Žarnovický beh

  • Pretek
kedy?
10:00
10. feb 2024
kde?
Žarnovica
Mestské trhovisko, Májová ulica

Štartovné

Hlavná trať

  • od 12.12.2023 do 9.2.2024 8,00 €
  • na mieste 10 €

Miesto

Žarnovica - Mestské trhovisko, Májová ulica

Kategórie

  • A muži (1925 - 2006)
  • B ženy (1925 - 2006)

Trate

Hlavná trať 10 km s prevýšením 400 metrov

Okruh začínajúci v centre Žarnovice s pokračovaním do lesov nad mestom. Trasa má zmiešaný povrch (15 % asfalt a 85 % terén). Celkové prevýšenie trate je 400 m.

Časový harmonogram súťaže: 

9.00 - 9.50 hod. prezentácia

10.00 hod. štart

12.00 hod. vyhodnotenie a odovzdanie ocenení

Registrácia: 

online do 7.2.2024 pri platbe prevodným príkazom na www.misosport.sk, 

online od 8.2.2024 do 9.2.2024 pri platbe kartou na www.misosport.sk, 

osobne v sobotu 10.2.2024, Mestské trhovisko v Žarnovici od 9.00 do 9.50 hod. 

Registrácia je platná až po pripísaní platby na účet správcu registračného portálu. 

Štartovné:  8 €, v deň pretekov 10 € 

Štartovné zahŕňa: 

- pamätnú medailu 

- elektronické meranie času – Race Result, 

- šatne na prezlečenie 

- zdravotnú službu, 

- občerstvenie po dobehu, 

- on-line výsledková listina, 

- informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu účastníka. 

Dĺžka trate: 10 000 m – mestský okruh v Žarnovici. Trasa vedie so zmiešaným povrchom (15 % asfalt a 85 % terén). Celkové prevýšenie trate je 400 m. Trasa bude označená. 

Maximálny časový limit: 120 minút

Štart: o 10:00 hod. Mestské trhovisko v Žarnovici, štartovacia brána. 

Cieľ: Mestské trhovisko v Žarnovici, cieľová brána. 

Meranie časov: Časy budú merané pomocou čipov, bez elektronického čipu nemôže byť výkon vyhodnotený a zapísaný. 

Šatne: Možnosť prezlečenia bude v priestore Mestského trhoviska v Žarnovici. 

WC: V priestoroch Mestského trhoviska v Žarnovici. 

Parkovanie: Zdarma v okolí Mestského trhoviska v Žarnovici a priľahlých ulíc. 

Kategórie: Muži, Ženy 

Ceny: 1. miesto / v kategórii Muži – vecné ceny, pamätný pohár 2. miesto / v kategórii Muži – vecné ceny, pamätný pohár 3. miesto / v kategórii Muži – vecné ceny, pamätný pohár 

1. miesto / v kategórii Ženy – vecné ceny, pamätný pohár 2. miesto / v kategórii Ženy – vecné ceny, pamätný pohár 3. miesto / v kategórii Ženy – vecné ceny, pamätný pohár 

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, ako aj po celej dĺžke trate. 

Povinnosti: Všetci účastníci behu sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, hasičov a usporiadateľov. 

Výsledky: Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov bude do 12:00. Oficiálne výsledky budú dostupné po skončení podujatia aj na internetovej stránke www.misosoport.sk 

Upozornenie: Presun štartovného na inú osobu je možné najneskôr do 9.2.2024 mailom na info@misosport.sk V deň pretekov už presun nebude možný. Zaplatené štartovné sa späť nevracia ani nepresúva na ďalší ročník! Registrácia je platná až momentom pripísania platby na účet organizátora! 

Záverečné ustanovenia: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v týchto propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi účastníkom včas. Za cennosti a stratu osobných vecí organizátor neručí. Prihlásením sa do tejto súťaže účastník (zákonný zástupca) dáva súhlas s použitím podobizne, obrazových snímok a zvukových nahrávok, ktoré budú zaznamenávané počas súťaže a ich zverejnenie na webovom sídle mesta www.zarnovica.sk v tlači (Žarnovický občasník) a na FB profile Mesto Žarnovica https://www.facebook.com/profile.php?id=100080817456290 a OKMŠ Žarnovica https://www.facebook.com/zc.okms.9. Súhlas sa dáva na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať. 

Informácie: Sú uvedené na webovom sídle mesta www.zarnovica.sk, resp. ich môžete získať na t. č.: 0914 326 150, 0911 555 767, 0911 203 348, na facebookovom profile Mesto Žarnovica https://www.facebook.com/profile.php?id=100080817456290 a OKMŠ Žarnovica https://www.facebook.com/zc.okms.9 alebo kultura@zarnovica.eu