pri prevzatí štartovného čísla.

V CENE ŠTARTOVNÉHO JE:  Občerstvenie a účastnícka medaila pre všetkých pretekárov súťažiacich vo všetkých kategóriách.

Detské kategórie a juniori budú prvé tri miesta ocenené vecnými cenami.

Výťažok zo štartovného a všetky finančné dary budú venované Svetielku nádeje pre deti bojujúce s rakovinou.

PREZENTÁCIA: najneskôr 20 min. pred štartom svojej kategórie na nádvorí školy Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4  vo Veľkom Krtíši, kde je štart aj cieľ pretekov.
 
KATEGÓRIE A PROGRAM:

A: 10:00 – svetielka v kočíkoch (rodičia s kočíkmi-  1km = 1x vyznačený okruh

B: 10.00 – Svätojánske mušky (rok narodenia 2020 a mladší)   -  50m v areáli školy  

C: 10.10 – Mini svetielka  (rok narodenia 2019 - 2017-  100m v areáli školy  

D: 10.20 – Midi svetielka – (rok narodenia 2016 - 2013-  400m v areáli školy  

E: 10.30 – Maxi svetielka – (rok narodenia 2012 - 2008-  800m v areáli školy  

F: 10.45 – Svetielka – (juniori) -  1km = 1x vyznačený okruh 

G: 11.00 – Svetlá – (muži/ženy 18 a viac rokov-  2km = 2x vyznačený okruh 

H: 11.00 - Supersvetlá - (muži/ženy 70 a viac rokov) -  2km = 2x vyznačený okruh

DĹŽKA TRATE: Hlavná trať má dĺžku 1 km. Má tvar ležatej osmičky = nekonečno. Východisko a miesto ukončenia trasy - Nádvorie školy ZŠ Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4, Veľký Krtíš. Bežecká trasa bude viesť po ulici Venevskej po chodníku medzi základnými školami popri ihrisku Permoník. Stočí sa doľava smer na ulicu Za poštou. Následne sa pobeží po ulici Za poštou a  popred ZŠ A.H. Škultétyho. Trať pokračuje po ulici Venevskej po chodníku medzi základnými školami popri ihrisku Permoník . Na konci chodníka sa tentokrát stočí vpravo smer na ulicu Nemocničnú. Následne bude pokračovať do areálu školy Vsevoloda Čechoviča.

Kategórie A, F bežia 1x vyznačený okruh. Kategória G, H beží 2x vyznačený okruh. Kategória  B -  50m v areáli školy, kategória C -  100m v areáli školy, kategória  D -  400m v areáli školy, kategória  E -  800m v areáli školy.

POVRCH: hlavná trať – asfalt. Detské trate – trávnatý povrch.
  
ŠATNE A TOALETY: V priestoroch telocvične ZŠ Vsevoloda Čechoviča.
 
TECHNICKÉ PODMIENKY: Účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa pravidiel atletiky. Ako súhlas sa považuje zaplatenie štartovného. Pretek sa uskutoční bez obmedzenia premávky za súčinnosti Mestskej polície a dobrovoľníkov. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté usporiadaním preteku. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú  starostlivosť na pretekoch.
                                           
OBČERSTVENIE: Po ukončení pretekov.        

CENY: Prví traja v každej kategórií. Kategória G,H - prví traja budú ocenení medailou.

Rozhodca : Mgr. Lenka Klimentová

Zodpovedná osoba za preteky: Mgr Andrea Lajková

Spoluorganizátori: Občianske združenie Bežci VK

Predsedníčka SRRZ pri ZŠ Vsevoloda Čechoviča, Komenského 4, Veľký Krtíš: Martina Babiarová                   

Pokladník: Mgr. Monika Krajčíková

IBAN: SK 31 0900 0000 0003 9054 0845         

 

Zoznam prihlásených

Trať pre kočíky - 1 km (0 športovcov)

Meno

Trať Svätojánske mušky - 0.05 km (4 športovci)

Meno
1. Jasmína Tuhárska
2. Jakub Púpava
3. Lukáš Juhoš
4. Jakub Bartek

Trať Mini svetielka - 0.1 km (17 športovcov)

Meno
1. Mia Púpavová
2. Michal Kliment
3. Michaela Hrušková
4. Tobias Michalov
5. Melissa Michalová
6. Hana Barjaková
7. Martin Mikula
8. Dušan Kurák
9. Hanka Kuráková
10. Maxim Balga
11. Dominik Balga
12. Pavel Šalamún
13. Daniela Kiss
14. Sonia Kiss
15. Samuel Šár
16. Filip Bartek
17. Barbora Kuviková

Trať Midi svetielka - 0.4 km (21 športovcov)

Meno
1. Ninka Klimentová
2. Matúš Hudec
3. Katarína Hrušková
4. Tobias Michalov
5. Jakub Herman
6. Jozef Karlovský
7. Dávid Ivanič
8. Jakub Juhoš
9. Tomáš Orlai
10. Diana Hybska
11. Eliáš Beňo
12. Eliška Šalamúnová
13. Hana Ivičičova
14. Samuel Nyifor
15. Monika Krajčíková
16. Marek Zdechovan
17. Michaela Priadková
18. Sofia Šulcova
19. Tomáš Urbán
20. Viktória Tomaškinová
21. Sofia Ondrejková

Trať Maxi svetielka - 0.8 km (22 športovcov)

Meno
1. Martin Bodnár
2. Alex Čapla
3. Veronika Hrušková
4. Lukáš Orlai
5. Ivan Vonkomer
6. Andrea Klátiková
7. Richard Nyifor
8. Laura Molnárová
9. Vanessa Oračková
10. Petra Barcíková
11. Dávid Oláh
12. Vanessa Oračková
13. Vladimír Koreň
14. Richard Suja
15. Elizabeth Kortišová
16. Dárius Oláh
17. Andrea Klátiková
18. Andrea Klátiková
19. Júlia Klátiková
20. Marek Humenaj
21. Lea Boľfová
22. Ján Ondrejkov

Trať Svetielka - 1 km (2 športovci)

Meno
1. Martin Bodnar
2. Jakub Juhoš

Trať Svetlá - 2 km (18 športovcov)

Meno
1. Michael Kázmér
2. Lenka Kováčová
3. Andrea Lajková
4. Lenka Klimentová
5. Veronika Hrušková
6. Maxim Ďurica
7. Ján Greguš
8. Jozef Karlovsky
9. Dušan Drienovský
10. Martin Mikula
11. Lucia Orlaiova
12. Eva Šalamúnová
13. Branislav Marko
14. Simon Filkus
15. Marek Číri
16. Marta Kminiaková
17. Marek Zdechovan
18. Anna Nikolová

Trať Supersvetlá - 2 km (1 športovec)

Meno
1. Blanka Karabová