Ponickými kiarmi - cyklistická časovka

 • Pretek
kedy?
10:00
9. sep 2023
kde?
Poniky, okr. Banská Bystrica,
Poniky

Štartovné

Hlavná Trať

 • od 1.5.2023 do 8.9.2023 5,00 €
 • na mieste 7 €

Miesto

Poniky, okr. Banská Bystrica, - Poniky

Kategórie

 • MO (2005 - 2008)
 • M1 (1988 - 2004)
 • M2 (1974 - 1987)
 • M3 (1924 - 1973)
 • Z0 (2005 - 2008)
 • Z1 (1979 - 2004)
 • Z2 (1924 - 1978)
 • ME elektro (1924 - 2008)
 • ZE elektro (1924 - 2008)

Trate

Hlavná Trať 3 km s prevýšením 230 metrov

Štart – Šalková – za odbočkou na Poľovnícku ulicu. Cieľ – najvyšší bod cesty Šalková - Poniky.

Trať-e bike 3 km s prevýšením 230 metrov

Štart – Šalková – za odbočkou na Poľovnícku ulicu. Cieľ – najvyšší bod cesty Šalková - Poniky.

Program podujatia:

8:30 -  09:45 registrácia

9:45  odvoz batožiny do cieľa

9:55   povinné poučenie pred štartom

10:00  štart kategórie elektro bike

10:15  štart ostatných kategórií

11:00 občerstvenie, guláš, futbalové ihrisko ŠK OPL Poniky

12:00 vyhlásenie výsledkov a tombola

Všetci účastníci pretekov v kategóriách M0 a Z0 musia predložiť pred štartom písomný súhlas rodičov, alebo rodičmi splnomocnených zákonných zástupcov so štartom účastníka pretekov.

Všetci pretekári štartujú na vlastné riziko a odporúča sa mať platné poistenie rizík spojených s účasťou na športovom podujatí. Organizátor nepreberá zodpovednosť za akýkoľvek úraz, poškodenie zdravia a straty majetku.

V kategórii elektrobicyklov môžu byť použité len štandardné bicykle s maximálnym výkonom 250 W, bez dodatočného zvýšenia výkonu a akéhokoľvek tuningu.

Víťazi jednotlivých kategórií získajú cyklistický dres, cena sa neudelí ak je počet pretekárov v cieli menší ako tri. Dres získa aj najstarší pretekár, najvzdialenejší účastník a najrýchlejší Poničan a Poničanka.

Všetci štartujúci musia jazdiť povinne s prilbou.

Počet pretekárov: limitovaný na 80 účastníkov v kategóriách M0, M1, M2, M3, Z0, Z1, Z2 a 40 účastníkov v kategóriách ME a ZE.

Meranie času:  elektronické s kontrolným kamerovým záznamom v cieli.

Registrácia: www.misosport.sk, sekcia cyklistika.

V prípade zrušenia pretekov v dôsledku protipandemických opatrení, alebo iných nepredvídateľných okolností sa zaplatené štartovné vracia.

Organizátor: Obec  Poniky, starostka – Ing. Jana Ondrejková

Organizačný výbor: 

riaditeľ pretekov: Igor Šalko 

vedúci trate: Jana Ondrejková

registrácia: Pavol Ondrejko