Primátorská desiatka Poprad

 • Pretek
kedy?
10:00
1. máj 2023
kde?
Poprad
Poprad Kvetnica, časť Strelnica

Štartovné

Hlavný beh

 • od 13.3.2023 do 27.4.2023 8,00 €

Deti1 ch/d

 • od 13.3.2023 do 27.4.2023 zadarmo

Deti2 ch/d

 • od 13.3.2023 do 27.4.2023 zadarmo

Najmladší žiaci/žiačky

 • od 13.3.2023 do 27.4.2023 zadarmo

Mladší žiaci/žiačky

 • od 13.3.2023 do 27.4.2023 zadarmo

Starší žiaci/žiačky

 • od 13.3.2023 do 27.4.2023 zadarmo

Dorast

 • od 13.3.2023 do 27.4.2023 zadarmo

Miesto

Poprad - Poprad Kvetnica, časť Strelnica

Kategórie

 • M (1984 - 2005)
 • M40 (1974 - 1983)
 • M50 (1964 - 1973)
 • M60 (1924 - 1963)
 • F (1984 - 2005)
 • F40 (1974 - 1983)
 • F50 (1924 - 1973)
 • Deti1 ch (2016 - 2022)
 • Deti1 d (2016 - 2022)
 • Deti2 ch (2014 - 2015)
 • Deti2 d (2014 - 2015)
 • Najmladší žiaci (2012 - 2013)
 • Najmladšie žiačky (2012 - 2013)
 • Mladší žiaci (2010 - 2011)
 • Mladšie žiačky (2010 - 2011)
 • Starší žiaci (2008 - 2009)
 • Staršie žiačky (2008 - 2009)
 • Dorastenci (2006 - 2007)
 • Dorastenky (2006 - 2007)

Trate

Hlavný beh 10 km s prevýšením 400 metrov
Deti1 ch/d 0.1 km
Deti2 ch/d 0.3 km
Najmladší žiaci/žiačky 0.6 km
Mladší žiaci/žiačky 1 km
Starší žiaci/žiačky 1.5 km
Dorast 3 km

1. ročník Primátorská desiatka 2023 konanej dňa 1. 5. 2023

Usporiadateľ: Mesto Poprad, MsÚ Poprad, Atletický klub Steeple Poprad

Termín a miesto: pondelok 1. máj 2023 otvorenie 9,45h, Poprad Kvetnica časť Strelnica

Štart kat. dospelí 1.5.2023 o 10,00h Poprad Kvetnica časť Strelnica

Štart kat. detí a mládež od 10,10h Poprad Kvetnica časť Strelnica

Prihlasovanie (registrácia): je kompletná po zaplatení štartovného on-line do 26.4.2023 18,00hod prostredníctvom www.misosport.sk

Registrácia 1.5.2023 od 8,00 h v modrom stane mesto Poprad oproti lomu Kvetnica časť Strelnica

Riaditeľ pretekov:. Ing. Jana Pálková

Hlavný rozhodca: Jozef Dubašák

Trať: Dorast a dospelí – povrch asfalt a terén

Deti – povrch asfalt

Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií

Informácie: Ing. Jana Pálková, MsÚ Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, č.t. 0910 890 486, e-mail: sport@msupoprad.sk

Štartovné: 8€ dospelý pokiaľ je prihláška online, 12€ na mieste pretekov. Deti a mládež zadarmo

Ceny: prví traja v každej kategórii obdržia diplomy a trofeje, suveníry, pre každého detského pretekára sladkosť

Protesty: protest s vkladom 10,-€ treba doručiť hlavnému rozhodcovi do 15 minút po skončení disciplíny písomne.

Vyhlásenie výsledkov: po skončení jednotlivých kategórii priebežne v priestoroch štart/cieľ

Dôležité upozornenie: Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, pokyny organizátorov a polície. Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie na tratiach. Počas pretekov nie je na trati z dôvodu bezpečnosti povolené pohybovať sa so psom, kočíkom, na bicykli či s inými kolesovými vozíkmi. Pre pretekárov z dôvodu bezpečnosti platí zákaz používania slúchadiel.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícii.

Časový limit: stanovený na 3:00hoh (do 13,00hod). Po tomto limite usporiadateľ negarantuje výsledkový a občerstvovací servis. O presiahnutom limite bude informovať záverečný cyklista, označený rozhodca alebo organizátori na občerstvovacej stanici.

V prípade, že bude v kategóriách menej ako 5 pretekárov – kategórie môžu byť zlúčené ale vyhodnotia sa samostatne tak ako je v rozpise.

Pri kategóriách do 17 rokov sa zlučujú mladšie kategórie do starších. Pri kategóriách nad 18 rokov sa zlučujú staršie kategórie do mladších.

Parkovanie: doprava do miesta podujatia individuálna. Parkovanie osobných automobilov bude možné v priestoroch Kvetnického lomu prípadne pri zverníku Kvetnica. Parkovanie bicyklov v priestoroch štart/cieľ pri Strelnici.

Usporiadateľ neručí za škody pretekárom vzniknuté ani nim spôsobené.

Ing. Jana Pálková, v.r., riaditeľ pretekov

Jozef Dubašák, v.r.,  hlavný rozhodca