Zvolenská Grgalica

 • Pretek
kedy?
10:00
22. okt 2022
kde?
Zvolen, Zimný štadión
Zvolen, Zimný štadión

Štartovné

Veľká Grgalica

 • od 1.8.2022 do 21.10.2022 10,00 €
 • na mieste 15 €

Malá Grgalica

 • od 1.8.2022 do 21.10.2022 10,00 €
 • na mieste 15 €

Miesto

Zvolen, Zimný štadión - Zvolen, Zimný štadión

Kategórie

 • A muži (1983 - 2007)
 • B muži (1973 - 1982)
 • C muži (1963 - 1972)
 • D muži (1922 - 1962)
 • E ženy (1983 - 2007)
 • F ženy (1973 - 1982)
 • G ženy (1922 - 1972)
 • H muži malá (1983 - 2007)
 • I muži malá (1973 - 1982)
 • J muži malá (1963 - 1972)
 • K muži malá (1922 - 1962)
 • L ženy malá (1983 - 2007)
 • M ženy malá (1973 - 1982)
 • N ženy malá (1922 - 1972)

Trate

Veľká Grgalica 24 km s prevýšením 780 metrov

Štart pri Zimnom štadióne, potom štrkovou cestou od Haputky do sedla (drevený medveď), odtiaľ na Dolný hrad, potom na Horný hrad, návrat do sedla (drevený medveď), pokračovanie do sedla pod Veľkým vrchom, ďalej po zelenej značke do sedla Vráta a ďalej lesnou a poľnou cestou do Ostrej Lúky, potom po Barborskej ceste smerom na Zvolen, v najvyššom mieste starou lesnou cestou do sedla Vráta, ďalej po štrkovej ceste do Hrabín a asfaltkou k rázcestiu pod sedlom, asfaltkou do sedla (drevený medveď), štrkovou na Haputku a do cieľa k zimnému štadiónu. Povrch štrk, asfalt, lesný chodník, lesná cesta, poľná cesta.

Malá Grgalica 11 km s prevýšením 470 metrov

Štart pri Zimnom štadióne, potom štrkovou cestou od Haputky do sedla (drevený medveď), odtiaľ na Dolný hrad, potom na Horný hrad, návrat do sedla (drevený medveď), pokračovanie do sedla pod Veľkým vrchom, ďalej po zelenej značke a po štrkovej ceste do Hrabín, asfaltkou k rázcestiu pod sedlom, potom do sedla (drevený medveď), štrkovou na Haputku a do cieľa k zimnému štadiónu. Povrch štrk, asfalt, lesný chodník, lesná cesta, poľná cesta.

ŠTART:

10.00 hod.  - Veľká Grgalica

10.30 hod. - Malá Grgalica

Štartovné zahŕňa:

 • štartovné číslo
 • meranie času elektronickým čipom
 • občerstvenie na 12km (Ostrá Lúka)
 • občerstvenie v cieli
 • ceny pre prvých troch v každej kategórii
 • tombolu

Vyhlásenie výsledkov do 15 min.  po dobehnutí posledného bežca, výsledky budú dostupné na www.misosport.sk

Po vyhlásení výsledkov bude tombola.

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku a zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch.

Podujatie je súčasťou Zvolenskej bežeckej ligy