Zelená stopa v divočine

 • Pretek
kedy?
10:00
7. máj 2023
kde?
Frička, okr. Bardejov
GPS: 49.402556149976, 21.087182406607674

Štartovné

Dlhá trať

 • od 8.3.2023 do 24.4.2023 15,00 €
 • od 25.4.2023 do 6.5.2023 20,00 €
 • na mieste 20 €

Krátka trať

 • od 8.3.2023 do 24.4.2023 15,00 €
 • od 25.4.2023 do 6.5.2023 20,00 €
 • na mieste 20 €

Miesto

Frička, okr. Bardejov - GPS: 49.402556149976, 21.087182406607674

Kategórie

 • Dorast 28km (2006 - 2015)
 • A muži 28km (1984 - 2005)
 • B muži 28km (1924 - 1983)
 • Ženy 28km (1924 - 2005)
 • Ebajk muži 28km (1924 - 2005)
 • Ebajk ženy 28km (1924 - 2005)
 • Dorast 14km (2006 - 2015)
 • Muži 14km (1924 - 2005)
 • Ženy 14km (1924 - 2005)

Trate

Dlhá trať 28 km s prevýšením 700 metrov

Trať vedie najmenším pohorím Slovenska, pohorím Busov, ďalej cez Poľské územie k obci Bieliczna, Izby, a oblúkom popri štátnej hranici do obce Petrová a asfaltom na štart/cieľ v obci Frička.  

Krátka trať 14 km s prevýšením 550 metrov

Názov podujatia: Zelená stopa v divočine 

Dátum: 07.05.2023 (nedeľa) 

Miesto konania: Frička (GPS: 49.402556149976, 21.087182406607674) 

Štart a cieľ: obec Frička, okres Bardejov (cca 520 m.n.m.) 

Prezentácia (na mieste štartu): Všetky kategórie od 8:00 hod.  

Začiatok pretekov: 

Slávnostný štart dlhej trate: 10:00 hod. 

Slávnostný štart krátkej trate: 11:30 hod. 

Vyhodnotenie: po odjazdení každej kategórie.

Na preteky sa môžete registrovať cez on-line registráciu na stránke https://misosport.sk/ do 24.4.2023. Dňa 07.05.2023 (v deň pretekov) do 30 minút pred štartom jednotlivých kategórií. Za prihláseného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného. 

Štartovné 

do 24.04.2023 – on-line platba 15,-€ (pripísaná na účte organizátora) 

do 06.05.2023 – platba pri prezentácii v hotovosti 20,-€ 

Dorast – štartovné 5,-€ (online, aj v hotovosti) 

Registrovaný pretekár s on-line zaplateným štartovným získava v cene štartovného prezentačnú tašku ako bonus. 

V cene štartovného je zahrnuté: štartovné číslo, časomiera, sprcha, zdravotná služba a občerstvenie na trati a v cieli. Prví traja v každej kategórii získavajú vecné ceny. 

V cieli bude bufet, kde si môžu účastníci zakúpiť ďalšie občerstvenie, čapované pivo a podobne. 

Všetky informácie nájdeš na stránke Facebooku organizátora:

https://www.facebook.com/bsboz