telefón

+421 905 639 560

+421 908 938 370

e-mail

info@misosport.sk

adresa

Zvolen

Zvolenská corrida

kedy?
11:00
14. Nov
2020
kde?
Zvolen
Námestie SNP

Prihlásiť sa môžete elektronicky od 1.7.2020 do 29.9.2020 . Osobne na mieste v deň konania podujatia.

Štartovné

 • Hlavný beh
 • od 1.7.2020 do 29.9.2020 7 €
 • na číslo účtu IBAN SK84 0900 0000 0050 5860 6788 Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko.
 • Zaplatené štartovné sa späť nevracia!

10 € na mieste

Miesto

Zvolen - Námestie SNP

Kategórie

 • A muži (1981 - 2005)
 • B muži (1971 - 1980)
 • C muži (1961 - 1970)
 • D muži (1920 - 1960)
 • E ženy (1981 - 2005)
 • F ženy (1920 - 1980)

Trať

Hlavný beh 10 km

Pri zaplatení prevodom vopred do 15.10.2020, pretekár získava peknú odmenu.

Štartovné zahŕňa: pripravenú bežeckú trať, štartovné číslo, meranie času elektronickou časomierou, občerstvenie v cieli, kultúrny program

Šatne: v priestoroch verejných toaliet na Námestí SNP

 Pre kategóriu Hobby je okruh na Námestí SNP na pešej zóne na dlažbe o dĺžke 830 m. Minimálna dĺžka 1 okruh t.j. 830 m.

Poistenie: Súťažiaci pod 18 rokov štartujú iba so súhlasom zákonného zástupcu. Súhlas zašlú mailom na mrojik@zvolen.sk do 11.11.2020, respektíve ho odovzdajú pri prezentácii. Všetci plnoletí súťažiaci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní sa patrične poistiť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Zoznam prihlásených

 1. Katarína Högerová
 2. Ivan Bothár
 3. Marian Vidra
 4. Peter Maďar
 5. Jozef Lukáč