Slatinskô prplenia... len sa nevyprpliť!

 • Pretek
kedy?
10:00
25. sep 2021
kde?
Zvolenská Slatina
Zvolenská Slatina, časť Boroviny

Štartovné

Hlavný beh

 • od 18.8.2021 do 24.9.2021 8,00 €
 • Bežec s trvalým pobytom v obci Zvolenská Slatina 5,00 €

 • na mieste 10 €

Hobby beh

 • od 18.8.2021 do 24.9.2021 8,00 €
 • na mieste 10 €

Miesto

Zvolenská Slatina - Zvolenská Slatina, časť Boroviny

Kategórie

 • A muži (1982 - 2006)
 • B muži (1972 - 1981)
 • C muži (1962 - 1971)
 • D muži (1921 - 1961)
 • E ženy (1982 - 2006)
 • F ženy (1972 - 1981)
 • G ženy (1921 - 1971)
 • H hobby muži (1921 - 2006)
 • I hobby ženy (1921 - 2006)

Trate

Hlavný beh 11 km s prevýšením 260 metrov

Okruh chotárom obce cez „Záhradky“, „Kokavcová chata“, „Krvavník“ a  „Gorovec“, štart a cieľ na ihrisku v Borovinách, asfaltová cesta, štrková cesta, nespevnený lesný chodník, občerstvovacia stanica na cca 5 kilometri

Hobby beh 3 km s prevýšením 60 metrov

Okruh chotárom obce cez  „Krvavník“ a „Gorovec“, štart a cieľ na ihrisku v Borovinách, asfaltová cesta, lesná cesta

Registrácia:

Pre hlavné preteky online do 23.09.2021 na http://www.misosport.sk/

osobne 25.09.2021 od 8:00 hod. do 9:30

 

Prezentácia, vyzdvihnutie čísel:

osobne 25.09.2021 od 8:00 hod. v priestoroch štartu 

(Boroviny-Krvavník 685, 962 01 Zvolenská Slatina)

 

Meranie časov: 

elektronické čipy - hlavný pretek, hobby pretek

stopky – detské kategórie

 

WC, šatne a úschovňa:  v priestoroch štartu

 

Detské kategórie

0 – 7 rokov – 250m

7 – 15 rokov- 500m

 

ŠTART 25.09.2021

10:00 hod. – hlavný a hobby beh

9:40 hod. – detské kategórie

 

Štartovné:

8 € platba online cez platobnú bránu

alebo 8 € - platba  prevodom na účet IBAN: SK66 0900 0000 0051 2841 7430 (do správy pre prijímateľa uveďte BEH meno a priezvisko),

alebo v hotovosti 10 € osobne 25.09.2021 v čase od 8:00 hod. do 9:30 (zaplatené štartovné sa späť nevracia).

Bežci s trvalým pobytom v obci Zvolenská Slatina 5€. 

Detské kategórie neplatia.

Štartovné zahŕňa: 

 • štartovné číslo,
 • meranie času elektronickým čipom,
 • občerstvenie na trati,
 • občerstvenie v cieli,
 • ceny pre prvých troch v každej kategórii,

Vyhlásenie výsledkov: vyhlásenie výsledkov bude do 30 minút po dobehnutí posledného pretekára jednotlivých kategórií v priestoroch štartu, výsledky budú dostupné na www.misosport.sk/ . Po vyhlásení výsledkov bude tombola.

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku a zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch.

Vzhľadom na pandémiu ochorenia Covid-19 a s ňou spojenými protiepidemickými opatreniami sa organizátori behu Slatinskô prplenia 2021 vo Zvolenskej Slatine rozhodli organizovať 1. ročník behu v režime "OTP", keďže okres Zvolen bude v červenej farbe.

Beh je určený pre osoby plne zaočkované alebo s negatívnym výsledkom testu (RT PCR nie starší ako 72 hodín, antigénový test nie starší ako 48 hodín) alebo pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred menej, ako 180 dňami.

Režim "OTP" nám umožňuje zorganizovať beh pre väčší počet bežcov, preto veríme, že keď sa zúčastníte nášho behu, nebude pre vás prekážkou nám svoje potvrdenia preukázať pri prezentácii pred behom.