Zvolenská Grgalica

 • Pretek
kedy?
10:00
23. okt 2021
kde?
Zvolen, Pod Drahami 2292
Zvolen, Zimný štadión

Štartovné

Veľká Grgalica

 • od 1.9.2021 do 22.10.2021 12,00 €
 • na mieste 15 €

Malá Grgalica

 • od 1.9.2021 do 22.10.2021 12,00 €
 • na mieste 15 €

Miesto

Zvolen, Pod Drahami 2292 - Zvolen, Zimný štadión

Kategórie

 • A Muži nad 18 rokov (1982 - 2006)
 • B Muži nad 40 rokov (1972 - 1981)
 • C Muži nad 50 rokov (1962 - 1971)
 • D Muži 60 a viac rokov (1921 - 1961)
 • E Ženy nad 18 rokov (1982 - 2006)
 • F Ženy nad 40 rokov (1972 - 1981)
 • G Ženy nad 50 rokov (1921 - 1971)
 • H Muži nad 18 rokov (1982 - 2006)
 • I Muži nad 40 rokov (1972 - 1981)
 • J Muži nad 50 rokov (1962 - 1971)
 • K Muži 60 a viac rokov (1921 - 1961)
 • L Ženy nad 18 rokov (1982 - 2006)
 • M Ženy nad 40 rokov (1972 - 1981)
 • N Ženy nad 50 rokov (1921 - 1971)

Trate

Veľká Grgalica 24 km s prevýšením 780 metrov

Štart pri Zimnom štadióne, potom štrkovou cestou od Haputky do sedla (drevený medveď), odtiaľ na Dolný hrad, potom na Horný hrad, návrat do sedla (drevený medveď), pokračovanie do sedla pod Veľkým vrchom, ďalej po zelenej značke do sedla Vráta a ďalej lesnou a poľnou cestou do Ostrej Lúky, potom po Barborskej ceste smerom na Zvolen, v najvyššom mieste starou lesnou cestou do sedla Vráta, ďalej po štrkovej ceste do Hrabín a asfaltkou k rázcestiu pod sedlom, asfaltkou do sedla (drevený medveď), štrkovou na Haputku a do cieľa k zimnému štadiónu. Povrch štrk, asfalt, lesný chodník, lesná cesta, poľná cesta.

Malá Grgalica 11 km s prevýšením 470 metrov

Štart pri Zimnom štadióne, potom štrkovou cestou od Haputky do sedla (drevený medveď), odtiaľ na Dolný hrad, potom na Horný hrad, návrat do sedla (drevený medveď), pokračovanie do sedla pod Veľkým vrchom, ďalej po zelenej značke a po štrkovej ceste do Hrabín, asfaltkou k rázcestiu pod sedlom, potom do sedla (drevený medveď), štrkovou na Haputku a do cieľa k zimnému štadiónu. Povrch štrk, asfalt, lesný chodník, lesná cesta, poľná cesta.

ŠTART:

10.00 hod.  - Veľká Grgalica

10.30 hod. - Malá Grgalica

Štartovné zahŕňa:

 • štartovné číslo
 • meranie času elektronickým čipom
 • občerstvenie
 • občerstvenie v cieli
 • ceny pre prvých troch v každej kategórii
 • tombolu

Vyhlásenie výsledkov do 15 min.  po dobehnutí posledného bežca, výsledky budú dostupné na www.misosport.sk

Po vyhlásení výsledkov bude tombola.

Vzhľadom na pandémiu ochorenia Covid-19 a s ňou spojenými protiepidemickými opatreniami sa organizátori behu rozhodli organizovať Zvolenskú Grgalicu 2021 v režime "OTP", nakoľko okres Zvolen bude v červenej farbe. 

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku a zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch.

Podujatie je súčasťou Zvolenskej bežeckej ligy