Medzinárodný Novohradský Maratón

 • Pretek
kedy?
14:00
20. aug 2022
kde?
Salgotarján, Lučenec
Salgotarján, Lučenec

Štartovné

Hlavná trať

 • od 1.6.2022 do 16.8.2022 18,00 €

Štafeta 4x4

 • od 1.6.2022 do 16.8.2022 55,00 €

Štafeta 2x2

 • od 1.6.2022 do 16.8.2022 40,00 €

Miesto

Salgotarján, Lučenec - Salgotarján, Lučenec

Kategórie

 • A muži maratón (1983 - 2007)
 • B muži maratón (1922 - 1982)
 • C ženy maratón (1983 - 2007)
 • D ženy maratón (1922 - 2007)
 • E muži štafeta 4x4 (1922 - 2007)
 • F ženy štafeta 4x4 (1922 - 2007)
 • G štafeta mix 4x4 (1922 - 2007)
 • H muži štafeta 2x2 (1922 - 2007)
 • I ženy štafeta 2x2 (1922 - 2007)

Trate

Hlavná trať 42.2 km

Salgótarján - Somoskoujfalu - Šiatorská Bukovinka - Radzovce - Čakanovce - Rátka - Trebeľovce - Rapovce - Lučenec

Štafeta 4x4 42.2 km

Salgótarján - Somoskoujfalu - Šiatorská Bukovinka - Radzovce - Čakanovce - Rátka - Trebeľovce - Rapovce - Lučenec

Úseky: 11km, 10km, 10,7km, 10,5km

Štafeta 2x2 42.2 km

Salgótarján - Somoskoujfalu - Šiatorská Bukovinka - Radzovce - Čakanovce - Rátka - Trebeľovce - Rapovce - Lučenec

Úseky: 21km, 21,2km

 

Medzinárodný  Novohradský Maratón - Salgótarján - Lučenec

Všeobecné ustanovenia:

Dátum a miesto konania: 20. august 2022 Salgótarján -Lučenec

Organizátor: OZ NOVOHRAD, Mesto Lučenec, Mesto Salgótarján

Predseda organizačného výboru: Mgr. Pavol Baculík, Dániel Zoltán

Riaditeľ preteku a traťe : Marian Duzbaba 

 

Technické ustanovenia:

Prihlášky:  Online - do 16. augusta 2022  na www.misosport.sk

* štartovné 18€ /maratón/

* štartovné 55€ /štafeta 4 pretekári/

* štartovné 40€ /štafeta 2 pretekári/

Do poznámky pre prijímateľa uviesť: meno/ mená pretekárov, za ktorých je platené štartovné. 

!!!Pretekár sa považuje za platne prihláseného až po úhrade štartovného!!!

Prosíme pretekárov aby na prihlásenie využívali hlavne ON-LINE registráciu .Registrácia na mieste prezentácie bude obmedzená vzhľadom na maximálny limit účastníkov ktorý je 120 pretekárov.

 

PREZENTÁCIA: V ŠALGÓTARJÁNE

20.augusta 2022 od 11:00 do 13:30  v Salgótarjáne

 

Program pretekov:

11:00– 13:30- REGISTRÁCIA pretekárov v deň konania pretekov - Salgótarján

13:35 – 13:50 - poučenie pretekárov, zahájenie 5.ročníka M.N.M.

14:00–slávnostný štart bežcov

14:00 – 18:00 - sprievodný program v priestoroch cieľu – Dni mesta Lučenec

18:30– dekorovanie víťazov na hlavnom pódiu v Lučenci

 

Trať pretekov: 

Salgótarján, Somoskőujfalu, Šiatorská Bukovina, Radzovce, Čakanovce, Rátka,Trebeľovce,Rapovce, Lučenec

Štafetu tvoria 2- 4 členovia.

Prvý člen štafety môže byť klasifikovaný aj v celkovom hodnotení maratónu (po odovzdávke prvého úseku pokračuje ďalej po maratónskej trati podmienka je že musí mať štartové číslo aj maratónu).

Časový limit pre maratón: 5 hod.

Kategórie: Maximálny účastnícky limit spolu je 120 pretekárov!

A Maratón muži 18 - 39 rokov

B Maratón muži nad  40  rokov

C Maratón ženy  18 - 39 rokov

D Maratón ženy nad   40 rokov

 

E Štafeta 4x4 - muži

F Štafeta 4x4- ženy

G Štafeta 4x4-  zmiešaná

Úseky:1.-11km , 2.-10km , 3.-10,7km , 4. -10,5km

                        

H Štafeta 2x2 –muži

I Štafeta 2x2 –ženy

Úseky:1 – 21km , 2 – 21,20km

 

Ceny:  športové trofeje pre prvých troch víťazov v každej kategórii. Pamätné medaile pre všetkých pretekárov ktorý prebehnú cieľom.

Absolútny víťaz  MUŽ / ŽENA maratón s najlepším časom dostáva finančnú odmenu: 200,-€ 

Absolútny víťaz ŠTAFETA s najlepším časom dostane finančnú odmenu : 300,-€ 

 

Občerstvenie na trati: Občerstvenie bude po každom piatom kilometri maratónu na trati./minerálna voda ,kofola ,ovocie, + špongia na ovlaženie/

Štartovné zahŕňa: štartové číslo, meraní čas el. časomierou,  pamätná medaila po dobehnutí do cieľa, občerstvenie na trati, zdravotná služba na trati a v cieli, občerstvenie v cieli (nápoj, jedlo), šatne v cieli

Zdravotná služba: štart Salgótarján – hranica Šomoška zabezpečuje (HU), Hranica Šomoška – cieľ Lučenec zabezpečuje (SVK)

Výsledky maratónu budú zverejnené na stránke www.misosport.sk , mesta Lučenec a FB Medzinárodný Novohradský Maratón Lučenec –Šalgotarián do 24 hodín.

 

Záverečné ustanovenia , PODMIENKY REGISTRÁCIE

            Samostatne sa registrovať na podujatie môžu len osoby od veku 18 rokov. Mladšie osoby môže registrovať na podujatie len ich zákonný zástupca. Podmienkou on-line registrácie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení.

Maratón sa uskutoční podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Preteky sa konajú bez vylúčenia cestnej premávky s doprovodným vozidlom a vytvorením organizačno-riadiacich bodov na križovatkách náležite poučenými osobami. 

Pretekári vo všetkých súťažných kategóriách štartujú na vlastné nebezpečie a vlastné náklady, resp. na náklady vysielajúcej organizácie.

Pretekár (Maratónec, Štafetár) si zabezpečí z cieľa transport späť do priestorov štartu sám ako aj na a z odovzdávacích miest.                                       

   Mgr. Pavol BACULÍK                     Dániel Zoltán                                Marian Duzbaba 

       organizátor (SVK)                       organizátor (HU)                              riaditeľ preteku