Pliešovce v pohybe

 • Pretek
kedy?
11:30
25. jún 2022
kde?
Pliešovce
Pliešovce, Školská ul., areál futbalového ihriska

Prihlásiť sa môžete elektronicky od 12.5.2022 do 24.6.2022.

Štartovné

Hlavné preteky

 • od 12.5.2022 do 24.6.2022 8,00 €
 • na mieste 10 €

Beh Zdravia

 • od 12.5.2022 do 24.6.2022 8,00 €
 • na mieste 10 €

Zaplatiť môžete cez bankový prevod, online platba kartou alebo na mieste.
Zaplatené štartovné sa späť nevracia!

Miesto

Pliešovce - Pliešovce, Školská ul., areál futbalového ihriska

Kategórie

 • A1 juniori beh zdravia (2005 - 2008)
 • B1 juniorky beh zdravia (2005 - 2008)
 • C1 muži beh zdravia (1922 - 2004)
 • D1 ženy beh zdravia (1922 - 2004)
 • E1 muži hlavný beh (1983 - 2004)
 • F1 muži hlavný beh (1922 - 1982)
 • G ženy hlavný beh (1983 - 2004)
 • H ženy hlavný beh (1922 - 1982)

Trate

Beh Zdravia 4 km s prevýšením 24 metrov

Trasa je kombináciou asfaltu a prírodného terénu v pomere 50/50.  Štart je pri futbalovom ihrisku, pokračuje po Školskej ulici, smerom k parku, po vyznačenej trase na Družstevnú ulicu, pokračuje sa po Hrádockej ulici smerom na Fraňa Kráľa. Na konci ulici Fraňa Kráľa sa na križovatke pri stĺpe pokračuje po Saskej lúke prírodným terénom ku drevenému mostu pri potoku, kde sa môžu bežci osviežiť nápojom a vracajú sa späť smerom ku bytovkám, kde dole kopcom pokračujú, prejdú popri katolíckom kostole a o pár metrov ich už čaká cieľ pri futbalovom ihrisku.

Hlavné preteky 8 km s prevýšením 48 metrov

Trasa je kombináciou asfaltu a prírodného terénu v pomere 50/50.  Štart je pri futbalovom ihrisku, pokračuje po Školskej ulici, smerom k parku, po vyznačenej trase na Družstevnú ulicu, pokračuje sa po Hrádockej ulici smerom na Fraňa Kráľa. Na konci ulici Fraňa Kráľa sa na križovatke pri stĺpe pokračuje po Saskej lúke prírodným terénom ku drevenému mostu pri potoku, kde sa môžu bežci osviežiť nápojom a vracajú sa späť smerom ku bytovkám, kde dole kopcom pokračujú, prejdú popri katolíckom kostole a o pár metrov ich už čaká cieľ pri futbalovom ihrisku. Okruh sa beží 2x.

Kedy: 25.6.2022 od 10:00 hod

Kde:  Pliešovce, areál futbalového ihriska na Školskej ulici

Štartovné:

Hlavný beh: do 24.6.2022 8,-€, na mieste 10,-€

Beh zdravia: do 24.6.2022 8,-€, na mieste 10,-€

Detské behy:  Iba na mieste 2,€   pre kategórie C-F

                   

Kategórie:

DETSKÉ BEHY:        

10:00 hod. – Drobci – kategória A (2-3 roky) – drobci idú na odrážadlách alebo bežia v sprievode dospelej osoby 

10:15 hod. . Predškoláci – kategória B (4-5rokov) – bežia trasu dlhú 150m po Školskej ulici

10:30 hod. – Školáci – 1.stupeň- kategória C chlapci/dievčatá (6-7 rokov) – bežia trasu dlhú 350m so štartom pri futbalovom ihrisku a pokračujú po vyznačenej trase po Školskej ulici

10:45 hod. – Školáci – 1.stupeň – kategória D chlapci/dievčatá (8-10 rokov)- bežia trasu dlhú 450m so štartom pri ihrisku a pokračujú po vyznačenej trase smerom k parku a späť do cieľa pri ihrisku

11:00 hod. – Školáci – 2.stupeň – kategória E chlapci/dievčatá (11-12 rokov) c – trasa dlhá 800m so štartom pri ihrisku smerom po Školskej ulici k parku, ďalej po vyznačenej trase smerom k Obecnému úradu a späť k cieľu pri ihrisku

11:15 hod. – Školáci – 2.stupeň – kategória F chlapci/dievčatá (13-15 rokov)- trasa dlhá 980m so štartom pri ihrisku smerom po Školskej ulici k parku, ďalej po vyznačenej trase smerom k Obecnému úradu, ku evanjelickému kostolu, popri detskom ihrisku a späť k cieľu pri ihrisku.           

BEH ZDRAVIA 4km A HLAVNÝ BEH 8km o 11:30 hod.: (s prevýšením 48m)

Trasa je rovnaká pre všetkých bežcov, tzn., že beh zdravia aj hlavný beh bežia všetci spolu, s tým rozdielom, že trasu hlavný beh si bežci odbehnú 2x tú istú trasu. Trasa je kombináciou asfaltu a prírodného terénu v pomere 50/50.  Štart je pri futbalovom ihrisku, pokračuje po Školskej ulici, smerom k parku, po vyznačenej trase na Družstevnú ulicu, pokračuje sa po Hrádockej ulici smerom na Fraňa Kráľa. Na konci ulici Fraňa Kráľa sa na križovatke pri stĺpe pokračuje po Saskej lúke prírodným terénom ku drevenému mostu pri potoku, kde sa môžu bežci osviežiť nápojom a vracajú sa späť smerom ku bytovkám, kde dole kopcom pokračujú, prejdú popri katolíckom kostole a o pár metrov ich už čaká cieľ pri futbalovom ihrisku.

Prezentácia: 8:30-11:15 hod

Je potrebné, aby sa každý účastník, ktorý sa ide zaregistrovať na mieste, dostavil najmenej 15min. pred začiatkom svojej kategórie.

Štartovné:

Štartovné zahŕňa servis na trati, meranie času čipovou časomierou, guľáš, nápoj (pivo/kofola, vinea),štartovný balíček

Pre prvých 80 detských registrovaných, ktorí si prevezmú štartovné číslo pre detské kategórie je pripravená medaila.

Parkovanie: pri futbalovom ihrisku

Šatne a toalety: v priestoroch futbalového ihriska 

Ceny: Prví traja z každej kategórii budú ocenení medailou a vecnými cenami

Sprievodný program:  športy ako detská atletika, tenis, ping-pong, futbal, florbal, volejbal

Upozornenie: Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a prihlásením sa na preteky potvrdzuje, že je zdravotne spôsobilý absolvovať ich. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenností. 

Informácie: Kristína Babinská: Email: babinskakristina83@gmail.com mobil: 0904 609 631