Slatinskô prplenia

 • Pretek
kedy?
10:00
10. sep 2023
kde?
Zvolenská Slatina
Zvolenská Slatina, Boroviny

Štartovné

Hlavný beh

 • od 1.4.2023 do 8.9.2023 9,00 €
 • na mieste 12 €

Hobby beh

 • od 1.4.2023 do 8.9.2023 9,00 €
 • na mieste 12 €

Miesto

Zvolenská Slatina - Zvolenská Slatina, Boroviny

Kategórie

 • A muži (1984 - 2008)
 • B muži (1974 - 1983)
 • C muži (1964 - 1973)
 • D muži (1924 - 1963)
 • E ženy (1984 - 2008)
 • F ženy (1974 - 1983)
 • G ženy (1924 - 1973)
 • H muži hobby (1924 - 2008)
 • I ženy hobby (1924 - 2008)

Trate

Hlavný beh 11 km s prevýšením 260 metrov

Okruh chotárom obce cez „Záhradky“, „Kokavcová chata“, „Krvavník“ a  „Gorovec“, štart a cieľ na ihrisku v Borovinách, asfaltová cesta, štrková cesta, nespevnený lesný chodník, občerstvovacia stanica na cca 5 kilometri

Hobby beh 3 km s prevýšením 60 metrov

Okruh chotárom obce cez  „Krvavník“ a „Gorovec“, štart a cieľ na ihrisku v Borovinách, asfaltová cesta, lesná cesta

Registrácia:

Pre hlavné preteky online od 1.4.2023 do 8.09.2023 na http://www.misosport.sk/

osobne 10.09.2021 od 8:00 hod. do 9:30

Pri registrácií skautov v rámci Majstrovstiev uviesť do kolónky klub: SKAUT + názov zboru.

 

Prezentácia, vyzdvihnutie čísel:

osobne 10.09.2023 od 8:00 hod. v priestoroch štartu 

(Boroviny-Krvavník 685, 962 01 Zvolenská Slatina)

 

Meranie časov: 

elektronické čipy - hlavný pretek, hobby pretek

stopky – detské kategórie

 

WC, šatne a úschovňa:  v priestoroch štartu

 

V rámci hlavného behu budú 1. Majstrovstvá Slovenska skautov v trailovom behu:

Muži

Ženy

Pri registrácií skautov v rámci Majstrovstiev uviesť do kolónky klub: SKAUT + názov zboru.

Víťaz každej kategórie získava titul skautský Majster Slovenska a zároveň víkendový pobyt v skautskom centre vo Zvolenskej Slatine pre celý zbor. Pretekári na 1.– 3. mieste dostanú zaujímavé odmeny. Majstrom SR a medailistami môžu byť iba skauti registrovaní v Slovenskom Skautingu. 

 

Hobby beh

Muži

Ženy

 

Detské kategórie

0 – 7 rokov – 250m

7 – 15 rokov- 500m

 

ŠTART 10.09.2023

10:00 hod. – hlavný a hobby beh

9:40 hod. – detské kategórie

 

Štartovné:

9 € platba online cez platobnú bránu

alebo v hotovosti 12 € osobne 10.09.2023 v čase od 8:00 hod. do 9:30 (zaplatené štartovné sa späť nevracia).

Bežci s trvalým pobytom v obci Zvolenská Slatina 7€. 

Detské kategórie neplatia.

Štartovné zahŕňa: 

 • štartovné číslo,
 • meranie času elektronickým čipom,
 • občerstvenie na trati,
 • občerstvenie v cieli,
 • tombolový lístok
 • štartovací balíček
 • jedinečnú účastnícku medailu
 • ceny pre prvých troch v každej kategórii,

Vyhlásenie výsledkov: vyhlásenie výsledkov bude do 30 minút po dobehnutí posledného pretekára jednotlivých kategórií v priestoroch štartu, výsledky budú dostupné na www.misosport.sk/

Po vyhlásení výsledkov bude tombola.

Prvých 120 online registrovaných pretekárov má zabezpečený plnohodnotný balíček.

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku a zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch.