telefón

+421 905 639 560

+421 908 938 370

e-mail

info@misosport.sk

adresa

Zvolen

Zvolenská Grgalica

kedy?
10:00
18. Oct
2020
kde?
Zvolen
Pod Drahami, Zimný štadión

Prihlásiť sa môžete elektronicky od 1.7.2020 do 29.9.2020 . Osobne na mieste v deň konania podujatia.

Štartovné

 • Veľká Grgalica
 • od 1.7.2020 do 29.9.2020 10 €
 • Malá Grgalica
 • od 1.7.2020 do 29.9.2020 10 €
 • na číslo účtu IBAN SK26 0900 0000 0050 5667 4234 Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko.
 • Zaplatené štartovné sa späť nevracia!

12 € na mieste

Miesto

Zvolen - Pod Drahami, Zimný štadión

Kategórie

 • A muži (1981 - 2005)
 • B muži (1971 - 1980)
 • C muži (1961 - 1970)
 • D muži (1920 - 1960)
 • E ženy (1981 - 2005)
 • F ženy (1920 - 1980)

Traťe

Veľká Grgalica 24 km s prevýšením 780 m

Štart na parkovisku Zimného štadióna, potom štrkovou cestou od Haputky do sedla (drevený medveď), odtiaľ na Dolný hrad, potom na Horný hrad, návrat do sedla (drevený medveď), pokračovanie do sedla pod Veľkým vrchom, ďalej po zelenej značke do sedla Vráta a ďalej lesnou a poľnou cestou do Ostrej Lúky, potom po Barborskej ceste smerom na Zvolen, v najvyššom mieste starou lesnou cestou do sedla Vráta, ďalej po štrkovej ceste do Hrabín a asfaltkou k rázcestiu pod sedlom, asfaltkou do sedla (drevený medveď), štrkovou na Haputku a do cieľa na parkovisku pri zimnom štadióne. Povrch štrk, asfalt, lesný chodník, lesná cesta, poľná cesta.

Malá Grgalica 11 km s prevýšením 470 m

Štart na parkovisku Zimného štadióna, potom štrkovou cestou od Haputky do sedla (drevený medveď), odtiaľ na Dolný hrad, potom na Horný hrad, návrat do sedla (drevený medveď), pokračovanie do sedla pod Veľkým vrchom, ďalej po zelenej značke a po štrkovej ceste do Hrabín, asfaltkou k rázcestiu pod sedlom, potom do sedla (drevený medveď), štrkovou na Haputku a do cieľa na parkovisku pri zimnom štadióne. Povrch štrk, asfalt, lesný chodník, lesná cesta, poľná cesta.

Štartovné zahŕňa:

 • štartovné číslo
 • meranie času elektronickým čipom
 • občerstvenie
 • občerstvenie v cieli
 • ceny pre prvých troch v každej kategórii
 • tombolu

Vyhlásenie výsledkov do 15 min.  po dobehnutí posledného bežca, výsledky budú dostupné na www.misosport.sk

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku a zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch.

Podujatie je súčasťou Zvolenskej bežeckej ligy

Zoznam prihlásených

 1. Ján Poláčik
 2. Martin Nemec
 3. Ladislav Kapuš
 4. Braňo Drgoňa
 5. Katarína Högerová
 6. Peter Maľa
 7. Ivana Radlerová
 8. Dušan Hámorský
 9. Katarína Högerová
 10. Braňo Dolinec
 11. Jozef Lukáč
 12. Stanislav Kollár
 13. Peter Haviar
 14. Miroslav Prockl
 15. František Belohorec
 16. Ivan Bothár
 17. Radek Šály
 18. Michal Ďurica
 19. Ján Ďurica
 20. Břetislav Ježek
 21. Jozef Lipták
 22. Stanislav Vrbický