Šrégom nočným Zvolenom

  • Pretek
kedy?
19:00
4. apr 2023
kde?
Zvolen
T. G. Masaryka 24, Technická univerzita

Štartovné

Hlavný beh

  • od 15.2.2023 do 3.4.2023 10,00 €
  • na mieste 15 €

Miesto

Zvolen - T. G. Masaryka 24, Technická univerzita

Kategórie

  • A muži (1984 - 2008)
  • B muži (1974 - 1983)
  • C muži (1964 - 1973)
  • D muži (1923 - 1963)
  • E ženy (1984 - 2008)
  • F ženy (1974 - 1983)
  • G ženy (1923 - 1973)

Trate

Hlavný beh 8 km s prevýšením 40 metrov

Štart je pred Technickou univerzitou, trasa pokračuje popred Hlavnú železničnú stanicu, ďalej cez Višňovského park, okolo Zvolenského zámku, popred Hotel Poľana na Študentskú ulicu, cez Domanov park okolo Krajskej knižnice na Námestie SNP. Ďalej trasa pokračuje okolo Valašky pozdĺž celým námestim, okolo OC Zvolenská Európa k lávke cez rieku Hron, následne chodníkom popri Hrone až na Štúrovu ulicu, ktorou sa pokračuje až na ul. P. Jilemnického, odtiaľ popri ŠD Ľ. Štúra na Bariny, okolo ŠD až k budove Technickej univerzity, kde je cieľ na rovnakom mieste ako štart.

Vážení priaznivci športu, 

študentská organizácia Woodenworld (Technická univerzita vo Zvolene) Vás srdečne pozýva na beh „Šrégom nočným Zvolenom“. Tento tradičný beh sa vracia do mesta po dlhšej prestávke, no tento raz bude výnimočný v tom, že študenti venujú 50% z čistého zisku OZ SVETIELKO NÁDEJE, ktoré od roku 2002 pomáha deťom a mladistvým s onkologickým alebo iným vážnym ochorením. 

Registrácia a štartovné:  

registrácia online (10€) na www.misosport.sk

osobne v deň podujatia 15€ (od 17:00 do 18:40)

zaplatené štartovné sa nevracia

Štartovné zahŕňa: pripravenú bežeckú trať, štartovné číslo, meranie času elektronickou časomierou, občerstvenie, ceny pre umiestnených, pamätnú medailu pre každého súťažiaceho, ktorá je súčasťou puzzle vstupnej brány Pustého hradu (skladačka podujatí Zvolenskej bežeckej ligy)

Meranie časov: časy budú merané elektronickou časomierou

Vyhlásenie víťazov: v kategóriách budú samostatne vyhlasovaní a ocenení pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach

Pre účely priebežného poradia Zvolenskej bežeckej ligy sa výsledky prepočítaju na príslušné kategórie (t. j. 4 mužské a 3 ženské) 

Súťažné pravidlá: preteká sa podľa týchto propozícií. Súťažiaci pod 18 rokov štartujú iba so súhlasom zákonného zástupcu. Všetci plnoletí súťažiaci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní sa poistiť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Informácie: Alex Bumbera 0908632750, Peťo Drozdík 0905639560, Monika Moravcová 0908938370