Pliešovce v pohybe

 • Pretek
kedy?
10:45
17. jún 2023
kde?
Pliešovce
Pliešovce, Školská ul., areál futbalového ihriska

Štartovné

Beh Zdravia

 • od 1.4.2023 do 16.6.2023 8,00 €
 • na mieste 10 €

Hlavné preteky

 • od 1.4.2023 do 16.6.2023 8,00 €
 • na mieste 10 €

Miesto

Pliešovce - Pliešovce, Školská ul., areál futbalového ihriska

Kategórie

 • A1 juniori beh zdravia (2006 - 2018)
 • B1 juniorky beh zdravia (2006 - 2018)
 • C1 muži beh zdravia (1924 - 2005)
 • D1 ženy beh zdravia (1924 - 2005)
 • E1 muži hlavný beh do 39r (1984 - 2005)
 • F1 muži hlavný beh od 40r (1924 - 1983)
 • G ženy hlavný beh do 39r (1984 - 2005)
 • H ženy hlavný beh od 40r (1924 - 1983)

Trate

Beh Zdravia 4 km s prevýšením 24 metrov

Trasa je kombináciou asfaltu a prírodného terénu v pomere 50/50.  Štart je pri futbalovom ihrisku, pokračuje po Školskej ulici, smerom k parku, po vyznačenej trase na Družstevnú ulicu, pokračuje sa po Hrádockej ulici smerom na Fraňa Kráľa. Na konci ulici Fraňa Kráľa sa na križovatke pri stĺpe pokračuje po Saskej lúke prírodným terénom ku drevenému mostu pri potoku, kde sa môžu bežci osviežiť nápojom a vracajú sa späť smerom ku bytovkám, kde dole kopcom pokračujú, prejdú popri katolíckom kostole a o pár metrov ich už čaká cieľ pri futbalovom ihrisku.

Hlavné preteky 8 km s prevýšením 48 metrov

Trasa je kombináciou asfaltu a prírodného terénu v pomere 50/50.  Štart je pri futbalovom ihrisku, pokračuje po Školskej ulici, smerom k parku, po vyznačenej trase na Družstevnú ulicu, pokračuje sa po Hrádockej ulici smerom na Fraňa Kráľa. Na konci ulici Fraňa Kráľa sa na križovatke pri stĺpe pokračuje po Saskej lúke prírodným terénom ku drevenému mostu pri potoku, kde sa môžu bežci osviežiť nápojom a vracajú sa späť smerom ku bytovkám, kde dole kopcom pokračujú, prejdú popri katolíckom kostole a o pár metrov ich už čaká cieľ pri futbalovom ihrisku. Okruh sa beží 2x.

Organizátor: OZ Pliešovce v pohybe

Kedy: 17.6.2023 od 08:30 hod.

Kde:  Pliešovce, areál futbalového ihriska na Školskej ulici

Štartovné:

 • Hlavný beh: do 16.6.2023 do 20:00 hod. = 8,-€,  Na mieste v deň podujatia  = 10,-€
 • Beh zdravia: do 16.6.2023 do 20:00 hod. = 8,-€, Na mieste v deň podujatia = 10,-€

Detské behy (kategória C-F)- platba možná iba na mieste = 2,-€, v cene štartovný balíček.       

Kategórie a časy štartu detských behov (registrácia na mieste):

09:15 hod. – Drobci – kategória A (2-3 roky) – drobci idú na odrážadlách alebo bežia v sprievode dospelej osoby 

09:30 hod. . Predškoláci – kategória B (4-5rokov) – bežia trasu dlhú 150m po Školskej ulici

09:45 hod. – Školáci – 1.stupeň- kategória C (6-7 rokov) – bežia trasu dlhú 350m so štartom pri futbalovom ihrisku a pokračujú po vyznačenej trase po Školskej ulici

10:00 hod. – Školáci – 1.stupeň – kategória D (8-10 rokov)- bežia trasu dlhú 450m so štartom pri ihrisku a pokračujú po vyznačenej trase smerom k parku a späť do cieľa pri ihrisku

10:15 hod. – Školáci – 2.stupeň – kategória E (11-12 rokov) – trasa dlhá 800m so štartom pri ihrisku smerom po Školskej ulici k parku, ďalej po vyznačenej trase smerom k Obecnému úradu a späť k cieľu pri ihrisku

10:30 hod. – Školáci – 2.stupeň – kategória F(13-14 rokov)- trasa dlhá 980m so štartom pri ihrisku smerom po Školskej ulici k parku, ďalej po vyznačenej trase smerom k Obecnému úradu, ku evanjelickému kostolu, popri detskom ihrisku a späť k cieľu pri ihrisku.           

ŠTART: BEH ZDRAVIA 4km A HLAVNÝ BEH 8km o 10:45 hod.: (s prevýšením 48m)

Trasa je rovnaká pre všetkých bežcov, t.zn.,že beh zdravia aj hlavný beh bežia všetci spolu, s tým rozdielom, že trasu hlavný beh si bežci odbehnú 2x tú istú trasu. Trasa je kombináciou asfaltu a prírodného terénu v pomere 50/50.  Štart je pri futbalovom ihrisku, pokračuje po Školskej ulici, smerom k parku, po vyznačenej trase na Družstevnú ulicu, pokračuje sa po Hrádockej ulici smerom na Fraňa Kráľa. Na konci ulici Fraňa Kráľa sa na križovatke pri stĺpe pokračuje po Saskej lúke prírodným terénom ku drevenému mostu pri potoku, kde sa môžu bežci osviežiť nápojom a vracajú sa späť smerom ku bytovkám, kde dole kopcom pokračujú, prejdú popri katolíckom kostole a o pár metrov ich už čaká cieľ pri futbalovom ihrisku.

Prezentácia: 8:30-10:30 hod

Potrebné, aby každý účastník, ktorý sa ide zaregistrovať na mieste, sa dostavil najmenej 15min.pred začiatkom svojej kategórie. Prosíme účastníkov behu, aby dodržiavali predpísaný časový harmonogram.

Štartovné:

Štartovné zahŕňa servis na trati, meranie času čipovou časomierou, guľáš, nápoj (pivo/vinea),štartovný balíček a po dobehnutí do cieľa peknú účastnícku medailu

Pre prvých 80 registrovaných detí je pripravená medaila a darček.

Ceny a medailu získajú prví traja výhercovia v každej kategórii.

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje časomiera Mišo, s.r.o. zo Zvolena.

Parkovanie: pri futbalovom ihrisku

Šatne a toalety: v priestoroch futbalového ihriska

Uzávierka ulíc počas behov bude zabezpečená!

Sprievodný program:  športové aktivity ako detská atletika, tenis, stolný tenis, futbal, florbal, volejbal, penová show, balónová vojna, tvorivé dielne

Upozornenie: Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a prihlásením sa na preteky potvrdzuje, že je zdravotne spôsobilý absolvovať ich. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenností.

Srdečne pozývame všetkých športových priaznivcov!

Informácie: Kristína Babinská: Email: babinskakristina83@gmail.com Mobil: 0904 609 631