Krtíšska bežecká liga 2022

Krtíšska bežecká liga 2022

Prvý traja v mužskej a ženskej kategórii na hlavnom preteku získajú finančné odmeny a to prvý 100€, druhý 75€, tretí 50€, počítať sa to bude vekovým koeficientom. Taktiež každý účastník, ktorý sa zúčastní Krtíšskej bežeckej ligy 2022 bude zaradený do žrebovania o hodnotnú cenu. Podmienkou však je zúčastnenie sa všetkých štyroch pretekov, pričom jeden môže byť zabehnutý virtuálne, avšak je potrebné zaplatiť štartovné za tento virtuálny pretek, ktorý nemôže byť zabehnutý na inom preteku (čas však akceptovať nebudeme a nezohľadní sa to vo výsledkovej listine o celkové víťazstvo KBL 2022. Akceptuje sa iba aktivita, ktorej výsledok bude potrebné zaslať na email : bezcivk@gmail.com)

poradie body poradie body poradie body poradie body
1 100 21 59 41 39 61 19
2 95 22 58 42 38 62 18
3 90 23 57 43 37 63 17
4 85 24 56 44 36 64 16
5 80 25 55 45 35 65 15
6 78 26 54 46 34 66 14
7 76 27 53 47 33 67 13
8 74 28 52 48 32 68 12
9 72 29 51 49 31 69 11
10 70 30 50 50 30 70 10
11 69 31 49 51 29 71 10
12 68 32 48 52 28 72 10
13 67 33 47 53 27 73 10
14 66 34 46 54 26 74 10
15 65 35 45 55 25 75 10
16 64 36 44 56 24 76 10
17 63 37 43 57 23 77 10
18 62 38 42 58 22 78 10
19 61 39 41 59 21 79 10
20 60 40 40 60 20 80+ 10