Nemčiansky kros

 • Pretek
kedy?
09:50
4. máj 2024
kde?
Hontianske Nemce, okres Krupina
Futbalové ihrisko Hontianske Nemce

Štartovné

Hlavný beh

 • od 12.2.2024 do 31.3.2024 10,00 €
 • od 1.4.2024 do 2.5.2024 13,00 €

Hobby beh

 • od 12.2.2024 do 31.3.2024 10,00 €
 • od 1.4.2024 do 2.5.2024 13,00 €

Trať mladší žiaci/žiačky

 • od 12.2.2024 do 2.5.2024 zadarmo

Trať starší žiaci/žiačky

 • od 12.2.2024 do 2.5.2024 zadarmo

Trať dorastenci/dorastenky

 • od 12.2.2024 do 2.5.2024 zadarmo
 • od 12.2.2024 do 2.5.2024 zadarmo

Miesto

Hontianske Nemce, okres Krupina - Futbalové ihrisko Hontianske Nemce

Kategórie

 • Muži do 39 rokov (1985 - 2008)
 • Muži do 49 rokov (1975 - 1984)
 • Muži od 50 rokov (1925 - 1974)
 • Ženy do 39 rokov (1985 - 2008)
 • Ženy do 49 rokov (1975 - 1984)
 • Ženy od 50 rokov (1925 - 1974)
 • Muži hobby (1925 - 2008)
 • Ženy hobby (1925 - 2008)
 • Mladší žiaci (2011 - 2012)
 • Mladšie žiačky (2011 - 2012)
 • Starší žiaci (2009 - 2010)
 • Staršie žiačky (2009 - 2010)
 • Dorastenci (2007 - 2008)
 • Dorastenky (2007 - 2008)

Trate

Hlavný beh 10 km

Povrch: Prevažne horská/poľná cesta, asfalt. Odporúčame trailové tenisky

Hobby beh 6.2 km

Povrch: Prevažne horská/poľná cesta, asfalt. Odporúčame trailové tenisky. 

Trať mladší žiaci/žiačky 0.3 km
Trať starší žiaci/žiačky 0.6 km
Trať dorastenci/dorastenky 1 km

Všeobecné informácie:

Názov podujatia: Nemčiansky kros 

Organizátor: Obec Hontianske Nemce, okres Krupina 

Dátum konania: 4.5.2024 

Miesto konania: Areál futbalového ihriska v Hontianskych Nemciach 

Kontakt na organizátora: Šimon Wahlandt: simonwahlandt@gmail.com, Obec Hontianske Nemce: obec@hontianskenemce.sk, 0455591609 

Registrácia: Online do 2.5.2024 na www.misosport.sk, alebo na mieste konania v sobotu 4.5.2024 do 9:30. 

Prezentácia a vyzdvihnutie čísiel: Areál futbalového ihriska od 8:00 do 9:30. 

Meranie časov: Časy budú merané pomocou čipov. Bez elektronického čipu nemôže byť výkon zaznamenaný a ohodnotený. 

Zázemie: K dispozícii sú šatne futbalového klubu. Súťažiaci majú možnosť prezliecť sa a osprchovať sa. V priestoroch klubu sú tiež k dispozícii toalety. V priestore štartu a cieľa bude prítomná zdravotná pomoc. 

Výsledky: Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov sa bude konať o 12:00. Výhercov bude dekorovať starostka obce Hontianske Nemce. Oficiálne výsledky budú dostupné po skončení podujatia a na internetovej stránke www.misosport.sk. Pretekári budú zoradení podľa času od štartového výstrelu po prekročenie cieľa. 

Program:

09:50 Mladší žiaci/žiačky 2011 – 2012 * 300 m 

10:00 Starší žiaci/žiačky 2009 – 2010 * 600 m 

10:10 Dorastenci/Dorastenky 2007 – 2008 * 1000 m 

10:30 Muži/Ženy * 10 km/hobby

10:35 Škôlkari/Škôlkarky 2019 a mladší 100 m 

10:45 Prípravka 2015 – 2016 200 m 

10:55 Najmladší žiaci/žiačky 2013 – 2014 200 m 

* - kategórie budú merané elektronickou časomierou. 

Štart a cieľ bude na ceste nad ihriskom. Detské kategórie budú pretekať na futbalovom ihrisku. 

Štartovné:

Hlavná kategória (10 km): 

▪ do 30.3.2024 na www.misosport.sk – 10€ 

▪ do 2.5.2024 na www.misosport.sk – 13€ 

▪ v deň podujatia na mieste – 15€ 

Detské kategórie od škôlkarov po darastencov: 

▪ do 2.5.2024 na www.misosport.sk – zadarmo 

▪ v deň podujatia na mieste – zadarmo

Platba v deň podujatie je možná len v hotovosti. 

Štartovné zahŕňa: pamätné štartovné číslo, občerstvenie na trati, v cieli a po pretekoch (guláš, kofola), elektronické meranie časov, fotoreport, pre detské kategórie sladká odmena v cieli 

Ceny: Prví traja pretekári v každej kategórii získavajú diplom a medailu. Prví traja pretekári v absolútnom poradí (za mužov a ženy) získavajú vecne ceny plus pohar. Oceňovať sa bude aj najrýchlejší Nemčan a Nemčanka v behu na 10 km.

Upozornenie: Pretekár, ktorý sa registruje či už online alebo na mieste súhlasí s nasledovným: Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam svoj súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel preteky s názvom “Nemčiansky kros“ a taktiež na uverejnenie fotografií v súvislosti s podujatím a prehlasujem že nemám zdravotné problémy, som dostatočne pripravený na štart na podujatie, prehlasujem, že sa podujatia zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Prehlasujem, že som si vedomý toho, že nesiem všetku zodpovednosť a riziká spojené s mojou účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá vznikne mne alebo ju spôsobím organizátorovi či ďalším partnerom podujatia a všetkým tretím osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľajú na podujatí, pred, počas ako aj po podujatí. Prehlasujem, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora a tretích osôb. Prehlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a všetkému som porozumel.